Nyheder 2011

18. november 2011

Når vinteren kommer
Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK) har på sin hjemmeside en vejledning til grundejerne vedr. snerydning mv.:
www.ltk.dk/composite(8378).htm

Bestyrelsen konstaterer, at LTK har hævet gebyret for 2012 for de grundejere der gennem vejlav har en aftale med LTK om snerydning med 61 % til 642kr.!
Desuden er der nu inkluderet årlige 4 fejninger af miljøhensyn. LTK hævder, at gebyret nu er hævet til at dække de faktiske omkostninger. Bestyrelsen undersøger sagen nærmere.

LTK har desuden en ordning til grundejere over 65år m.fl., der mod betaling kan få ryddet fortov mv. for 367kr. pr. m facade.


Brevkasser
Husk at brevkasser skal være opsat ved skel mod vej senest 1. januar 2012, læs nærmere her:
www.nypost.postdanmark.dk/


Vedligehold af fortov mv.
Bestyrelsen får ofte klager over, at hække er vokset ud over fortov. Vi må endnu engang erindre om, at hækken skal klippes ind til skel. Læs mere her om grundejerens pligter:
www.ltk.dk/composite(292).htm


"Nyttige Links" på Hjortekær Grundejerforenings hjemmeside er blevet opdateret

Se mere på www.hjortekaer.dk


Mange hilsener

Bestyrelsen

 

01. november 2011. Dyrehavegård. Hvem savner en kat? Ejerskifte.

 

Dyrehavegård.
Hjortekær Grundejerforening og 5 andre grundejerforeninger omkring Dyrehavegård har nu fået aktindsigt i Dyrehavegård-sagen hos Lyngby-Taarbæk Kommune. Aktindsigten gav ingen nye oplysninger. Derimod er det klart efter LTK´s budgetforlig, at der sandsynligvis ikke sker de store ændringer for Dyrehavegård foreløbig, idet LTK har besluttet at sende driften af gården og markerne i udbud for 5 år. Foreningen følger sagen tæt, det er stadig foreningens politik at søge at bevare Dyrehavegårds jorder som et grønt område. Detaljer om Dyrehavegård kan ses på foreningens hjemmeside: http://www.hjortekaer.dk/html/dyrehavegard.html

Hvem savner en kat?
Et af vore medlemmer har en bortløben grå-sort stribet tamkat boende.
Henvendelse til foreningen.

Ejerskifte.
Der er i øjeblikket mange huse til salg i Hjortekær, og vi kan derfor forvente en del ejerskifter. Husk ved hussalg at meddele foreningen dette.

18. september 2011 Indbrud. Alm. Brand forsikring

Indbrud.

På "Det grønne områdes" Netavis kan man i dag læse, at "Lyngby, Hellerup, Fredensborg, Holte, Hørsholm og Helsingør er bare nogle af de byer, hvor der de seneste døgn har været masser af indbrud, heraf er adskillige af de mindst 22 indbrud begået af listetyve".
Læs her: http://lyngby-taarbaek.lokalavisen.dk/listetyve-i-moerket-nordsjaelland-plaget-af-indbrud-/20110917/artikler/110919123/1096

I Hjortekær har foreningen kendskab til mindst 5 indbrud inden for de sidste par uger. Senest denne lørdag morgen ca. kl. 05.00 har et medlem hørt uindbudte gæster omkring huset, medlemmet gav sig til kende, hvorefter de løb væk.

I den forbindelse vil vi påpege, at hvis vi skal uvæsenet til livs, så kræver det samarbejde med Politiet. Hører eller ser man personer, der tilsyneladende har ulovlige hensigter, så skal man straks kontakte Politiet. Er det akut, så skal man ringe 112.

Foreningen har spurgt Politiet, om hvad reglerne er for at ringe 112: Svaret var, at ser man et indbrud eller personer der ulovligt er på ens ejendom, så kan man selvfølgelig ringe 112.

Desuden opfordrer Politiet til at man tilmelder sig "Tryk Politi", der er en gratis SMS-tjeneste, hvor Politiet kan bede borgerne om hjælp, se her:
http://www.politi.dk/Nordsjaelland/da/servicemenu/forside/nordsjaellands_Politi_forside.htm


Alm. Brand forsikring.

Foreningen har tidligere meddelt, at den favorable forsikringsordning vi havde med Alm. Brand er opsagt af forsikringsselskabet.

