Nyheder 2009

31. december 2009. Nytårshilsen.

 

Kære medlemmer.

 

Lad os starte årets sidste mail med en henstilling om at man udviser omtanke med nytårsfyrværkeri. Vi har stråtækte ejendomme i Hjortekær, og man skal holde sig i stor afstand fra disse. Reglerne kan man finde på kommunens hjemmeside her: http://www.ltk.dk/composite(7355).htm

 

Nye lokalplaner gældende for hele Hjortekær:

Kommunen er ved at ændre den gamle byplan for Hjortekær, der daterer sig tilbage til 1960-erne. Man har nu sendt et lokalplanforslag til høring. Det drejer sig om området mellem Hjortekærsvej og Dyrehaven. Lokalplanforslaget kan ses her: http://www.ltk.dk/media(3971,1030)/219_F.pdf

Bestyrelsen gør opmærksom på, at lokalplaner er fremadrettede, dvs. at de bygninger, hegn mv. man har lovligt opført inden en ny lokalplan stadig er lovlige efter den nye lokalplan er sendt i høring. Først når man ændrer noget som f.eks. udskiftning af hegn, så skal man følge de nye regler.

Bestyrelsen vil vurdere om vi skal reagere og vil derfor gerne have kommentarer fra medlemmerne. For det aktuelle forslag er der borgermøde den 14. januar 2010 kl 19-21.00 i Lyngby Kulturhus.

Senere i 2010 kommer der et nyt forslag gældende for resten af Hjortekær.

 

Ødelagte veje. Vi har fået nogle henvendelser, fordi dele af vejene - typisk brolagte overkørsler - er blevet ødelagt af tunge lastbiler som f.eks. har transporteret byggematerialer til/fra byggeri. Det er i princippet skadevolderen, der skal betale, eller den forsikring han har. Vi kan kun opfordre til at man sikrer sig dokumentation, da det ellers ender med, at alle på vejen kommer til at bidrage til istandsættelsen. Dette er altså reglerne for de private fællesveje.

 

Generalforsamling 2010: Reserver allerede nu datoen: 22. april 2010 kl.19 på Trongårdsskolen. Vi har denne gang fået tilsagn fra vores nye borgmester, Søren P. Rasmussen, der bl.a. glædede sig til at drøfte emner som, støj og anvendelsen af Dyrehavegårds marker. Indkaldelse kommer i marts.

 

Kontingent 2010: Fastholdes på 75 kr. Opkrævning ved girokort eller via Betalingsservice sker 1. februar 2010. Ændringer af medlemsoplysninger, som f.eks. ejerskifte, skal meddeles inden den 18. januar til bestyrelsen@hjortekaer.dk

 

Bestyrelsen vil hermed ønske alle et godt nytår.

 

med venlig hilsen

Hjortekær Grundejerforening

Arne Kraglund

formand

 

 

9. december 2009. Lokalplan for Hjortekær.

 

Lyngby-Taarbæk Kommune har sendt en lokalplan i høring for den østlige del af Hjortekær, alle her har fået den tilsendt, har man ikke det, kan den læses her:
http://www.ltk.dk/media(3971,1030)/219_F.pdf
Medlemmer, der ønsker at kommentere denne nye lokalplan, kan sende kommentarer direkte til Kommunen, men samtidig ønsker Bestyrelsen at medlemmerne sender kommentarerne til Foreningen, idet Bestyrelsen ønsker at høre medlemmernes mening om forslaget.
Lyngby-Taarbæk Kommune oplyser samtidig, at en ny Lokalplan for resten af Hjortekær er på vej og vil blive sendt i høring inden sommerferien.

15. november: Valget og flere indbrud på Gadevangen.

 

Kære medlemmer.

 

I anledningen af valget på tirsdag kan vi opfordre jer til at kaste et blik på foreningens hjemmeside, http://www.hjortekaer.dk/html/vaelgermode.html . Der kan I nemlig se, hvad en del af partierne mener om nogle af de spørgsmål, som optager os meget herude, for eksempel støjen fra motorvejen og evt. anvendelse af Dyrehavegårds marker til superligastadion.

