Flere indbrud i Hjortekær

Det er heldigvis længe siden, vi her i foreningen har hørt om indbrud, men der har desværre igen været indbrud, denne gang på Skovsvinget. Tyvene er kommet ind ved at udtage ruder og er gået efter kontanter, sølvtøj mv., men intet ødelagt.

Vi må igen bede alle om straks at ringe til Politiet, hvis noget unormalt observeres. Ser man mistænkelige forhold, det kunne være personer/biler der ikke passer ind i normalbilledet, ring da straks til Politiet på 114. Husk at skrive signalement/bilnummer ned.

Er der akut brug for hjælp, ring da 112.

Læs mere om indbrudsforebyggelse på www.stopindbrud.dk

Parkeringsregler for Lyngby-Taarbæk
Folketinget har vedtaget en ændring af færdselsloven den 1. marts der bl.a. betyder, at det nu er forbudt at parkere delvist på fortov. Formålet med ændringen skulle være at få ens regler overalt i landets kommuner, idet nogle kommuner lokalt havde indført forbud mod parkering på fortov.

Men Lyngby-Taarbæk Kommune har netop vedtaget en bestemmelse om, at man fortsat her i kommunen kan parkere sin bil med to hjul på fortovet, hvis det ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet. 

Læs venligst de detaljerede regler for parkering i Lyngby-Taarbæk her:

http://www.ltk.dk/lovligt-parkere-med-hjul-paa-fortov

Bemærk at Færdselsloven fortsat forbyder parkering på bl.a. cykelsti, gangsti, midterrabat, helleanlæg mv.

 

Write a comment

Comments: 1

Del os på

 

Ikke medlem endnu? 

Bliv medlem nu og få adgang til alt.

Kodeordsbeskyttede områder på hjemmesiden samt email-service er forbeholdt medlemmer.

 

Læs om mailservice her.

 

 

Husk at melde flytning til Hjortekær Grundejerforening, medlemskab betales for et år ad gangen og kan overgå til den nye ejer resten for af året, send e-mail til Foreningen, brug venligst kontaktformularen.

 

 Ved beskæring af træer og buske. Beskæring er grundejerens ansvar. Se Lyngby/Taarbæk Kommunes hjemmeside: Bo og Byg. Beskæring af beplantning langs veje og stier

  

Fejlmelding af gadebelysning

tlf. 72 10 21 60:

Klik her for DONG

 

 

Døgnvagt Vandforsyningen,tlf. 72 28 33 60.

Klik her for Lyngby Forsyning