Nyheder 2012

8. december 2012

 

Kære medlemmer

Indbrudsforebyggelse
Nu nærmer Julen sig, men desværre også højsæson for indbrud. Er man bortrejst, da anskaf tænd/sluk ure, lav en aftale med nabo om at tømme postkassen, få ryddet sne og få huset til at se beboet ud.
Har man besøg af håndværkere, underret da også naboerne om dette, så de ikke tror at der er ubudne gæster.

Dyrehavegaard
Hjortekær Grundejerforening har sammen med de andre grundejerforeninger omkring Dyrehavegaard dannet et udvalg, der har til formål at bevare Dyrehavegaard som et grønt område.
På vor hjemmeside www.hjortekaer.dk kan man mere detaljeret læse om dette arbejde, samt hvad de politiske partier mente om Dyrehavegaards fremtid inden sidste kommunalvalg.

Den nuværende forpagter Jens Drejer har drevet Dyrehavegaard i de sidste 23 år på en for os tilfredsstillende måde. Vi har som naboer til Dyrehavegaard aldrig modtaget nogen klage fra vore medlemmer over den måde, som gården inkl. jorderne er drevet på.

Vi er i foreningen derfor bekymret for, at den nuværende situation, hvor det er uafklaret, hvem der vinder forpagtningen af Dyrehavegaard, kan resultere i, at der vil ske ændringer i driften af gården, der på sigt kan forandre området.

Rytterne, hvor en del også er medlem af Hjortekær Grundejerforening, er i gang med en underskriftsindsamling til støtte for en ny forpagtningsaftale med Jens Drejer.
Hvis man ønsker at deltage i denne underskriftsindsamling, kan det gøres på nettet:
www.skrivunder.net (Se under "nyeste" eller "sidst underskrevne")

Må jeg på bestyrelsens vegne ønske alle en god Jul!

Arne Kraglund
Formand
Hjortekær Grundejerforening

 

25. november 2012

 

Kabellægning

DONG planlægger kabellægning af EL-ledningerne i Hjortekær i perioden marts-september 2013. På kommunens hjemmeside er der mere information: http://ltk.dk/composite(8230).htm

Vi skal på det kraftigste opfordre til, at man på de private fællesveje overvejer, om vejen skal have flere lysmaster og dermed bedre belysning. Det er en mulighed, der ikke kommer igen!

Omkostningerne er på den baggrund beskedne. Vær opmærksom på, at nogen skal tage initiativet, og at man kun skal være enig med de nærmeste naboer, jf. eksemplet på kommunens hjemmeside. Den nye belysning er stærkere, men mere koncentreret, altså mindre lys i haverne. Det er også kendt, at bedre belysning gør det mindre attraktivt for indbrudstyve at færdes.

Husk på de private fællesveje, at I selv skal tage initiativet til forbedringer!


Fra Grundejerforeningens side vil vi fokusere på de steder, hvor der helt åbenbart er for dårlig belysning, dels i forhold til trafiksikkerheden, dels den generelle tryghed. Vi har kontakt til professionelle lyseksperter, som rådgiver os.

Vi vil gerne bede medlemmerne om at gøre os opmærksom på steder, der trænger til forbedring.


Hilsen Bestyrelsen
www.hjortekaer.dk

 

14. november 2012.

 

Indbrud
I denne weekend har der desværre været et indbrud i villa på Langs Hegnet syd for Rævehøjvej.

Bestyrelsen vil hermed endnu engang opfordre medlemmerne til straks at ringe til Politiet når noget unormalt observeres.
Ved akut brug for hjælp, ring 112 ellers ring 114, se her:
http://www.politi.dk/da/ompolitiet/112_114/

Når vinteren kommer
Lyngby-Taarbæk Kommune har på sin hjemmeside en udførlig vejledning om parcelhusejernes pligter vedr. snerydning:
http://www.ltk.dk/composite(8378).htm

 

 

14. september 2012.

 

Politi på Facebook
Nu kan man læse døgnrapporter og få nyheder direkte fra Nordsjællands Politi via Facebook, se her:
http://www.facebook.com/nsjpoliti

Indbrudsforsøg
Desværre har der været et indbrudsforsøg i villa på Rævehøjvej, men heldigvis blev intet stjålet denne gang.