Uanset hvordan farven bliver i kommunalbestyrelsen efter valget, vil vi fra bestyrelsens side fortsat lægge mest muligt pres, for at støjen fra motorvejen bliver reduceret og sammen med områdets øvrige grundejerforeninger gøre, hvad vi kan, for at Dyrehavegårds marker forbliver grønne.

Hvad I stemmer på tirsdag, blander vi os naturligvis ikke i. Vi overlader det selvfølgelig til den enkelte at vælge det eller de temaer, der skal være udslagsgivende, for hvor man sætter sit kryds på valgdagen. MEN tag jer nu den tid, der skal til at nærlæse de løfter, partierne giver.

 

Må jeg ønske alle et godt valg.

Mvh.

 

Arne Kraglund

formand.

 

PS: Hvis I ikke har set det, så lykkedes det os at få skabt lidt indirekte opmærksomhed om de to emner i Det Grønne Område med en artikel sidste tirsdag. Det kan i hvert fald måles i form af markant større antal, der kigger ind på hjemmesiden. Her er netversionen: http://lyngby-taarbaek.lokalavisen.dk/grundejerforening-bag-utraditionelt-netvalgmøde/20091105/valg/911059974

 

Indbrud i villaer på Gadevangen.

Der har igen været flere indbrud i private hjem, og det er med beklagelse at Bestyrelsen må konstatere, at indbrud næsten sker dagligt i vort område. Politiet har lovet at gøre noget særligt for at forebygge og anholde tyvene, men uden borgernes hjælp har Politiet det svært. Derfor beder Politiet alle om at give tips om mistænkelige personer/biler, husk at skrive bilnummer/signalement ned og ring straks til Politiet, er det akut, dvs. observerer man indbrud i hus eller bil, så ring 112.

 

Ps.: Politiets servicetelefonnummer er 114: Vil man vide mere om 112 og 114, så læs her: http://www.politi.dk/da/ompolitiet/112_114/

 

11. oktober: Flere indbrud i biler og indbrud i Brugsen, Bjælkevangen.

 

Desværre må vi konstatere, at indbrudsbølgen i biler ikke er ovre, denne gang var det 2 biler i Prøvekæret det gik ud over natten mellem den 7. og 8. oktober, desuden var der indbrud i Brugsen på Bjælkevangen.

 

Vi opfordrer alle til at være årvågne og ringe til Politiet:

1. Hvis der er indbrud igang ring straks 112

2. Hvis der ikke er tale om akutte forhold, f.eks. mistænkelig bil observeret noteres nummeret og det lokale Politiet kontaktes ved at ringe 114

 

Generelt om forebyggelse: Lad være med at efterlade noget i bilen også selvom bilen står på egen grund i carporten, installer gerne en bevægelsesføler med lys i carporten.

 

"VÆLGERMØDE på NETTET"

Husk at sende dine spørgsmål til politikerne til Hjortekær Grundejerforenings NET-vælgermøde, vi har nu mulighed for at blive hørt, idet valgkampen er igang. Læs mere om dette på vor hjemmeside og send dine spørgsmål til denne e-mailadresse: bestyrelsen@hjortekaer.dk

 

 

8. oktober: ”VÆLGERMØDE på NETTET”

 

Vi har nu undersøgt muligheden for at gennemføre et vælgermøde. For at give flest mulige lejlighed til at deltage i debatten uanset tidspunktet vil vi prøve med et "VÆLGERMØDE på NETTET".

 

Sådan gør vi:

 

Send dine spørgsmål til bestyrelsen@hjortekaer.dk senest den 15.oktober.

 

Vi videresender det tilsendte, så partierne får mulighed for at svare skriftligt, hvorefter svarene vil blive lagt på hjemmesiden.

