Nyheder 2013

Tue

31

Dec

2013

Nytårsaften og Fyrværkeri

I Hjortekær har vi flere huse med stråtækte tage, dyrehold mv, hvor der gælder særlige sikkerhedsafstande.


Se de detaljerede regler her:


http://brandlyngby.dk/myndighed_fyrvaerkeri.asp


Sidste år blev en del postkasser sprængt af fyrværkeri, hvis man lader sin postkasse stå åben nytårsaften, så kan den næppe blive sprængt.


Vi ønsker alle et godt nytår!


Hilsen Bestyrelsen


0 Comments

Sun

03

Nov

2013

Vælgermøde på nettet 2013

Hjortekær Grundejerforening stillede forud for sidste kommunalvalg i 2009 en række spørgsmål til de politiske partier, spørgsmål og svar kan ses på vor hjemmeside.
Vi har i år gentaget øvelsen og har efter rundspørge hos vore medlemmer udvalgt 6 emner:

 

1. Letbanen
2. Dyrehavegård
3. Støj
4. Privat veje
5. Virusforskningen
6. Grundskyld

 

Spørgsmål og svar kan nu ses på vor hjemmeside: www.hjortekaer.dk
I har mulighed for at få ovennævnte emner uddybet ved at skrive til partierne:
bestyrelsen@hjortekaer.dk

 

Herefter vil jeres spørgsmål og svar blive offentliggjort.

3 Comments

Mon

21

Oct

2013

Duplikerede Skrivelser

Mange beboere på Rævehøjvej har modtaget duplikerede skrivelser fra en ukendt afsender. Indholdet af skrivelserne varierer, men der omtales bl.a. drab, henrettelser, samt CPR-Numre på navngivne personer.

 

Foreningen har derfor kontaktet Nordsjællands Politi, der oplyser følgende:
Afsenderen er kendt af Politiet, men vurderes som ufarlig. Politiet oplyser desuden, at man bør destruere skrivelserne. Hvis man føler sig truet, bør man kontakte Politiet.

0 Comments

Sat

07

Sep

2013

Stort byggeri på Dyrehavegaards jorder?

Et flertal i kommunalbestyrelsen har besluttet at igangsætte udarbejdelse af masterplaner for byggeri på Dyrehavegaards marker. Det er sket på baggrund af en henvendelse fra en virksomhed, som har ønsket at bygge op til 75000 etagemeter. Det kan dreje sig om stort byggeri op til otte etagers højde!

 

I kan se debatten fra kommunalbestyrelsesmødet på KommuneTV:
http://www.kommune-tv.dk/ktv/ltk/index.php?lang=dk

Hvis I kun vil se debatten om masterplanerne, scroll da ned til punkt 20: " Lokalisering af virksomhed"

 

Hjortekær Grundejerforening vil fortsat arbejde for at bevare Dyrehavegaards jorder som et grønt område, læs om dette på foreningens hjemmeside:
Dyrehavegaard

0 Comments

Sun

01

Sep

2013

Dyrehavegård marker & Vælgermøde på nettet

Kære medlemmer

Dyrehavegårds marker

 

Vi gør jer opmærksom på, at helt som forudsagt starter næste fase i strategien om at få nedlagt Dyrehavegård. På dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet den 5. september, under overskriften ”Lokalisering af virksomhed”, se pkt. 20 (Link til Dagsorden) kan I se, at man vil indlede forhandlinger med en international virksomhed om salg af en del af arealet. Bemærk Københavns Kommune er på banen. Det betyder højst sandsynligt, at projektet er meget større end det frikøbte areal ved Trongårdsskolen kan bære. Altså ikke ”kun” et nyt gymnasium eller et plejehjem, som ikke krævede Københavnerareal.

 

Trods det kryptiske sprog, der er anvendt i oplægget til Kommunalbestyrelsesmødet, vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at forhindre en lukket proces, som den vi har været vidne til op til igangsætning af byggeriet ved Lyngby Storcenter. Det kom som tyv om natten, før lokalplaner var vedtaget og anstændig og demokratisk borgerinddragelse havde fundet sted.

 

Afstemningen på torsdagens Kommunalbestyrelsesmøde vil sende et signal til os om hvilke partier, der bakker op om frasalg, fordi der er en interesseret køber, og hvilke, der kan se kvaliteterne i arealet, og som minimum vil inddrage os naboer og borgere i en gennemtænkt udvikling.


Vælgermøde på nettet

 

Vi vil som ved sidste valg spørge partierne om en række sager relevant for Hjortekærs fremtid, så vi forhåbentlig har noget at forholde os til, når vi skal vælge ny Kommunalbestyrelse til november. Derfor beder vi om forslag fra jer senest den 14. september. Vi vil så redigere dem og sende dem til de opstillede partier, og efterfølgende lægge svarene på hjemmesiden. Spørgsmål og svar fra valgkampen 2009 kan ses her: Vælgermøde på nettet

 

På bestyrelsens vegne

 

Arne Kraglund

Formand

1 Comments

Wed

07

Aug

2013

Kabellægning

Flere medlemmer har rapporteret om skader, problemer med reetablering mv. i forbindelse med kabellægning af EL-nettet.