Solceller
Foreningen har modtaget flere henvendelser fra medlemmer vedr. opsætning af solceller. Spørgsmålene er mange: Skal man have byggetilladelse, hvad med Lokalplanen vedr. generende refleksioner fra solen osv.?
Vi kan desværre ikke give noget entydigt svar om hvorvidt man skal ansøge kommunen om tilladelse, idet forholdene ikke er ens for hver ejendom.

Vort råd er derfor at spørge LTK, hvorvidt byggetilladelse mv. er nødvendig, inden man foretager en dyr investering i et solcelleanlæg.

Et af vore medlemmer har modtaget dette svar fra LTKs forvaltning vedr. solceller:

Vedr. solfangere/solcelleanlæg på bygninger af begrænset kompleksitet:
Det er kommunens vurdering, at en solfanger eller et solcelleanlæg, der etableres på en bebyggelse,
uden at det i nævneværdig grad påvirker højde- og afstandsforhold, dvs. overholder byggeretsbestemmelserne, jf. BR10, kap. 2.7, ikke er omfattet af byggelovens anvendelsesområde efter byggelovens § 2. Er et byggeri ikke omfattet af byggelovens §2 kræver det ikke byggetilladelse.

Dog gøres der opmærksom på, at Byplanudvalget den 15-06-2010 har truffet principiel afgørelse
om forbud mod opsætning af solfangere/solcelleanlæg mm. på bevaringsværdige bygninger i kategori 1 til 3 jf. http://www.ltk.dk/composite-7436.htm?forum=20&year=2010,
der skal derfor søges om dispensation, såfremt bygningen er bevaringsværdig i kategori 1 til 3. Bygningers bevaringsværdi kan ses på www.kulturarv.dk/fbb/index.htm

Det er ejers eget ansvar at undersøge om ejendommen er omfattet af gældende lokalplan, byplanvedtægt, tinglyste deklarationer samt bevaringsværdi.
Kan gældende bestemmelser ikke overholdes, skal der ansøges om dispensation.

Det kan oplyses, at ejendommen er omfattet af lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær.

Det forudsættes, at det ansøgte solcelleanlæg ikke virker reflekterende, jf. lokalplan 224 pkt. 8.1.1.
Der gøres opmærksom på, at det er ejes ansvar at sikre sig, at solcelleanlægget ikke giver refleksioner, der er til gene for de omkringliggende naboer.

 

 

28. august 2012 Røveri i Netto. Genbrugsplads på Dyrehavegårds jorder?

 

Røveri i Netto
Der har desværre i dag kl. ca. 16:45 været røveri i Netto Eremitageparken, Netto er derfor lukket.
Politiet er på stedet og vil gerne tale med vidner til røveriet.

Genbrugsplads på Dyrehavegårds jorder?
I en artikel i den nyeste udgave af DGO er nævnt muligheden for at flytte genbrugspladsen fra Firskovvej til Dyrehavegård.

Foreningens holdning er klar: Vi vil fortsætte arbejdet for at bevare Dyrehavegård som et grønt område, med hesteholdet som et vigtigt aktiv.
Læs mere om Dyrehavegård sagen på vor hjemmeside.

Hilsen Bestyrelsen
www.hjortekaer.dk

 

14. juni 2012. Indbrud. Sankt Hans. Dyrehavegård. Referat fra Generalforsamling

 

Indbrud
Vi er blevet gjort opmærksom på, at der i de sidste uger har været mindst to indbrud i Hjortekær. (Dannebrogs Alle og Hjortekærsvej)
Det må betyde, at den indbrudsbølge der har ramt os ikke er slut, selvom Politiet påstår, at antallet af indbrud generelt falder.

Bestyrelsen må endnu engang opfordre alle til at hjælpe Politiet ved at tilmelde sig TRYK POLITI, læs mere her:
https://www.hjaelppolitiet.dk/

Om indbrudsforebyggelse generelt læs her:
http://www.stopindbrud.dk/

Invitation til Sankt Hans og Dyrehavegård
Vi har i denne uge med alm. post sendt til alle medlemmer invitationer til AABs arrangement "Sankt Hans aften ved Brugsen" og "Aftenfremvisning på Dyrehavegård".
Arrangementet på Dyrehavegård er torsdag den 5. juli kl. 19.30.