 

Hvis mængden af spørgsmål er overvældende, forbeholder Bestyrelsen sig ret til at prioritere i disse evt.i en "Top 10 liste" med de emner, der interesserer flest. Spørgsmål om lokale forhold vil naturligvis blive prioriteret højt.

 

 

2. oktober: Indbrud i biler. Musikfestival DTU.

 

Der har igen været flere indbrud i biler i vort område.

 

Bestyrelsens råd er, at IKKE lade værdigenstande blive i bilen (GPSer o.lign.), og installere en bevægelsesføler med tilslutning til et kraftigt lys i carporten. Det sidste råd især for biler i risikoklassen. (nyere BMW, AUDI eller lign.)

 

Læs artiklen om indbrud i DGO her :

 

http://lyngby-taarbaek.lokalavisen.dk/article/20091001/ARTIKLER/710019850

 

 

Musikfestivalen DTU.

 

Bestyrelsen har tidligere skrevet til DTU angående støj fra festivalen og har modtaget følgende svar:

 

Til bestyrelsen i Hjortekær Grundejerforening,

 

DTU beklager, at der har været lydgener i forbindelse med afholdelsen af CO2PENHAGEN festivalen d. 4.-6. september 2009.

 

I forbindelse med vores klimainitiativer har DTU indgået aftale med ekstern part om afholdelse af en CO2-neutral festival på DTU's område. DTU har sikret sig, at arrangørerne var i besiddelse af de nødvendige tilladelser og forsikringer. Jeg beklager, at afholdelsen af festivalen har medført lydgener for DTU's naboer. Aftalen indebar, at arrangørerne skulle orientere nærområdet forud for afholdelsen af festivalen og det er naturligvis beklageligt, at dette ikke er sket.

 

Det er vigtigt for DTU at have et godt forhold til sine naboer. Såfremt der fremover afholdes lignende arrangementer, vil vi derfor være særligt opmærksomme på at undgå gener og sikre, at vores naboer bliver tilstrækkeligt informeret.

 

Med venlig hilsen

 

 

Niels Axel Nielsen

 

Dean, Dissemination to Private and Public Sector

Chair of the DTU Climate Change Technologies Program

 

Public-Sector Consultancy

 

 

Hilsen

 

Bestyrelsen

 

 

14. september: Borgermøde "Din mening", Københavns Befæstningsdag og nyt indbrud i bil.

 

LTK har haft borgermøde "Din Mening" i Kulturhuset, fra Hjortekær Grundejerforening deltog Næstformanden og flere medlemmer. Mødeformen var god, idet alle fik lejlighed til at komme til orde: Man blev delt i grupper på 7-10 personer, hvor der i hver gruppe deltog politikere og medarbejdere fra forvaltningen, læs mere her:

http://www.ltk.dk/media(3866,1030)/Idekatalog_-_Din_Mening.pdf

 

Københavns Befæstningsdag den 27. september, der er flere arrangementer, i vort område på Fortunfortet, se her:

http://www.ltk.dk/composite(7172).htm

 

og desværre endnu et indbrud i bil sidste nat, airbag stjålet (Rævehøjvej). Tøv ikke at med ringe til Politiet, hvis man ser noget mistænkeligt, hvis indbrud igang, drej da 112, læs mere her om forebyggelse af indbrud:

http://www.stopindbrud.dk/

 

2. september. Dramatisk udvikling: Ingen høring om Superligastadion på Dyrehavegård.

Den seneste politiske udvikling i opførelsen af et superligastadion er, at Venstre og Radikale i Kommunalbestyrelsen i mandags har stemt mod den høring om et superligastadion på Dyrehavegård, som man tidligere har stemt for. Sagen beskrives i dag i flere artikler på DGOs hjemmeside: http://lyngby-taarbaek.lokalavisen.dk/apps/pbcs.dll/forside

Det må betyde, at den høring som Hjortekær Grundejerforening sammen med 5 grundejerforeninger omkring Dyrehavegård skulle deltage i, er aflyst indtil videre.