DONG-Energy meddeler nu, at man altid ved skader skal kontakte DONGs hovedkontor på telefon 72 10 45 00 og bede om "Kabellægningssupport" eller sende E-mail til:
Kabelsupport@dongenergy.dk

Husk at angive et telefonnummer i dagtimerne, så DONGs tilsynsførende kan kontakte jer.

0 Comments

Thu

27

Jun

2013

Sommerhilsen fra Formanden

Kære medlemmer

 

Sommerferie

 

Man siger det gode vejr i år starter medio juli. Det glæder vi os til, selvom det ikke indtil nu har været så dårligt endda.

 

Hvis I rejser væk, så husk det mest simple råd imod indbrud, at huset skal se aktivt ud. Kig her for flere tip: http://www.dkr.dk/undg%C3%A5-indbrud-i-sommerferien

 

Kabellægning

 

Man er nu godt i gang med gravearbejdet. Et par medlemmer har fået skader på deres biler i forbindelse med gravearbejdet. På baggrund af dette anbefaler vi, at man ved skader kontakter entreprenørens hovedkontor direkte. Hvem der graver kan man læse på entreprenørens køretøjer.

 

Husk fotodokumentation, måske det er smart at tage billeder af hæk, fortov og andet, der vil være udsat - før der graves.

 

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer

 

Arne Kraglund

 

PBV

0 Comments

Wed

08

May

2013

Haveaffald & Indbrug

Afbrænding af haveaffald
Det er ikke tilladt i byzone at brænde haveaffald af, dette omfatter hele Hjortekær.

Indbrud i Hjortekær
Der har i dag været indbrud i en villa ved Hjortekærsvej/Skovmarken.
Et årvågent medlem underrettede Politiet om "mistænkeligt forhold", så tyvene kunne pågribes.

Husk ALTID at underrette Politiet om mistænkelige forhold, ring hellere en gang for meget end en gang for lidt, ring 114!
Hvis der er akut brug for hjælp ring da 112.

0 Comments

Mon

22

Apr

2013

Generalforsamlingen m.w.

Generalforsamlingen den 18. april
Formandens præsentation kan downloades fra foreningens hjemmeside:
http://www.hjortekaer.dk/html/generalforsamlingen.html
Referat fra Generalforsamlingen bliver rundsendt senere.

Nyt gymnasium ved Trongårdsskolen - Forslag til Lokalplan
Lyngby-Taarbæk Kommune har fremlagt forslag til Lokalplan om byggeri af et nyt gymnasium ved Trongårdsskolen:
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_2184529_PROPOSAL_1363868601675.pdf

LTK afholder orienteringsmøde i aften mandag den 22. april på Trongårdsskolen kl. 19-21 (Skoletorvet).

Støjhandlingsplan
LTK afholder orienteringsmøde om Forslag til Støjhandlingsplan 2013 – 2018:
tirsdag den 30. april 2013 kl. 19 – 21 i kantinen på 5. sal på Lyngby Rådhus.

0 Comments

Sat

30

Mar

2013

Indbrud & Generalforsamling 2013

Indbrud på Lundtoftevej
Der har i nat eller tidligt i morges været indbrud på Lundtoftevej, designermøbler er blevet stjålet.
Husk at ringe 114 til Politiet, hvis noget unormalt observeres. Er der akut brug for hjælp, da ring 112.

 

Generalforsamlingen
Tilmelding til Generalforsamlingen den 18. april skal ske senest den 3. april, detaljer om Generalforsamlingen kan ses her:
http://hjortekaer.dk/html/generalforsamlingen.html

0 Comments

Sat

16

Mar

2013

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

TORSDAG DEN 18. APRIL 2013 KL. 19.00

 

Sted: Skoletorvet på Trongårdsskolen

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent - bestyrelsen foreslår Helge Saxtorph Kofod.

 

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2012 til godkendelse.

 

4. Fremlæggelse af budget for 2013 til godkendelse.

 

5. Fastsættelse af kontingent.

 

6. Behandling af evt. forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være skriftligt hos formanden senest den 3. april 2013.

 

7. Afholdelse af valg i henhold til vedtægternes § 7.

 

Formand: Arne Kraglund. Modtager genvalg. 2 bestyrelsesmedlemmer: Jan Steiner og Elisabeth Wagner. Begge modtager genvalg.

 

4 suppleanter: Rosemary Bohr, Helle Bendorff, Hans Kierkegaard og Hans Aagesen. Alle modtager genvalg. Revisor: Erling Winther Hansen trækker sig som revisor. I stedet foreslås Helge Saxtorph Kofod. Revisorsuppleant: Karen Kümmel modtager genvalg.

