Nyheder 2010

21. december 2010. "Skal du væk i julen?". Om vejlav.

Politiets SMS-service informerer:
"Skal du væk i Julen?"
Sidste år fik 220 familier i Nordsjælland ødelagt julen på grund af indbrud.
Du skal derfor være ekstra opmærksom i julen, og vi har sendt flere patruljer på gaden under højtiden. Hjælp os og hinanden. Tøm postkassen, hjælp din nabo, hvis de skal væk og ring 114, hvis du ser noget mistænkeligt.
God Jul og godt Nytår.


Bestyrelsen opfordrer alle til at tilmelde sig Politiets SMS-service her: STOP INDBRUD-TRYK POLITI

Vejlav.
Beboere på private fællesveje kan med fordel danne vejlav. Vejlav kan lave aftaler med LTK eller andre om vedligehold af vejen, snerydning mv.

På foreningens hjemmeside har vi nu oprettet en gratis side til brug for vejlav i Hjortekær Grundejerforenings område.
Gadevangens vejlav har som det første fået sin egen hjemmeside, hvor vejlavets vedtægter mv. kan ses. Se her: www.hjortekaer.dk

Bestyrelsen ønsker alle en
glædelig Jul og et godt Nytår.

2. december 2010. For meget betalt ejendomsskat?

Bestyrelsen har forespurgt LTK angående den i pressen verserende sag om for meget betalt ejendomsskat og har fået nedenstående svar. Bemærk, at det skal være udgifter til byggemodning uden for grunden og 30 år fra udgiftens afholdelse.


Modtaget fra LTK:

Det har i de seneste dage i pressen været nævnt, at ejendomsskatteberegningen i flere kommuner har været beregnet forkert. Den rette sammenhæng er, at ejere af nyudstykkede ejendomme jf. Vurderingslovens kapitel D kan få fradrag på grundværdien for udgifter til byggemodning uden for grunden. Udgifterne kan for eksempel være til vejanlæg, kloakering og etablering af vand-, gas- og elforsyning (Fradrag for forbedringer).. Forbedringen skal medføre en stigning i grundværdien Fradraget er gældende i 30 år fra udgiftens afholdelse, og fremgår i givet fald både af vurderingsmeddelelserne og af ejendomsskattebilletten.
Sagen er aktuel fordi der foreligger lovforslag om hvorledes ejendomsskatten skal beregnes i forhold til fradraget, samt frist for ansøgning for fradraget med virkning fra 1. januar 2011.


For at få fradraget, skal man rette henvendelse til SKATs vurderingsmyndighed, og samtidig dokumentere de faktiske udgifter til forbedringerne.

Henvendelse til SKATs vurderingsmyndighed: skat@skat.dk eller telefon 72 22 18 18. Læs mere på http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1648103&vId=0


Link til vurderingsloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=15535


Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne om loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld for så vidt angår fradrag for forbedringer): https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/dl.aspx?hpid=25795

30.november 2010. Glatførebekæmpelse.

Læs de almindelige regler her: http://www.ltk.dk/composite(2325).htm

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at der på private fællesveje, hvor der er tegnet et serviceabonnement med LTK, ofte ikke bliver udført tilstrækkelig glatførebekæmpelse.
Dette skyldes ifølge LTK, at det på grund af parkerede biler ikke har været muligt for kommunens snerydningskøretøjer at komme frem og
gennemføre snerydningen. Kommunen henstiller derfor, at man altid parkerer på egen grund.
LTK gør endvidere opmærksom på, at selvom man har et serviceabonnement, så fritager det IKKE grundejeren for ansvar, læs de detaljerede regler her: http://www.ltk.dk/composite(2289).htm

 

23. november 2010. Byggesagsarkiv. Bredbånd.

Byggesagsarkiv på nettet.

Du kan se din ejendoms byggesager på nettet, idet afsluttede byggesager på alle ejendomme nu er tilgængelige i Byggesagsarkivet , brug "Offentlig adgang".

Se mere på Foreningens hjemmeside med Nyttige LINKS ,der er blevet opdateret med link til BBR-register, send gerne forslag til nye LINKS.

Bredbånd i Hjortekær.

