Nyhedsbrev fra Formand Arne Kraglund

Kære medlemmer

 

Længere dage – stadig koldere???…..Godt vi ved bedre. Derfor denne lille hilsen.

 

Fibernet

 

Fra TDC har vi fået en mail, hvori de oplyser, at de vil grave sammen med DONG med det formål at lægge rør ned til fibernet. Dog skriver de også til os, at de næppe får aktiveret området før i 2014. Altså går der endnu en rum tid før vi får ordentligt bredbånd, men der er da fremskridt.

 

Kabellægningen

 

Vi fik et kort svar på vores henvendelse (se her) om forbedringerne på de mest trafikerede veje. Der blev ikke garanteret andet end udskiftning 1:1 af masterne, og så nogle justeringer af afstanden, da de nye master helst skal stå regelmæssigt for at få bedst belysning. Det svar giver nu alligevel et vred mere. Vi forstår ikke at man i praksis anlægger ny belysning og så ikke lever op til nutidens anbefalinger. Vi har endnu ikke fået nogen information om starten på gravearbejdet, men mon ikke frosten forsinker det. Ifølge planen starter man i marts. Vi vender tilbage når vi ved mere.

 

Hække – igen, igen

 

Endnu engang en opfordring til at få klippet hække ind – helt ind – så der er ordentlig passage på fortovet. De nye master og sikrings-skabene sættes ifølge vore oplysninger i fortov op til skellinien. Der står de eksisterende master allerede. Det betyder, at hvis jeres mast står inde midt i hækken, så kan hækken få en slem medfart, når træmasten hives op og der graves til den nye mast og sikrings-skabene. Nu er I advaret!

 

Billedet skal illustrere problemet. Den nærmeste hæk ser fornuftig ud, mens de to længere væk er alt for brede. Faktisk aner man øverst i billedet, at også i den nærmeste hæk står lygtepælen inde i hækken, så der vil DONG også skulle ind og arbejde.

 

Generalforsamlingen

 

Husk at reservere den 18. april til årets generalforsamling. Indkaldelsen er på trapperne. Årets gæst er Annette Straagaard, som er chef for den afdeling, der står for restaureringen af Eremitageslottet.

 

Write a comment

Comments: 3

Del os på

 

Ikke medlem endnu? 

Bliv medlem nu og få adgang til alt.

Kodeordsbeskyttede områder på hjemmesiden samt email-service er forbeholdt medlemmer.

 

Læs om mailservice her.

 

 

Husk at melde flytning til Hjortekær Grundejerforening, medlemskab betales for et år ad gangen og kan overgå til den nye ejer resten for af året, send e-mail til Foreningen, brug venligst kontaktformularen.

 

 Ved beskæring af træer og buske. Beskæring er grundejerens ansvar. Se Lyngby/Taarbæk Kommunes hjemmeside: Bo og Byg. Beskæring af beplantning langs veje og stier

  

Fejlmelding af gadebelysning

tlf. 72 10 21 60:

Klik her for DONG

 

 

Døgnvagt Vandforsyningen,tlf. 72 28 33 60.

Klik her for Lyngby Forsyning