Detaljer om disse arrangementer kan læses her:
http://www.hjortekaer.dk/html/arrangementer.html

Referat fra Generalforsamlingen
Referatet er også sendt til alle, men referater fra Generalforsamlingerne kan også findes her:
http://www.hjortekaer.dk/html/om_foreningen.html

Mange hilsener
Bestyrelsen
www.hjortekaer.dk

 

24. maj 2012. Indbrud i biler. Sommer åbne værksteder

 

Indbrud i biler
Der har i nat på Langs Hegnet været indbrud i to biler, airbags er stjålet.
Vi ser ofte at disse indbrud kommer i serier, så alle opfordres til at være opmærksomme og straks ringe til Politiet, hvis noget unormalt observeres.

SOMMER ÅBNE VÆRKSTEDER
På ”Raadvad gamle Knivfabrik”

Lørdag d. 2. juni kl. 14 -18
Søndag d. 3. juni kl. 11 – 16

 

8. april 2012. Flere indbrud i Hjortekær

 

Der har i dag været 2 indbrud, denne gang var det i området Hjortekærsvej- Rævehøjvej- Skovmarken. Det betyder, at vi nu kender til 7 indbrud i Hjortekær indenfor de sidste 14 dage.
Endnu engang må vi opfordre til straks at ringe til Politiet, hvis man ser noget unormalt.
Vi har hørt, at tyvene mest tager smykker. Har man smykker som ikke umiddelbart kan erstattes, så er vort råd at opbevare disse og andet uerstatteligt i et våbenskab eller i en bankboks. Våbenskabe kan fås for godt 2000kr., vejer ca. 100kg. og bør boltes fast til mur, så de ikke let kan flyttes.

Mange hilsener
og god Påske.

Bestyrelsen

 

29. marts 2012. Flere indbrud og ”Hjælp Politiet”. Generalforsamlingen. Forsikringsordningen

 

Flere indbrud og "Hjælp Politiet"

Der har desværre igen været flere indbrud i Hjortekær. Vi kender til mindst 4 på Hjortekærsvej inden for de seneste 2 uger.

Vi opfordrer alle til at tilmelde sig Politiets SMS-kæde: https://www.hjaelppolitiet.dk/

Som eksempel på hvad Politiet sender af SMSer, fik vi i går kl. 10 SMS-meddelelse om et mistænkeligt forhold på Hjortekærsvej, hvor en kvinde (Signalement medfølger) er set kigge ind ad vinduer mv.
Politiet vil straks have oplysninger hvis man ser hende. Aktionen blev afblæst kl. 14 med en ny SMS, idet Politiet meddeler, at man desværre ikke har kunne pågribe hende.

Ring straks 112, hvis man ser et indbrud i gang.
114 er servicenummer til Politiet, dette skal anvendes hvis henvendelsen ikke er akut, f.eks. hvis man har set noget mistænkeligt.
Se detaljer om telefonnumre til Politiet her: http://www.politi.dk/da/ompolitiet/112_114/

Generalforsamlingen
Husk, at frist for tilmelding er den 4. april. Har man ikke indkaldelsen mere, kan den fås her: http://www.hjortekaer.dk/G%202012.pdf

Forsikringsordningen
Vi skal endnu engang gøre opmærksom på, at den favorable forsikringsordning er opsagt af Alm. Brand.

Hilsen

Bestyrelsen
www.hjortekaer.dk

 

 

12. marts 2012

 

Indkaldelse til den ordinære Generalforsamling den 19. april sendt til medlemmerne

 

Se indkaldelsen her.

 

 

09. februar 2012. Læserbrev af Formanden i DGO

 

Arne Kraglund, formand for Hjortekær Grundejerforening skriver under overskriften:

Venstres visioner og Dyrehavegård

Kære Søren P. Rasmussen. Få måneder efter du var blevet borgmester, var du taler på vores generalforsamling. Der var ca. 150 Hjortekærborgere til stede!

Du indledte med at sige, at et af dine vigtigste mål var at forbedre dit partis stemmetal i Hjortekær, for det var den eneste kreds i Lyngby, hvor Venstre ikke havde vundet.

Som stemningen er nu, vover jeg at forudsige, at det næppe kommer til at ske ved næste valg, tværtimod.

Vi, der er naboer til Dyrehavegård, kan se tilbage på, at Venstre var for byggeri af et hospital på Dyrehavegårds jorder – men I skiftede mening, da I fik loddet stemningen.

I - med Paul Knudsen i spidsen - var for byggeri af et superligastadion her, indtil I fandt ud af, hvor stor modstanden var.