Flere medlemmer har henvendt sig vedr. mulighederne for bredbånd:
1. Bredbånd (ADSL) via den almindelige telefonlinie.
Denne løsning fås fra ca. 180kr. mdl., inklusive fastnettelefon (IP). Den maksimale hastighed begrænses her af afstanden til telefoncentralen. Flere medlemmer oplever, at det ikke er muligt at få hastigheden over 2 Mbit.

2. Bredbånd via YOUSEE kabel-TV.
Bredbånd via kabel-TV betinges af at man også har kabel TV-abonnement, hvilket betyder, at den billigste løsning er ca. 365kr. mdl. for TV og bredbånd. Desuden skal man betale for kabel trukket fra vej, samt installation i huset.
Bredbåndshastigheden kan leveres op til 50Mbit, fastnet telefon (IP) kan tilkøbes.

3. Mobilt bredbånd (Trådløst).
Pris varierer afhængigt af hastighed og forbrug. Bemærk: Denne løsning kan normalt kun anvendes på en pc ad gangen.
For nogle vil der være en fordel i at løsningen er mobil og kan anvendes overalt, f.eks. i sommerhuset. Normalt kan telefoni ikke tilkøbes. Hastigheden varierer afhængigt af hvor man er i forhold til mobilmasterne.

Bestyrelsen er interesseret i at høre om medlemmernes erfaringer med bredbånd.

24.oktober 2010. Indbrud i villa. Hærværk på biler.

Desværre har vi igen haft ubudne gæster her i Hjortekær. Natten til søndag var der indbrud i villa på Gadevangen, tidligt søndag morgen hærværk på 2 biler på Langs Hegnet.
Bestyrelsen må endnu engang opfordre alle til straks at anmelde mistænkelige forhold til Politiet.

Ring 112 ved akut brug for hjælp, dvs. ser man indbrud i gang, ellers ring 114, der er Politiets servicenummer.
Om forebyggelse af indbrud henviser vi til www.stopindbrud.dk

24.oktober 2010. Møde med Borgmesteren

Grundejerforeningerne i Hvidegårdsparken, Trongårdsparken, Hjortekær og
Fortunen har fornøjelsen at invitere til et møde med borgmester Søren P.
Rasmussen, se vedhæftet.

Hjortekær Grundejerforening har 460 medlemmer(husstande). Idet der er
begrænsning af antal af tilhørere, henstiller Bestyrelsen om i første
omgang kun at tilmelde en person pr. husstand.

15. september 2010. Ingen ny mobilmast i Hjortekær. Omvisningen i Rådvad.

Vore indsigelser mod placeringen af en 18 meter høj mobilmast ved Rævehøjvej/Eremitageparken har båret frugt: Byplanudvalget har i går godkendt, at LTKs Forvaltning giver afslag på ansøgningen.
Omvisningen i Rådvad i søndags var en stor succes: Der var på trods af udsigten til byger mødt mere end 50 op og vi fulgte alle lokalhistoriker Henrik Mortensens spændende gennemgang af Rådvads historie og bygningernes anvendelse.
Bestyrelsen modtager gerne forslag fra medlemmerne til nye medlems-arrangementer.

7. august 2010 Indbrud, mobiltelefonmast og Lokalplan for Hjortekær

Indbrud i nat

Der har i nat været endnu et indbrud i Hjortekær, denne gang på Rævehøjvej i området ved Bjælkevangen.

Bemærker man noget unormalt, så tøv ikke med at ringe til Politiet, ring 112 ved akutte situationer som igangværende indbrud.

 

Mobiltelefonmast ved Rævehøjvej/Bjælkevangen?

Telia har søgt Kommunen om tilladelse til at bygge en 18m høj mast på Ostenfeld Kollegiets grund ved Rævehøjvej/Eremitageparken. Bestyrelsen har gjort indsigelse over denne mast, idet vi mener, at den ødelægger det visuelle billede over Hjortekær, idet den vil blive synlig fra Eremitageslottet til Fortunen. Desuden kan vi ikke forstå, at denne mast overhovedet er nødvendig, idet mobiltelefonselskaberne hidtil har kunnet placere antennerne på eksisterende bygninger som f.eks. skorstenene ved DTU og Eremitageparken. Den nye lokalplan for Hjortekær forbyder i øvrigt bygninger over 8½m højde.