Vi kan desuden oplyse, at vi har ikke nogen foreningsaftale med andre forsikringsselskaber.

27. august 2011: Dyrehavegård. (U)vejret i Hjortekær.

 

Dyrehavegård.

Borgmesteren har på et møde med grundejerforeninger i juni varslet, at det vil skal ændringer for Dyrehavegård, det gælder både for jorderne og selve gården (Bygningerne). Grundejerforeningerne noterer med tilfredshed, at Borgmesteren ønsker borgerindflydelse på ændringerne.

Derfor har de 6 grundejerforeninger omkring Dyrehavegård sendt et fælles brev til Kommunalbestyrelsen desangående, se her.

(U)vejret i Hjortekær.

Vil man følge med i vejret i Hjortekær, så kan man på DMIs hjemmeside under Borgervejr følge med, idet det på Hjorthøj er en målestation. Man kan bl.a. se nedbørsmængde: Vejret i Lyngby

 

 

23. august 2011: Indbrud og fradrag for vedligeholdelsesudgifter mv.

 

Indbrud.
Der har i dag mellem kl. 08.00 og 16.00 været indbrud i villa midt på Rævehøjvej.

Indbrud sker ofte i serier, derfor opfordrer Bestyrelsen alle til at være særligt opmærksomme og rapportere unormale forhold til Politiet, ser man indbrud i gang, ring straks 112, er der ikke brug for akut hjælp, ring 114.

Skattefradrag for vedligeholdelsesudgifter mv.
Bestyrelsen gør opmærksom på, at der nu er mulighed for at få fradrag for mange udgifter til vedligehold mv.:

Se her fra SKAT: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=9764 men der er en del udgifter, som man ikke kan få fradrag for,
se nederst her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=9810

 

5. maj 2011. Hastighedskontrol på Rævehøjvej. Dyrehavegaard.

Hastighedskontrol på Rævehøjvej.
Politiet har i dag i 4 timer udført hastighedskontrol på Rævehøjvej:
Der kørte ca. 300 biler fra Hjortekærsvej vestpå, af disse kørte 60 væsentligt mere end det tilladte 50km/t og blev fotograferet, derudover kørte 6 mere end 65km/t og kan forvente stor bøde og et klip.

Den meget venlige betjent fortalte, at resultatet er noget af det værste i LTK med hensyn til overtrædelse af færdselsloven, idet mere end 20% af bilerne kan forvente en bøde!

Dyrehavegaard.
Igen er der debat om anvendelsen af Dyrehavegaard. Vi har i Bestyrelsen ikke ændret holdning til Dyrehavegaard, der bør bevares som et grønt område.

Hvis der kommer en offentlig høring om Dyrehavegaard, så er vi selvfølgelig klar. Mange husker sidst, hvor nogle bygge superligastadion ved Rævehøjvej, læs mere om Dyrehavegaard-sagen på foreningens hjemmeside:
http://www.hjortekaer.dk/html/dyrehavegard.html


19. marts 2011. Informationsmøde om Mølleåværket (Rensningsanlægget). Generalforsamling.

Mølleåværket.
Nu på mandag den 21. marts fra kl. 17-19 er der informationsmøde om Mølleåværket, se vedhæftet invitation.
Kapacitetsudvidelsen af værket vil sikkert særligt interessere de af vore medlemmer, der bor i den nordlige del af Hjortekær i nærheden af rensningsanlægget.

Generalforsamlingen mv.
Alle skulle nu have modtaget indkaldelse til Generalforsamlingen, der afholdes den 14. april.

Vi oplever hvert år, at den del medlemmer flytter og glemmer at meddele foreningen dette, hvilket indebærer en del ekstra arbejde for bestyrelsen: Forkerte giroindbetalingskort bliver sendt ud, breve returneres osv.
Husk derfor at give besked ved flytning til: bestyrelsen@hjortekaer.dk

7. marts 2011. Generalforsamling og termofotografering af dit tag.

Generalforsamling 2011.

Hjortekær Grundejerforenings Generalforsamling afholdes torsdag den 14. april kl 19.00 på Trongårdsskolen.
Foredrag: Campus Director Jacob Steen Møller DTU, der fortæller om DTU og DTUs planer for de kommende år.

Indkaldelsen til Generalforsamlingen sendes senere i denne uge til alle medlemmer pr. post, men du kan allerede få den nu, se den vedhæftede fil.

Termofotografering af dit tag.