Og igen præsenterer I store planer for Dyrehavegård. Denne gang er I dog mere strategiske. Salg af gården måtte I tage af programmet i forbindelse med budgetforliget.

Nu vejrer vi, at I vil splitte gård og jord, og så falder det hele nok fra hinanden. Det er, hvad vi fornemmer.

 

Storhedsvisioner, der ikke er ’borgernære’, synes at være Venstres varemærke.

I har lige måttet erkende, at et Bilka i Lyngby ikke faldt i borgernes smag – selvom I ikke har givet op - og jeg skal ikke ribbe op i projekterne i Sorgenfri og den deraf afledte stemning.

Fællesnævneren for det hele er jeres indledende støtte til store projekter, som mange af byens vælgere har svært ved at se meningen med,

og fælles for projekterne er, at alle har udenbys investorer som interessenter.

 

Du har rørt godt rundt i den politiske suppe i Lyngby, det trængte vi måske til, men stik lige fingeren i jorden.

Du skal have ros for din vilje generelt til at møde dine borgere, men jeg har ikke set tegn på, at det påvirker dig.

Meget har du udtrykt velvilje og forståelse for, men der sker intet.

 

Hvorfor er det så vigtigt for jer, der tegner Venstre i Lyngby, at det sidste stykke frie jord i kommunen absolut skal udvikles nu? Lad det dog ligge.

Et af dine argumenter er, at et så stort frit areal er i fare for at blive eksproprieret – så derfor skal det udvikles….

Vi herude vil alle bevare det som grønt areal. Det siger I også, men problemet er, at alle jeres tiltag skaber tvivl om troværdigheden.

Som Paul Knudsen skriver: En letbane, som lægges øst for DTU skal med 3 stoppesteder betjene Dyrehavegårds jorder.

Eller: Det uheldige forløb omkring fornyelse af forpagtningsaftalen er endt med strid, kævl og usikkerhed hos brugerne af Dyrehavegård.

Det er primært rytterne, som risikerer at stå uden stald til deres heste om 10 måneder, hvis forpagteren skal pakke sine stalde og flytte.

Tænk lige hestesporten ind i processen på lige fod med kommunens andre sportsgrene – f.eks. fodbold. Idet driften af Dyrehavegård har været problemfri,

så kunne man da have startet med en genforhandling af aftalen med forpagteren.

Vi i Hjortekær, som du gerne vil have til at stemme på dig næste gang, kan godt gennemskue, at en opsplitning af gård og marker er enden på Dyrehavegård som grønt område.

Vi kan også gennemskue, at når der først er taget hul på markerne, så er løbet kørt.

Vi har sympati for bedre kommunalt drevne plejepladser, men om man kan drive 40 pladser økonomisk forsvarligt eller om der så liiige skal udvides med nogle flere,

samt seniorboliger, samt…. Mon ikke det langsigtede mål er at få udstykket jorden. Hvad skal vi tro på?

Vil du have flere stemmer i Hjortekær til næste års valg, skal du møde dine borgere for at lytte og ikke for at overtale dem.

 

 

29. januar 2010. Borgermøde på Dyrehavegård mv.

 

Borgermøde på Dyrehavegård
Der var stor tilslutning til borgermødet i dag, godt 100 var mødt op. Mødet blev åbnet af Sofia Osmani(K), og fra kommunalbestyrelsen deltog medlemmer fra alle partier.
Der blev stillet mange kritiske spørgsmål om, hvorfor driften af Dyrehavegård nu skal i udbud, debatten om dette var livlig.

Hjortekær Grundejerforenings holdning er stadig at kæmpe for, at hele Dyrehavegård bliver bevaret som et grønt område med hesteholdet som et vigtigt aktiv.

TV2 Lorry var tilstede, vor formand Arne Kraglund blev interviewet, man kan se hele indslaget her:
http://www.lorry.dk/artikel/93657?autoplay=1&video_id=63794

Isen er usikker
Nordsjællands Politi advarer om, at isen på søer og vandløb stadig er for usikker til at færdes på. Indtil videre er det forbudt at gå på isen.

"Tanken" genopstår
Benzintanken ved Eremitageparken skal genopføres i forbindelse med den nyopførte fastfood pavillon.

 

 

12. januar 2012. Formandens nytårsbrev

 

Kære medlemmer

På bestyrelsens vegne ønsker jeg alle et godt nytår.