Lokalplan for Hjortekær vest for Hjortekærsvej
Husk at sende kommentarer til Lyngby-Taarbæk Kommune inden den 10. september til Lokalplansforslaget.
Bestyrelsen for Hjortekær Grundejerforening ønsker også jeres kommentarer tilsendt, helst inden den 1. september, idet vi evt. vil medtage disse i Bestyrelsens kommentarer til Kommunen.
Forslaget kan downloades her: Lokalplan 224

15. juli 2010 Indbrud. Lokalplan.

Indbrud
En familie boende på den nordlige del af Hjortekærsvej har desværre i nat haft indbrud, mens man var hjemme og sov.

Vi kan kun gentage opfordringen fra Politiet om STRAKS at rapportere mistænkelige forhold.
Hvis der er tale om akut brug for hjælp, drej 112. Ring hellere en gang for meget end en gang for lidt.
Ved akut brug for hjælp forstås, at man ser indbrud i gang eller et lignende kriminelt forhold. Undgå selv at gribe ind, overlad dette til Politiet.

Hvis man blot vil tale med nærmeste Politistation, drej 114. Husk at notere og oplyse Politiet om bilnummer, signalement mv.

Læs mere om forebyggelse af indbrud på: http://www.stopindbrud.dk/ samt om Politiets telefonnumre på: http://www.politi.dk/da/ompolitiet/112_114/

Lokalplan
Lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær vest for Hjortekærsvej er nu sendt til alle beboere. Lokalplanen skal afløse den nuværende Byplan.
Bestyrelsen opfordrer alle, der har kommentarer til Lokalplanen, til at indsende disse til LTK og bestyrelsen.
Hjortekær Grundejerforening vil selvfølgelig kommentere lokalplanen.

28. juni 2010. Støjhandlingsplan og Lokalplaner.

Støjhandlingsplan

Bestyrelsen har i dag sendt kommentarer til Kommunens "Forslag, Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010"
Disse kommentarer kan læses på: www.hjortekaer.dk/sth.pdf

Lokalplaner
Lyngby-Taarbæk Kommune har tidligere sendt Lokalplan i høring for den del af Hjortekær, der ligger øst for Hjortekærsvej. Nu kommer forslag til Lokalplan nr. 224 for resten af Hjortekær.

Lokalplansforslaget sendes snart ud i høring, og Bestyrelsen vil i gerne have medlemmernes bemærkninger til forslaget, idet vi vil samle disse i en fælles henvendelse til Kommunen.


11.juni 2010. Sankt Hans aften. Biltyve i Hjortekær.

Sankt Hans.
Hjortekær Grundejerforening og AAB inviterer til Sankt Hans aften ved Brugsen på Bjælkevangen, læs venligst her http://www.hjortekaer.dk/html/sankt_hans.html


Biltyve.
Der har desværre været tyveri af bil en nat i denne uge på Hjortekærsvej ved Vejporten. Bilen er senere fundet ved Rådvad, ribbet for al elektronik af værdi.
Desuden har der tidligere på måneden været tyveri af et sæt nummerplader på Skovbovej.

Politiet opfordrer borgerne om at være på vagt, ring hellere en gang for meget end en gang for lidt. Akut behov, f.eks. indbrud i gang, ring 112. Ellers ringer man til 114, der er Politiets servicenummer.

Referat fra Generalforsamlingen 2010 bliver udsendt i næste uge.

5. maj 2010 Støjhandlingsplan, Hastighedskontrol og Sireneafprøvning.

Støjhandlingsplan.

Lyngby-Taarbæk Kommune har sendt forslag til Støjhandlingsplan i offentlig høring i perioden 3.5.2010 – 28.6.2010.
Bestyrelsen vil kommentere denne og vil gerne høre fra medlemmer, der har forslag til planen.

Støjhandlingsplanen kan downloades her:
http://www.ltk.dk/media(4351,0)/st%C3%B8jhandlingsplan.pdf


Hastighedskontrol på Rævehøjvej.

Politiet gennemførte i går aftes hastighedskontrol på Rævehøjvej, hvor den højst tilladte hastighed er 50 km/t.

