Kabellægning

Flere medlemmer har rapporteret om skader, problemer med reetablering mv. i forbindelse med kabellægning af EL-nettet.

DONG-Energy meddeler nu, at man altid ved skader skal kontakte DONGs hovedkontor på telefon 72 10 45 00 og bede om "Kabellægningssupport" eller sende E-mail til:
Kabelsupport@dongenergy.dk

Husk at angive et telefonnummer i dagtimerne, så DONGs tilsynsførende kan kontakte jer.

Write a comment

Comments: 0

Passwordbeskyttede områder på hjemmesiden, e-

mailordning og nyhedsmails er forbeholdt medlemmer.

 

Husk at meddele foreningen ændret e-mailadresse og ejerskifte: Klik her

 

 

Vedrørende beskæring af træer og buske. Læs her: Bo og Byg. Beskæring af beplantning langs veje og stier

 

 

Fejlmelding af gadebelysning

tlf. 70255002, eller:

Klik her

 

 

Døgnvagt til Vandforsyningen:

Ring tlf. 72 28 33 60

Klik her for Lyngby Forsyning

 

Læs om vore nyhedsmails og  e-mailordning her.