Nytårshilsen 2021

Kære medlemmer

 

Her ved starten af 2021 har vi nogle meddelelser:

 

Juletræer

Det er i morgen mandag, 11/1, der er afhentning. Så hvis I vil slippe for at køre juletræet på genbrugs-pladsen eller klippe det op til grøntcontaineren, så er det nu, I skal sætte det ud.

 

Rotter

Der er måske ikke så meget nyt i det, men de hærger overalt i denne tid, og har I set rotter eller tegn derpå, så anmeld det til LTK. I betaler alligevel for servicen.

Link til anmeldelse af rotter

 

Kastanjetræerne ved Hjortekærindgangen

Nogle har måske undret sig over, hvorfor de store gamle kastanjetræer ved Hjortekærindgangen til Dyrehaven er blevet fældet. Vi refererer følgende forklaring fra skovfolkene:

 

”Kastanjen nærmest porten og Slettehus havde fået svampelegemer og stammen var revnet formentlig pga. et lynnedslag. Svampene er tegn på nedbrydning indefra, og derfor var det af sikkerhedsgrunde mest forsvarligt at fælde det. Sikkerhed ift. gæsterne og til Slettehus.

 

I konsekvens heraf måtte det andet også ryge, fordi der ville være forøget risiko for, at det i en storm kunne vælte. Mere udsat, når det pludselig står alene.

De gamle kastanjer i kastanjealleen, Mandehovedvej, er fra 1850-60, og har således også nået normal maksimal levealder. Vi må jo erkende, at Dyrehavens træer også ældes, og at Dyrehaven derfor konstant forandres. Selvom den naturligvis er smukkest, som den er lige nu, og som den var for 25 år siden..…

 

Om der kommer nye kastanjer vil afhænge at udviklingen. Kastanjer er i disse år plaget af minérmøl: Kastanje minérmøl (Cameraria ohridella) | skoven-i-skolen.dk (skoven-i-skolen.dk) Derfor plantes der ikke nye kastanjer før naturen har fundet sin balance igen. Det kunne være en opfordring til at få lavet nogle mejsekasser sammen med ungerne og sætte dem op inden ynglesæsonen starter. Og så er det måske heller ikke så galt med en rodebunke af gamle grene i et hjørne af haven – et naturligt insekthotel.”

 

Tip kommunen

Kommunen har en udmærket indgang til at anmelde skader:

Tip Lyngby-Taarbæk | Lyngby-Taarbæk Kommune (ltk.dk)

Det kunne være en stoppet afløbsbrønd – på offentlig vej – en knækket stele eller hul i vej eller cykelsti. Brug den. Forvent ikke at naboen gør det, eller at grundejerforeningen gør det, eller at kommunens folk cykler rundt og tjekker. Vi hjælper kommunen – os selv – og skal ikke gå og irriteres over, at noget er i stykker.

 

Bygning 112 på DTU

DTU søgte om dispensation ift. deres seneste lokalplan for at opføre en ny bygning, ca. over for Rævehøj-vej. Den ville være 19 m høj, dvs. 6,5 m højere end lokalplanen tillader, og i øvrigt være beklædt med sort skifer. Vi – og mange andre - besluttede at indlevere en indsigelse i forbindelse med høringen, hvor vi argumenterede for et nej af flere grunde, bl.a. for ikke at få skabt præcedens ift. højde og overskridelse af de vedtagne byggegrænser, og fordi byggeriet, efter vores opfattelse, var klart imod formålet i den gældende lokalplan, som kun er ca. 10 år gammel.

Forvaltningen havde anbefalet et ja til dispensation. Byplanudvalget med Simon Pihl som formand var for, men sendte sagen i kommunalbestyrelsen, som sendte den retur angiveligt fordi, der var nyt i sagen. Hvad, der var nyt, er vi ved at undersøge via en aktindsigt. Akterne omfatter næsten 800 sider!!

 

Generalforsamlingen 2021

Vi har siden marts primært holdt vores bestyrelsesmøder virtuelt, og det har fungeret OK. Vi har også planlagt den kommende generalforsamling, som var Corona-epidemien historie, men jeg må nok indrømme, at det sikkert er en illusion. Derfor vil vi nu i bestyrelsen tage en snak om, hvordan vi kan gennemføre den virtuelt selvom vedtægterne ikke tager højde for det. I hvert fald kommer vi ikke til bare at aflyse, som vi gjorde i april 2020. Herom senere.

 

Byggeriet af Trongården

Fra Hvidegårdsparkens grundejerforenings nytårsorientering har vi lånt en status på byggeriet:

”….status fra bygherren for byggeriet af Trongården….. Se vedlagte oversigt. På Trongårdens hjemmeside kan man se at alle boliger i den sydlige halvdel på nær to er solgt, så vi skal nok forvente at der kommer mere liv i løbet af 2021.”

Tak for det. Orienteringen er vedlagt.

 

Diverse

Trafik. Vi er ved at følge op på alle de gode input vi fik fra mange medlemmer i efteråret. Det vender vi tilbage til senere.

Støj. Støjudvalget er stadig aktivt, men har ligget lidt underdrejet. Vi tager fat igen senere i januar for at komme videre. Det er næppe løst før om … år, men intet flytter sig, hvis ikke der er nogen, som skubber.

 

Med dette ønsker bestyrelsen alle et Godt Nytår – eller som nogen siger: ”Bedre Nytår”

 

 

 


Write a comment

Comments: 0

Del os på

 

Ikke medlem endnu? 

Bliv medlem nu og få adgang til alt.

Kodeordsbeskyttede områder på hjemmesiden samt email-service er forbeholdt medlemmer.

Seneste Nyheder

 

Læs om mailservice her.