Omvisning af Eremitageslottet

Omvisning af Eremitageslottet
Der er få ledige pladser tilbage kl 16.00 til omvisningen den 28. maj. Se vedhæftet.

Høring om letbanen. Borgermøde tirsdag den 13. maj
Lyngby-Taarbæk Kommune indbyder til borgermøde i Lyngby Kulturhus nu på tirsdag den 13. maj kl 19-21.
Alle interesserede er velkomne.

Læs mere om høringen her:
http://www.ltk.dk/hoering-om-letbanen-vvm-forhoering

Husk, at fristen for at sende indsigelse vedr. bebyggelse på Dyrehavegårds jorder er den 15. maj
Læs her:
http://www.ltk.dk/sites/default/files/uploads/public/user_uploads/CMP/Hoeringer/forhoering_april_5.pdf

 

Write a comment

Comments: 1

Del os på

 

Ikke medlem endnu? 

Bliv medlem nu og få adgang til alt.

Kodeordsbeskyttede områder på hjemmesiden samt email-service er forbeholdt medlemmer.

 

Læs om mailservice her.

 

 

Husk at melde flytning til Hjortekær Grundejerforening, medlemskab betales for et år ad gangen og kan overgå til den nye ejer resten for af året, send e-mail til Foreningen, brug venligst kontaktformularen.

 

 Ved beskæring af træer og buske. Beskæring er grundejerens ansvar. Se Lyngby/Taarbæk Kommunes hjemmeside: Bo og Byg. Beskæring af beplantning langs veje og stier

  

Fejlmelding af gadebelysning

tlf. 72 10 21 60:

Klik her for DONG

 

 

Døgnvagt Vandforsyningen,tlf. 72 28 33 60.

Klik her for Lyngby Forsyning