Update

Indbrudsforsøg på Langs Hegnet
Der har desværre været forsøg på indbrud i en villa fredag eftermiddag på Langs Hegnet.

Vi må igen bede alle om straks at ringe til Politiet, hvis man observerer noget unormalt. Ser man mistænkelige forhold, f. eks. personer/biler der ikke passer ind i normalbilledet, ring da straks til Politiet på 114. Husk at skrive signalement/bilnummer ned.
Er der akut brug for hjælp, ring da 112.

Læs mere om indbrudsforebyggelse på www.stopindbrud.dk

Vejbelysningen på Vejporten
Den nye vejbelysning har givet anledning til en del klager og henvendelser fra vore medlemmer.
LTK oplyser, at DONG har erkendt, at belysningen ikke opfylder kravene på Vejporten.
Derfor vil mastehøjden dér blive forhøjet fra 5 til 7m, og der suppleres med to nye lamper.

Hjortekær Grundejerforening har endvidere bemærket overfor LTK, at det er galt med vejbelysningen andre steder end på Vejporten, f. eks. i krydset Rævehøjvej-Hjortekærsvej.
Foreningen følger op på sagen.

Dyrehavegårds jorder
Det fremgår af referatet fra Byplanudvalgets møde i denne uge, at sagen om de tre arkitektforslag, der indebærer en total udnyttelse af Dyrehavegårds jorder med bl.a. højhuse og erhverv, er sendt videre til behandling i Kommunalbestyrelsen.
Disse planer har givet anledning til flere henvendelser fra bekymrede medlemmer.
Foreningen vi følge op på sagen, og vi vil endnu engang opfordre medlemmerne til selv at kontakte Kommunalbestyrelsen eller skrive læserbreve i DGO med det formål at påvirke den politiske proces for at bevare Dyrehavegårds jorder som et grønt område.

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    sextelefon (Monday, 16 January 2017 21:44)

    Leoncavallo

Del os på

 

Ikke medlem endnu? 

Bliv medlem nu og få adgang til alt.

Kodeordsbeskyttede områder på hjemmesiden samt email-service er forbeholdt medlemmer.

 

Læs om mailservice her.