Støj fra Motorvejen

Støj fra Motorvejen
Der er nu lagt støjdæmpende asfalt på den sydgående del af Helsingørmotorvejen. Foreningen har spurgt Lyngby-Taarbæk Kommune(LTK), hvornår den nordgående kørebane får ny belægning, samt hvornår den lovede støjskærm fra Rævehøjvej til Vejporten bliver opsat. Det oplyses, at både støjskærm og ny belægning forventes etableret næste år.

Desværre bliver der ikke opsat støjskærm fra Vejporten og nordpå til Mølleåen, men Hjortekær Grundejerforening vil fortsat forsøge at få LTK til at opprioritere støjdæmpning her.

Regler vedr. byggeaffald mv.
Bemærk, at der skal anmeldes bygge- og anlægsaffald til LTK ved byggeopgaver på mere end 10m2  eller med mere end 1 ton affald senets 14 dage før opgaven påbegyndes. Se de detaljerede regler her på Kommunens hjemmeside:
http://www.ltk.dk/nedrivnings-og-renoveringsarbejder

Vejbelysning
Foreningen noterer med tilfredshed, at manglerne vedr. den nye vejbelysning tilsyneladende er udbedret i krydset Rævehøjvej/Hjortekærsvej samt på Vejporten.    

 

Write a comment

Comments: 4

Del os på

 

Ikke medlem endnu? 

Bliv medlem nu og få adgang til alt.

Kodeordsbeskyttede områder på hjemmesiden samt email-service er forbeholdt medlemmer.

 

Læs om mailservice her.