 

Mange af os sætter pris på fraværet af sne, selvom det også betyder mere mørke, men dagene bliver jo snart længere. Vi kan glæde os over, at med de længere dage falder indbrudsfrekvensen også. Der er stadig alt for mange indbrud i vores område.

 

Borgmesteren og Nordsjællands politi havde den 10. januar inviteret repræsentanter for kommunens grundejerforeninger til et møde om indbrud. Det handlede primært om indbrudsforebyggelse, men også om politiets indsats. F.eks. har man netop etableret en task force rettet specielt imod indbrudsbølgen.

De råd, der blev givet, kan nemmest sammenfattes med en henvisning til denne hjemmeside: http://www.stopindbrud.dk/

Jeg vil her fremhæve et par ting, jeg hæftede mig ved:

- Nabohjælp: Fortæl naboerne, når I er væk. Smid noget i skraldespanden. Få postkassen tømt, få indkørslen ryddet, så det ser ud til, at der er nogen hjemme.

- Noter serienumre ned på al den elektronik, I har. Hvis en formodet tyv har 3 fladskærms-TV i sit hjem og påstår, de er hans, bliver de kun konfiskeret, hvis de kan forbindes med et tyveri. Det kan serie-nummeret bruges til, men det står sjældent på kvitteringen. Et foto hjælper til forsikringsdækningen.

- Tilmeld jer politiets sms-service: https://www.hjaelppolitiet.dk/default.aspx Politiet bruger sms-tje-nesten fx. til efterlysninger ved indbrud og af personer og har indtil nu haft ganske gode erfaringer.

- Har I set noget mistænkeligt, så ring straks 114. Opdager I et indbrud, så er det 112, der skal ringes. Politiet pointerer: Ring hellere én gang for meget.

Vi vil prøve at få en repræsentant fra politiet til et arrangement om indbrud.

 

Borgmesteren benyttede i øvrigt lejligheden til at opfordre beboerne på de private fællesveje til at få gjort noget ved vedligeholdelsen af vejene. Man agter at stramme op fra kommunens side m.h.t. at give påbud. De enkelte private veje bør lave vejlav, og på foreningens hjemmeside er der mere om hvordan man etablerer vejlav: www.hjortekaer.dk

 

Debatten om Dyrehavegård raser for øjeblikket. Den kan følges via DGO. www.dgo.dk. Vi har etableret en arbejdsgruppe sammen med de andre grundejerforeninger omkring Dyrehavegård. Den forsøger at påvirke udviklingen, så vi undgår, at Dyrehavegård og markerne bliver splittet og dermed lægger kimen til, at de grønne marker kan byudvikles, hvilket vi ikke ønsker.

Borgmesteren har lovet, at vi bliver inddraget tidligt i planlægningsprocessen omkring plejeboligerne, som skal bygges på markerne helt nede ved Klampenborgvej. Det vil vi holde ham fast på, og det tager samme arbejdsgruppe sig også af.

 

På baggrund af den debat, der for nylig var i DGO, om en husejer, som ikke havde klippet sin hæk, skal jeg på det kraftigste anbefale, at man får skåret sin hæk tilbage før foråret kommer. Hækken og anden beplantning skal klippes ind til skellinien. Vær opmærksom på, at lygtepælene normalt står lige uden for skel. Når DONG forhåbentlig inden for det kommende år tager fat på kabellægningen, skal I næppe forvente, de tager hensyn, hvis lygtepælen står inde i hækken.

 

Kontingentopkrævning udsendes sidst i januar via Nets (PBS). Vi fastholder kontingentet på 75 kr. årligt og anbefaler, at man tilmelder sig betalingsservice, hvis man ikke allerede er tilmeldt. Det gør vort administrative arbejde mindre.

 

Årets generalforsamling finder sted på Trongårdsskolen torsdag den 19. april kl. 19. Gæstetaler bliver Tom Wismann, der med sin store viden om Københavns befæstning bl.a. vil fortælle om Fortunfortet og Garderhøjfortet. Reservér aftenen, der følger jo spisning med.

 

 

Godt nytår

Hjortekær Grundejerforening

Arne Kraglund

Del os på

 

Ikke medlem endnu? 

Bliv medlem nu og få adgang til alt.

Kodeordsbeskyttede områder på hjemmesiden samt email-service er forbeholdt medlemmer.

 

Læs om mailservice her.