Dagsorden

Den årlige Generalforsamling afholdes den 9. april kl. 19.00 på Trongårdsskolen.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1.      Valg af dirigent - bestyrelsen foreslår Teddy Jacobsen.

2.      Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014 til godkendelse.

4.      Fremlæggelse af budget for 2015 til godkendelse.

5.      Fastsættelse af kontingent.

6.      Behandling af evt. forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til formanden senest den 24. marts 2015.

Bestyrelsen foreslår mindre justeringer i vedtægterne.

7.      Afholdelse af valg i henhold til vedtægternes § 7.  

Formanden: Arne Kraglund. 2 bestyrelsesmedlemmer: Jan Steiner og Elisabeth Wagner. Alle  modtager genvalg.

4 suppleanter: Rosemary Bohr, Helle Bendorff,  Hans Kierkegaard og Sebastian Schlicht-Pedersen. Alle modtager genvalg.  Revisor: Helge Saxtorph Kofod og  Revisorsuppleant: Karen Kümmel modtager begge genvalg.

8.      Eventuelt.

 

Foredrag: Efter generalforsamlingen vil vores borgmester Sofia Osmani fortælle om arbejdet som borgmester, om sine visioner og med garanti også om udviklingsplanerne for Dyrehavegårds jorder.

Aftenen afsluttes som vanligt med noget godt at spise og drikke. Arrangementet slutter kl. 22.00.

 

Write a comment

Comments: 0

Del os på

 

Ikke medlem endnu? 

Bliv medlem nu og få adgang til alt.

Kodeordsbeskyttede områder på hjemmesiden samt email-service er forbeholdt medlemmer.

 

Læs om mailservice her.