Nytårshilsen

Kære medlemmer

 

Hermed en hilsen fra bestyrelsen med ønsket om et godt nytår.

 

Juletræer

Husk at der afhentes juletræer mhp. kompostering i den kommende uge, dvs. 6-10 januar. Meldingen er, at de hentes på den dag, hvor der normalt hentes haveaffald. Er man usikker på det, så sæt træet ud på fortovet søndag den 5. om aftenen.

 

Der er flere detaljer på Forsyningens hjemmeside, hvor der i øvrigt er en del andre nyttige informationer.  https://ltf.dk/

 

Læringscentret LIFE

Byggeriet er igang. Centret kommer til at ligge øst for den lille skov ved Novozymes. Hvis I ikke allerede er tilmeldt deres nyhedsbrev, så kan det via på deres hjemmeside:

 

https://life.dk/brug-life/life-laeringscenter-i-lyngby/

 

Fjernvarme på Rævehøjvej

 

Vi ved ikke så meget om det udover, at det var fremføring primært til Force, og at beboerne på Rævehøjvej kunne blive koblet på mod betaling. Forhåbentlig er man snart færdige. Det har været vældig besværligt for beboerne på vejen.

 

Radon

 

Kommunen har for nylig udsendt information via e-boks til alle husstande vedr. problematikken omkring radon. Det er her ved vintertide, at der skal måles radon. Det skyldes at radonniveauet inde som regel er højere, fordi vi ”lukker os inde” i den mørke tid. Der er mange informationer om radon på nettet. Her er f.eks. link til Bolius: https://www.bolius.dk/radonfrithjem

 

Det kan anbefales at få lavet en måling. 

 

Foreningen modtager gerne erfaringer fra medlemmerne om resultater vedr. radonmåling og hvilke forebyggende foranstaltninger man evt. har foretaget.

 

Vejsagen

 

Vi har ikke så meget nyt udover at kommunen arbejder på en langsigtet løsning. Det gælder snerydning og vedligehold. Jeg tror, vi skal være glade for den indsats, der er lavet af de ildsjæle, som koordinerede at få lavet en 3-årig aftale om snerydning. Husk at bakke dem op! Og at ansvaret stadig er grundejers!

 

Støj fra motorvejen

 

Bestyrelsen nedsatte et udvalg, som pt. fokuserer på at få reduceret støjen fra motorvejen i den nordlige ende af Hjortekær. I november havde vi inviteret formanden for Teknik og Miljøudvalget, Sigurd Agersnap, til et møde, hvor vi drøftede kommunens støjhandlingsplan for 2018-2023; vedtaget i august 2019. Der var god forståelse for vores synspunkt om det urimelige i at kommunen har udtaget området nord for Vejporten af planen, dvs. ikke anser støjproblemet stort nok, på trods af at Vejdirektoratet har identificeret det som et af 4 fokuspunkter i kommunen. Her kommer vi til at fortsætte presset selvom vi ved, det bliver et langt sejt træk.

 

Hække

 

Atter skal vi bringe dette emne op. Vi forventer, at der til foråret bliver strammet op fra kommunens side med henblik på, at hæk imod fortov skal klippes, så den holdes inden for skellinjen. Vi er bekendt med, at flere i vores område i efteråret fik påbud om tilbageskæring af hæk imod fortov, og hvis det ikke var sket inden for en given frist, ville det blive gjort for ejers regning.

 

Der er alt for mange hække, som rager helt eller delvist ud over den inderste fliserække. Det er urimeligt, at folk med barnevogne eller rullestole må ud på kørebanen, eller bare at man ikke kan spadsere ved siden af hinanden på fortovet.

 

Begge fliserækker skal være fri plus 20-30 cm. Lygtepælene giver et fingerpeg, de står nemlig uden for skellinjen.

 

Og husk lige at kigge i lokalplanen, hvis I planlægger udskiftning af hegn. For alle gælder, at der skal være levende hegn mod vej, og faktisk også de første 5 m af nabohegn fra fortov.

 

Tip kommunen

 

Kommunen har en indgang, hvor man kan anmelde, huller i veje, stoppede kloakker eller lignende, så det kan indgå i kommunens planlægning over reparationer. Her er et link: https://www.ltk.dk/borger/trafik-og-veje/tip-lyngby-taarbaek

 

Generalforsamlingen

Der er sat dato på årets generalforsamling. 2. april. Reserver dagen. Vi har en aftale med DTU’s direktør, Claus Nielsen, der vil fortælle om udvikling af DTUs campus. Reservér dagen. Invitation kommer.

 

I den forbindelse vil vi meget gerne høre fra medlemmer, som vil afse lidt tid til at hjælpe med noget af det, der kan bringe værdi for medlemmerne og området. Kontakt formanden eller et andet bestyrelsesmedlem.

 


Write a comment

Comments: 0

Del os på

 

Ikke medlem endnu? 

Bliv medlem nu og få adgang til alt.

Kodeordsbeskyttede områder på hjemmesiden samt email-service er forbeholdt medlemmer.

 

Læs om mailservice her.

 

 

Husk at melde flytning til Hjortekær Grundejerforening, medlemskab betales for et år ad gangen og kan overgå til den nye ejer resten for af året, send e-mail til Foreningen, brug venligst kontaktformularen.

 

 Ved beskæring af træer og buske. Beskæring er grundejerens ansvar. Se Lyngby/Taarbæk Kommunes hjemmeside: Bo og Byg. Beskæring af beplantning langs veje og stier

  

Fejlmelding af gadebelysning

tlf. 72 10 21 60:

Klik her for DONG

 

 

Døgnvagt Vandforsyningen,tlf. 72 28 33 60.

Klik her for Lyngby Forsyning