Som noget nyt har LTK ladet hele kommunen termofotografere.
Formålet er, at husejerne kan få et indtryk af husets (tagets) isoleringstilstand, se her:
http://lyngby.termografi.niras.dk/

Hilsen
og på gensyn den 14. april.

Bestyrelsen

 

16. februar 2011. EL-ledningerne, brevkassen og kontingent.

Det Grønne Områdes Netavis

Det Grønne Områdes netavis kan man i dag læse flere artikler vedr. EL-ledningerne i Hjortekær, der nu forhåbentlig snart skal i jorden.
Hjortekær Grundejerforenings Formand Arne Kraglund har skrevet et åbent brev til LTK og DONG, læs brev og svar her.

Brevkassen

Senest ved udgangen af 2011 skal alle have brevkassen ved vejen. På foreningens hjemmeside under nyttige links kan man finde en link til Post Danmark med udførlig vejledning om opsætning og placering af brevkassen.

Kontingent

Der er sendt kontingentopkrævning ud til alle medlemmer den 1. februar, kontingentet er 75kr for hele 2011. Enten har man modtaget et girokort eller også er opkrævningen sket via Betalingsservice. Bestyrelsen opfordrer alle til at tilmelde Betalingsservice, der er gratis.

Mange hilsener

Hjortekær Grundejerforening

14.januar 2011. Flere indbrud i Hjortekær.

Desværre har der i de sidste par dage været flere indbrud og tyverier i Hjortekær, denne gang er det på Rævehøjvej, Bjælkevangen, Gadevangen og Hjortekærsvej, hvor tyvene har været på spil.
En beboer har endog haft indbrud 2 gange.

Bestyrelsen har kontaktet Politiet og bedt om øget patruljering. Politiet vil ikke love at patruljere mere her end andre steder, derimod opfordrer de til øget opmærksomhed.
Observeres indbrud i gang, ring straks 112, det almindelige servicenummer til Politiet er 114.

Politiet vil endnu engang opfordre medlemmerne at hjælpe med opklaring af tyverierne ved at tilmelde sig: Tryk Politi

2. januar 2011. Godt nytår og endnu engang om ubudne gæster.

Kære medlemmer.

 

Så nåede vi endnu et årsskifte, denne gang med masser af sne og glat føre. Vi har kunnet glæde os over en smuk Dyrehave og efter temperament nyde sneen med det lys den giver eller forbande arbejdet med at rydde sne. Der har i hvert fald været god lejlighed til at få snakket med naboerne og med at hjælpe hinanden med at holde fortove og indkørsler fri for sne. Det er også her vi kan give en hånd til de - ældre - naboer, som af den ene eller anden grund har svært ved at klare det arbejde, eller man kan sørge for at naboens indgang ikke afslører, at her er man nok på vinterferie.

 

Apropos, så har vi igen fået en melding fra et medlem - denne gang midt på Hjortekærsvej - om ubudne gæster natten til søndag. Heldigvis ikke indbrud, men dog en person, som lyste med lygte ind ad vinduerne, uvidende om at der sad en ammende mor i mørket. Hun tændte lys og tilkaldte politiet, som hurtigt kom med hundepatrulje, der dog ikke havde held med at finde "gæsten".

 

Samme anbefaling igen. Har nogen bemærket noget usædvanligt, så ring til Nordsjællands Politi på tlf.nr 114 og er det akut, så skal man taste tlf.nr 112. Hellere en gang for meget end for lidt.

 

Vi kan i øvrigt anbefale, at kigge omkring politiets hjemmeside, hvor der er gode råd, døgnrapporter og andre informationer om politiets arbejde i området. http://www.politi.dk/Nordsjaelland/da/servicemenu/forside

Hvis man har haft indbrud, skal man måske lige kigge efter linket nederst på siden: "Stjålne effekter søger rette ejer", der er vist en mængde tyvekoster, lige fra smykker til dagligdags brugsgenstande.


Kontingentet opkræves af Betalingsservicei februar måned.

 

Til sidst skal jeg oplyse, at generalforsamlingen er fastsat til den 14. april; reservér datoen.

 

Hermed ønsker bestyrelsen alle medlemmerne et godt nytår.

 

Hjortekær Grundejerforening

Arne Kraglund

formand

Del os på

 

Ikke medlem endnu? 

Bliv medlem nu og få adgang til alt.

Kodeordsbeskyttede områder på hjemmesiden samt email-service er forbeholdt medlemmer.

Seneste Nyheder

 

Læs om mailservice her.