Serviceaftaler om snerydning mv. ophører

Vedr. ophør af Serviceaftaler om vinterbekæmpelse mv. på private fællesveje

Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK) har pr 1. november opsagt alle aftaler vedr. vintervedligeholdelse, renholdelse og tømning af afløbsbrønde på de private fællesveje. Årsagen til dette er, at aftalerne er blevet kendt ulovlige af Ankestyrelsen.

Det drejer sig om de private fællesveje inden for Hjortekær Grundejerforenings område. Fremover påhviler det ejerne at udføre disse opgaver, hvilket betyder, at den enkelte grundejer selv skal udføre vinterbekæmpelse, dvs. udføre forebyggende tiltag ved fx saltning og fjernelse af sne og is og renholde vejbanen til vejmidten ud for ens ejendom. Desuden skal ejeren ud for egen ejendom også tømme afløbsbrønde for urenheder.

Informationsmøde afholdt den 16. august af LTK

Hjortekær Grundejerforening ser meget alvorligt på den situation, der er opstået. I den anledning har Hans Kierkegaard og Jan Steiner fra bestyrelsen deltaget i det informationsmøde, som kommunen har inviteret til om sagen. Kommunen påstår, at der ikke inden for den eksisterende lovgivning kan findes holdbare løsninger til erstatning af de hidtidige aftaler.

Hjortekær Grundejerforening fremførte på mødet den mulighed, at kommunen udførte vinterbekæmpelse jf. § 83 i Privatvejsloven for alle private fællesveje, men denne mulighed blev pure afvist af forvaltningen med den begrundelse, at man ikke kan bruge § 83, uden visse betingelser er opfyldt. Vi mener i bestyrelsen, at den rigtige langsigtede løsning må være at opklassificere alle private fællesveje til kommunale veje, så al vedligehold, vinterbekæmpelse mv. bliver kommunens opgave. Denne mulighed blev også delvis afvist af forvaltningen med den begrundelse, at en del veje ejes af grundejerne ud til vejmidten, dvs. at kommunen skal ekspropriere for at kunne kommunalisere vejene, hvilket så igen vil påvirke grundejernes byggeret.

Kommunen vil senere lægge referat fra informationsmødet ud på LTKs hjemmeside.

Vi er i foreningens bestyrelse som sagt meget bekymrede over denne uheldige udvikling, men hvis der er medlemmer med juridisk ekspertise inden for disse områder, så vil vi i bestyrelsen være meget glade for enhver hjælp.

 

Grundejerne på de private fællesveje står om tre måneder alene med problemet

Foreningen anbefaler, at man på de enkelte veje hurtigst muligt danner vejlaug og får lavet kontrakt med en entreprenør om disse opgaver. Bedst ville det være, hvis flere veje gik sammen om opgaven.

Vi anbefaler, at man læser, hvad LTK skriver om de private fællesveje, vejlaug mv.

I pressemeddelelsen fra LTK kan man se, hvilke veje der er berørt:

http://www.ltk.dk/nyheder/2018/serviceaftaler-private-faellesveje-ophoerer-pressemeddelelse-af-5-juli-2018

Detaljer om serviceordningerne og grundejernes pligter:

http://www.ltk.dk/serviceordninger-paa-private-faellesveje

http://www.ltk.dk/grundejers-pligter-ved-private-faellesveje

Vedr. Vejlaug og Private fællesveje:

http://www.ltk.dk/vejlaug-paa-private-faellesveje

http://www.ltk.dk/private-faellesveje


Write a comment

Comments: 0

Del os på

 

Ikke medlem endnu? 

Bliv medlem nu og få adgang til alt.

Kodeordsbeskyttede områder på hjemmesiden samt email-service er forbeholdt medlemmer.

 

Læs om mailservice her.