Superligastadionsagen i kort version:

1. 2008: Venstre og Radikale foreslår et Superligastadion på Dyrehavegård. Konservative, SF og Socialdemokraterne stemmer imod et stadion på Dyrehavegård, dvs. at stadion skal forblive, hvor det er nu.

2. Forår 2009: Et nyt flertal bestående af Socialdemokraterne, Radikale, SF og Venstre beslutter at bestille en konsulentundersøgelse (pris mere end 1 mil. kr.!) af udgifterne i forbindelse med at opføre et superligastadion ved Dyrehavegård og ved bevarelse/renovering af stadion, hvor det er nu. Derefter lover disse partier at afholde en borgerhøring. Konservative er imod, idet man ikke ønsker et stadion på Dyrehavegård.

3. I mandags på Kommunalbestyrelsesmødet opstår der et nyt flertal, idet Venstre og Radikale stemmer sammen med Konservative imod den høring, som Venstre og Radikale selv har foreslået.

Bestyrelsen følger sagen tæt, vor holdning er klar: Vi ønsker at bevare Dyrehavegård som et grønt område.

Læs mere om, hvad partierne mener om Dyrehavegårds fremtid på vor hjemmeside: www.hjortekaer.dk

 

Vedr. indbrud i biler i sidste weekend:

Bestyrelsen har fået flere forslag om, hvordan vi kan forebygge indbrud, bl.a. ved skilte om nabohjælp, webcam, vagtværn. Vi har undersøgt forslagene og fundet, at det mest effektive i forhold til prisen er en bevægelsessensor i carporten, der tænder et kraftigt lys på bilen. Indbrud i biler foregår oftest, når det er mørkt. Biler i risikoklassen er nye dyre BMW, AUDI mv., hvor navigationsanlæg og airbags stjæles. Skilte med nabohjælp hjælper ikke meget, hvis der ikke er et vagtværn eller andre der runderer hyppigt. Bestyrelsen har derfor undersøgt, hvad det koster med vagtværn: Det vil betyde en mangedobling af kontingentet og ingen garanti mod indbrud, idet vagtværn kun ville komme et par gange i løbet af et døgn. En mangedobling af kontingent er ingen holdbar løsning i en frivillig forening. Skilte med "Nabohjælp" anbefales ikke mere, idet de bliver ignoreret eller ikke sprogligt forstået.

22.august: Der er desværre stadig renovationsstrejke og nu er også genbrugsstationen lukket. Man kan selv følge med i udviklingen ved at klikke på denne link:

http://www.ltfh.dk/

Lyngby-Taarbæk Kommune inviterer til borgermøde, læs mere og tilmeld jer her:

http://www.dinmening.ltk.dk/

Områder som Superligastadion, fællesveje og kommunens økonomi vil sikkert blive berørt.

Her er udpluk fra LTKs hjemmeside om borgermødet:

Mød op i Kulturhuset torsdag den 3. september 2009 kl. 18 – 21 og indgå i dialog med medlemmer fra kommunalbestyrelsen.

Din mening gør en forskel. Men den er ikke meget værd, hvis den aldrig bliver hørt. Derfor inviteres du til dialog om Lyngby-Taarbæk Kommunes udvikling med fokus på budgettet for 2010-2013 for områderne: Pasningsordning, Skole, Kultur og Fritid, Udsatte Grupper, Ældre, Arbejdsmarked og Beskæftigelse, Sundhed, Miljø og Trafik.

----------------------------------------------------------

29. juli 2009: Der er klaget til Foreningen over den tiltagende støj fra bus182/183, særligt de sidste dage har en af busserne støjet voldsomt.

Foreningen har sendt en klage til Movia, men det vil lægge mere pres på Movia, hvis der kommer mange klager. Bestyrelsen opfordrer alle, der synes at busserne støjer for meget, at klage til Movia her:

http://www.moviatrafik.dk/Service/kundecenter/Pages/Risogros.aspx

Bed om et svar.