 

8. Eventuelt.

 

Foredrag: Efter generalforsamlingen vil arkitekt Annette Straagaard fortælle om restaureringen af Eremitageslottet i 2012-13. Annette Straagaard er chef for den afdeling i Slotte og Kulturejendomme som har ansvaret for restaureringen.

 

Aftenen afsluttes som de sidste år med noget godt at spise og drikke. Arrangementet slutter kl. 22.00.

 

Af hensyn til arrangementet er det nødvendigt med tilmelding senest den 3. april 2012. I alt max. 2 personer pr. medlem kan deltage.

 

På bestyrelsens vegne­­­

 

Arne Kraglund

 

Tilmelding kan foretages pr. e-mail til bestyrelsen@hjortekaer.dk

 

Husk navn og adresse.

0 Comments

Fri

08

Mar

2013

Nyhedsbrev fra Formand Arne Kraglund

Kære medlemmer

 

Længere dage – stadig koldere???…..Godt vi ved bedre. Derfor denne lille hilsen.

 

Fibernet

 

Fra TDC har vi fået en mail, hvori de oplyser, at de vil grave sammen med DONG med det formål at lægge rør ned til fibernet. Dog skriver de også til os, at de næppe får aktiveret området før i 2014. Altså går der endnu en rum tid før vi får ordentligt bredbånd, men der er da fremskridt.

 

Kabellægningen

 

Vi fik et kort svar på vores henvendelse (se her) om forbedringerne på de mest trafikerede veje. Der blev ikke garanteret andet end udskiftning 1:1 af masterne, og så nogle justeringer af afstanden, da de nye master helst skal stå regelmæssigt for at få bedst belysning. Det svar giver nu alligevel et vred mere. Vi forstår ikke at man i praksis anlægger ny belysning og så ikke lever op til nutidens anbefalinger. Vi har endnu ikke fået nogen information om starten på gravearbejdet, men mon ikke frosten forsinker det. Ifølge planen starter man i marts. Vi vender tilbage når vi ved mere.

 

Hække – igen, igen

 

Endnu engang en opfordring til at få klippet hække ind – helt ind – så der er ordentlig passage på fortovet. De nye master og sikrings-skabene sættes ifølge vore oplysninger i fortov op til skellinien. Der står de eksisterende master allerede. Det betyder, at hvis jeres mast står inde midt i hækken, så kan hækken få en slem medfart, når træmasten hives op og der graves til den nye mast og sikrings-skabene. Nu er I advaret!

 

Billedet skal illustrere problemet. Den nærmeste hæk ser fornuftig ud, mens de to længere væk er alt for brede. Faktisk aner man øverst i billedet, at også i den nærmeste hæk står lygtepælen inde i hækken, så der vil DONG også skulle ind og arbejde.

 

Generalforsamlingen

 

Husk at reservere den 18. april til årets generalforsamling. Indkaldelsen er på trapperne. Årets gæst er Annette Straagaard, som er chef for den afdeling, der står for restaureringen af Eremitageslottet.

 

3 Comments

Sun

27

Jan

2013

Kabellægning. Kontingent. Generalforsamling

Kabellægning
Kabellægning af luft el-ledninger og udskiftning af gadebelysning i Hjortekær skal gennemføres i 2013. Hjortekær Grundejerforening har derfor sendt detaljerede anbefalinger til DONG og LTK.

 

Læs brevet fra foreningen her: Til DONG og LTK, 27. januar 2013

 

Link til regler for vejbelysning mv.

 

Brevet kan også læses via hjemmesiden, se her Aktiviteter mv.

 

Kontingent
Opkrævning for 2013 på 75 kr. er nu sendt til alle medlemmer.
Har man modtaget et giroindbetalingskort, opfordres man til at tilmelde det til gratis Betalingsservice.

Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes den 18. april.
Efter Generalforsamlingen, kan vi glæde os til et spændende foredrag og fællesspisning.
Vi udsender detaljeret indkaldelse i marts.

0 Comments

Wed

09

Jan

2013

Tryk Politi & Kontingent

SMS-kæde mod indbrud
I denne uges udgave af "Det grønne område" kan man læse, at en indbrudstyv blev taget på fersk gerning af Politiet ved borgernes hjælp på grund af Politiets udsendte SMS.
Vi vil derfor opfordre alle der endnu ikke er tilmeldt "TRYK POLITI" til at gøre dette, læs mere her:
http://www.hjaelppolitiet.dk/

Vi kan desuden oplyse, at der har været to indbrud i villaer på Hjortekærsvej i Juledagene.

Kontingent og ejerskifte
Kontingent opkrævningen for hele 2013 udsendes snart (75 kr.). Husk derfor at melde evt. ejerskifte til foreningen, gerne ved e-mail til
bestyrelsen@hjortekaer.dk

0 Comments

Del os på

 

Ikke medlem endnu? 

Bliv medlem nu og få adgang til alt.

Kodeordsbeskyttede områder på hjemmesiden samt email-service er forbeholdt medlemmer.

Seneste Nyheder

 

Læs om mailservice her.