Kabellægning

Flere medlemmer har rapporteret om skader, problemer med reetablering mv. i forbindelse med kabellægning af EL-nettet.

DONG-Energy meddeler nu, at man altid ved skader skal kontakte DONGs hovedkontor på telefon 72 10 45 00 og bede om "Kabellægningssupport" eller sende E-mail til:
Kabelsupport@dongenergy.dk

Husk at angive et telefonnummer i dagtimerne, så DONGs tilsynsførende kan kontakte jer.

Write a comment

Comments: 0

Del os på

 

Ikke medlem endnu? 

Bliv medlem nu og få adgang til alt.

Kodeordsbeskyttede områder på hjemmesiden samt email-service er forbeholdt medlemmer.

 

Læs om mailservice her.