Julehilsen 2017

Kære medlemmer

En travl tid – det sidste skal nås, julegaverne skal købes, julefrokost(er), gløgg hos venner og familie, bagning og konfekt, køb af juletræ og pyntning, som traditionerne nu er i familierne. En herlig tid her i mørket, når det hele kulminerer i månedens sidste dage. Og så bliver dagene igen længere.

Her på falderebet lidt information, som jeg håber, I har tid til at læse og reagere på.

Trafikken

Rundkørslen Rævehøjvej/Eremitageparken er færdig, dog kommer slutasfaltering først til næste år, når vejret er bedre, og det hele har sat sig.

Hjortekærsvej er ombygget og næsten færdig. Der er delte meninger om resultatet, men fakta er, at hastigheden nu er nedsat til 50 km/t forhåbentlig til gavn for de svage trafikanter samt dem, som får mindre støj. At politiet så for nylig fandt anledning til at lave trafikkontrol, er der i hvert fald én, som fortryder og som nok må give mindre julegaver i år; han/hun blev målt til 108 km/t.

Krydset Hjortekærsvej/Klampenborgvej fik desværre ikke sin lysregulering i denne omgang. Teknik og Miljøudvalget ombestemte sig efter pres fra en mindre gruppe beboere, som var bange for, at det ville få mange til at skyde genvej gennem Fortunkvarteret. I stedet har man af trafiksikkerhedsgrunde indsnævret til én svingbane mod Klampenborgvej, fordi to biler før kunne skygge for hinanden med cyklister på Klampenborgvej som ofre. Vi håber, det bliver midlertidigt. Vi har allerede hørt om to uheld efter ombygningen – en nedkørt cyklist og to biler i sammenstød. Desuden kører en del ind igennem Fortunkvarteret, fordi ventetiden for venstresvingende er stor i myldretiden. Tillad mig: Det er ikke godt nok.

Valg til Lyngby Forsynings bestyrelse

Vi er naboer til Hovedstadens næststørste rensningsanlæg ved Mølleåen. Lyngby Forsyning A/S afholder nu valg af forbrugerrepræsentanter. Lyngby Forsyning har i dag samlet de fleste kontoraktiviteter på renseanlægget, men dette er baseret på en dispensation, fordi bygningerne ligger i den fredede Mølleådal. Der er søgt om permanentgørelse, men det er ikke bevilget endnu.

Da vi vil gøre, hvad vi kan for at undgå, at Lyngby Forsynings aktiviteter vokser uhæmmet med tilhørende øget trafik på Hjortekærsbakken og gennem Lundtoftevej/Dybendal, har vi opfordret vores næstformand Jan Steiner til at stille op som kandidat, så vi i Hjortekær forhåbentlig får en repræsentant i Lyngby Forsynings bestyrelse.

I kan læse mere om valget og nu stemme via nettet med NemId på https://ltf.dk/ ,der er én stemme pr. husstand, se guide vedr. afstemningen nedenfor.

Hjemmeside: www.hjortekaer.dk

Mail til foreningen: bestyrelsen@hjortekaer.dk

Novozymes byggeri

Som alle ved selvsyn kan se, er der nu ved at komme facadebeklædning på bygningerne. Byggeriet synes stadig temmelig dominerende, men vi må vel vente med at dømme, til det hele er færdigt og udenomsarealerne er plantet til. Der skal nok komme en del træer.

Mandelgave eller ny i Hjortekær – bøger om Hjortekær

Vi har fået en stak af Lyngby-bøgerne fra 1986 og 2004-05. De har nogle interessante artikler Hjortekær, mht. hvordan her var engang:

 Henrik Mortensen ”Den gamle gartner i Hjortekær” og ”Glimt af butikslivet i det gamle Hjortekær”

 Ingerlise og Flemming Koefoed ” Kunsterbyen i Hjortekær”

 Erik Jeppesen ”Min opvækst i Hjortekær”.

Vi deler dem ud gratis. Skriv til os og aftal afhentning direkte med hende. Der er begrænset antal, så først til mølle!

Fra alle os i bestyrelsen til alle jer medlemmer: Glædelig jul!

Hilsen

 

Bestyrelsen

Write a comment

Comments: 0

Passwordbeskyttede områder på hjemmesiden, e-

mailordning og nyhedsmails er forbeholdt medlemmer.

 

Husk at meddele foreningen ændret e-mailadresse og ejerskifte: Klik her

 

 

Vedrørende beskæring af træer og buske. Læs her: Bo og Byg. Beskæring af beplantning langs veje og stier

 

 

Fejlmelding af gadebelysning

tlf. 70255002, eller:

Klik her

 

 

Døgnvagt til Vandforsyningen:

Ring tlf. 72 28 33 60

Klik her for Lyngby Forsyning

 

Læs om vore nyhedsmails og  e-mailordning her.