Send en mail til bestyrelsen@hjortekaer.dk hvis i har klaget, så vi får et bedre indtryk af problemets omfang.

Vejsagen:

Foreningen har klaget over "privatiseringen" af Hjortekærbakken og gjort opmærksom på problematikken omkring Bjælkevangen, hvor det første stykke ved Rævehøjvej i dag er kommunal, resten privat. Vi mener, at hele Bjælkevangen burde være kommunal vej, idet en stor del af trafikken er gennemkørende og kommer udefra til/fra Brugsen.

Ifølge DGO er der stor politisk fokus på vejsagen lige nu, vi håber at Kommunalbestyrelsen vil se på sagen igen, og der bliver fastlagt og udmeldt forståelige kriterier for hvad der skal være kommunal vej og hvad der skal være privat. Det er ikke klart lige nu, heller ikke efter de seneste udmeldinger fra Kommunen, som kan ses på www.ltk.dk

---------------------------------------------------

11. juli 2009: Kommuneveje til fællesveje, del af Bjælkevangen og del af Hjortekærbakken.

LTK skal spare penge, derfor er det besluttet i Teknisk Udvalg, at nedklassificere en del kommunale veje til private fællesveje.

Læs mere her: http://www.ltk.dk/composite(7066).htm

Indenfor Hjortekær Grundejerforenings område er det Bjælkevangen fra Rævehøjvej til Skovbovej og Hjortekærbakken fra Lundtoftevej til rensningsanlægget der "privatiseres".

De der grænser op til disse vejstykker, vil få udgifter til vedligeholdelse og snerydning af vejen.

Der er indsigelsesfrist indtil den 20. august, Hjortekær Grundejerforening hører gerne fra medlemmer, idet foreningen selvfølgelig er behjælpelig med indsigelse og evt. fællesskrivelser fra de berørte medlemmer.

Sidste nyt:

Til "Det Grønne Område" udtaler formanden for Teknisk Udvalg Liss Kramer Mikkelsen, at der måske er tale om en "ommer", læs mere her:

http://lyngby-taarbaek.lokalavisen.dk/article/20090710/ARTIKLER/785273908/1021

------------------------------------------------------------------

2. juli 2009: Indbrud, Sankt Hans, Dyrehavegård.

Indbrud:

Der har desværre igen været indbrud i Hjortekær, denne gang på Skovvænget.

Bestyrelsen må endnu engang opfordre alle til årvågenhed og øjeblikkeligt at ringe til Politiet på 112, hvis der er tale om mistænkelige forhold som indbrud i gang, husk at skrive evt. bilnummer/signalement ned.

Har man haft indbrud, underret bestyrelsen@hjortekaer.dk, vi udsender straks herefter en informationsmail.

Læs mere om forebyggelse af indbrud på: http://www.stopindbrud.dk/

Dyrehavegård:

Udvalget af Grundejerforeninger ved Dyrehavegård har nu modtaget de politiske partiers svar på vores brev vedr. Dyrehavegård og alle svar er nu tilgængelige på Foreningens hjemmeside: http://www.hjortekaer.dk/html/dyrehavegard.html

Udvalget vil deltage i den kommende undersøgelse/høring omkring Lyngby Idrætsby og stadion.

Sankt Hans:

Sankt Hans arrangementet blev en stor succes, tak til alle der hjælp med til at gøre aftenen festlig!

Sankt Hans festen er i øvrigt nævnt i "Det Grønne Område" i dag af Viceborgmester Lene Kaspersen i forbindelse med diskussionerne, om der fortsat skal anvendes kommunale penge til et Sankt Hans fyrværkeri.

Del os på

 

Ikke medlem endnu? 

Bliv medlem nu og få adgang til alt.

Kodeordsbeskyttede områder på hjemmesiden samt email-service er forbeholdt medlemmer.

Seneste Nyheder

 

Læs om mailservice her.