Den venlige betjent oplyste følgende: På 2 timer kørte 112 biler gennem kontrollen, 45 kørte for stærkt og blev "blitzet", den hurtigste blev målt til 73 km/t.
Af de 45, der kan forvente bøde, vil 2 desuden kunne få et "klip" i kørekortet. Hastighedsmåleren "blitzer" først, når hastigheden er målt til 59km/t eller derover.

Politiet offentliggør i øvrigt på forhånd hvor der er hastighedskontrol, se her for Lyngby-Taarbæk Kommune:
http://www.politi.dk/Nordsjaelland/da/Borgerservice/Fardsel/hastighedskontrol_ATK/ATK/atk.htm?showMunicipality=173&ShowPoliceJurisdiction=63


I dag kl. 12.00 afprøves sirenerne.

31. januar 2010 Snerydning mv., Kontingent.

Hvordan er det nu med….

I kan finde mange svar på vor hjemmeside. I øjeblikket får vi spørgsmål som:

Hvem fjerner sne om vinteren? Hvad koster det? Hvordan opkræves pengene?
Hvem har ansvaret for belysningen på private veje?
Hvortil skal man indberette "fejl og mangler"/huller o. lign ved veje i kommunen?

På Foreningens hjemmeside kan I bl.a. læse svarene på disse spørgsmål, se her: http://www.hjortekaer.dk/html/sporgsmal_svar_ltk.html

Kontingentopkrævning på 75kr. for 2010 er nu sendt til alle, er der fejl i navn f.eks. fordi der er sket ejerskifte, da betalt venligst alligevel, men husk at meddele Foreningen alle ændringer, så vi kan får rettet op til næste år. E-mail til: bestyrelsen@hjortekaer.dk

 

19. januar 2010. Lokalplan for Hjortekær.

Næstformand Jan Steiner har deltaget i LTKs informationsmøde ang. den nye Lokalplan for den østlige del af Hjortekær, her deltog mange grundejere, Borgmester Søren. P. Rasmussen (V), Viceborgmester Simon. P. Sørensen (S) og flere fra administrationen. Spørgelysten var stor, så mødet varede næsten 3 timer.

Der var en del spørgsmål og kritik af de nye restriktive forhold i den nye lokalplan, særlig reglen om maksimal byggeprocent på 20 % for de grunde der ligger direkte til Dyrehaven blev debatteret. Der var også kritik af, at byggeprocenten blev hævet til 30 % fra de nuværende 25 % for resten af området. Desuden var der spørgsmål vedr. de nye krav om levende hegn mod vej, forbud mod 2-plans-huse og nye regler for glaserede tegl og meget andet.

Det blev pointeret, at alle nye krav er fremadrettede, dvs. alt hvad der er lovligt i dag, er også lovligt efter den nye lokalplan er trådt i kraft. Altså, har man i dag et raftehegn mod vej, så må man beholde dette efter lokalplanen er trådt i kraft. Men hvis man vil ændre noget, så gælder de nye regler. Desuden blev det slået fast, at de nye regler i princippet gælder fra nu af, idet fremsættelse af en lokalplan har opsættende virkning. Resten af Hjortekær vil senere her i foråret blive omfattet af lignende regler, idet en lokalplan er på vej.

Overordnet set, så var der god forståelse for hensigten med de nye krav: At bevare området åbent og grønt, kritikken kom forståeligt nok fra de grundejere, der bliver påvirket af nye restriktioner.

Fristen for indsigelser til LTK er den 26. februar, og Hjortekær Grundejerforenings bestyrelse ønsker at sende kommentarer. Men inden vi i bestyrelsen beslutter hvilke bemærkninger vi sender, så vil vi gerne høre hvad Hjortekær Grundejerforenings medlemmer mener om lokalplansforslaget.

Send dit indlæg til: bestyrelsen@hjortekaer.dk mrk. "Lokalplan". Alle indlæg vil herefter blive offentliggjort på "Debatsiden" på www.hjortekaer.dk

Del os på

 

Ikke medlem endnu? 

Bliv medlem nu og få adgang til alt.

Kodeordsbeskyttede områder på hjemmesiden samt email-service er forbeholdt medlemmer.

 

Læs om mailservice her.