Nytårshilsen: Status ved årsskiftet

Kære medlemmer

 

Så nåede vi ind i 2016, og dermed godt nytår til alle.

 

Der blev i 2015 godkendt tillæg til byplanen for Dyrehavegårds marker og for traceet vest for motorvejen. Efterfølgende købte Novozymes (NZ) en del af markerne, og ejeren bag forhandlingen af Maserati og Ferrari i Danmark købte en bid af traceet.

 

Gennem dialogmøder med politikere og forvaltningen i vores kommune arbejder vi sammen med de øvrige grundejerforeninger i området på at sikre, at resten af markerne forbliver grønne – i hvert fald i en betydelig årrække.

 

Vi har også haft flere møder i samme forum omkring de stadigt stigende trafikproblemer, der er i området, primært som følge af DTU’s ekspansion. Alle er enige om, at det bare bliver værre, og det endda før NZ er gået i gang. Kommunalbestyrelsen har vedtaget at bruge 20 mio. kr. på ombygning af vejene. Det vil vi ikke tage æren for, men vi tror, at beslutningerne bliver bedre, når vi systematisk leverer vores input om, hvordan trafikken afvikles og om, hvad vi mener, der skal gøres herude for at minimere generne. Det er jo ikke sikkert, at de, som på rådhuset arbejder for vores skattekroner, lige ved, hvor kritisk f.eks. krydset Rævehøjvej/Hjortekærsvej opleves, når vore unger skal i skole om morgenen.

 

NZ-byggeriet kører med en ambitiøs tidsplan med lokalplanarbejde i 2016, hvorefter NZ går i gang med forventet afslutning i 2018. Afviklingen af det byggeri giver naturligvis en del trafik, som ledes via Rævehøjvej, og derfor står den trafikudfordring også højt på vores dagsorden. Dialogen kommer til at fortsætte.

 

Grundejerforeningen kom på Facebook i 2015. Der har indtil nu ikke været den store aktivitet, men det må vi jo så sørge for, og skulle vi så ramme nye målgrupper i området er det godt. Vi er her: https://www.facebook.com/hjortekaer/?fref=ts

 

Bestyrelsen arbejder på at arrangere en tur i år for børn og bedsteforældre til Dyrehaven og Raadvad. Det kommer der mere om, når vi har detaljerne på plads.

 

Som de fleste sikkert har opdaget, er støjskærmen langs motorvejen på strækningen fra Rævehøjvej til Vejporten på vej. Vi glæder os, til den bliver færdig, når vi tager haverne i brug til sommer.

 

2016 bliver året med ny affaldsordning, hvor vi i Hjortekær får en ekstra affaldsbeholder med 4 rum til sortering af papir, glas, plast og metal. Beholderen kommer efter planen i april. Der er mere information HER og på linket: http://www.visortererogså.dk/ . Bemærk, at hvis man i forvejen ikke fylder sækken med dagrenovation op, så er der mulighed for tømning hver anden uge imod reduceret affaldsgebyr.

 

I denne måned sender vi den årlige kontingentopkrævning ud. Sidste stigning var i 1999. Vi hæver årskontingentet fra 75 kr. til 100 kr. Det skyldes bl.a., at vi nu skal til at betale for at låne skoletorvet til generalforsamlingen, hvilket vi dog ikke er tilfredse med.

 

Til sidst kan vi oplyse, at den kommende generalforsamling er fastsat til den 28. april 2016 kl. 19. I år kommer en repræsentant for Novozymes for at fortælle om deres projekt. Reservér aftenen.

 

Godt nytår til alle her i Hjortekær.

 

På hele bestyrelsens vegne

 

Arne Kraglund

 

 

Write a comment

Comments: 0

Del os på

 

Ikke medlem endnu? 

Bliv medlem nu og få adgang til alt.

Kodeordsbeskyttede områder forbeholdt medlemmer.

Seneste Nyheder

 

Læs om mailservice her.