Nyheder 2017

Sun

17

Dec

2017

Julehilsen 2017

Kære medlemmer

En travl tid – det sidste skal nås, julegaverne skal købes, julefrokost(er), gløgg hos venner og familie, bagning og konfekt, køb af juletræ og pyntning, som traditionerne nu er i familierne. En herlig tid her i mørket, når det hele kulminerer i månedens sidste dage. Og så bliver dagene igen længere.

Her på falderebet lidt information, som jeg håber, I har tid til at læse og reagere på.

Trafikken

Rundkørslen Rævehøjvej/Eremitageparken er færdig, dog kommer slutasfaltering først til næste år, når vejret er bedre, og det hele har sat sig.

Hjortekærsvej er ombygget og næsten færdig. Der er delte meninger om resultatet, men fakta er, at hastigheden nu er nedsat til 50 km/t forhåbentlig til gavn for de svage trafikanter samt dem, som får mindre støj. At politiet så for nylig fandt anledning til at lave trafikkontrol, er der i hvert fald én, som fortryder og som nok må give mindre julegaver i år; han/hun blev målt til 108 km/t.

Krydset Hjortekærsvej/Klampenborgvej fik desværre ikke sin lysregulering i denne omgang. Teknik og Miljøudvalget ombestemte sig efter pres fra en mindre gruppe beboere, som var bange for, at det ville få mange til at skyde genvej gennem Fortunkvarteret. I stedet har man af trafiksikkerhedsgrunde indsnævret til én svingbane mod Klampenborgvej, fordi to biler før kunne skygge for hinanden med cyklister på Klampenborgvej som ofre. Vi håber, det bliver midlertidigt. Vi har allerede hørt om to uheld efter ombygningen – en nedkørt cyklist og to biler i sammenstød. Desuden kører en del ind igennem Fortunkvarteret, fordi ventetiden for venstresvingende er stor i myldretiden. Tillad mig: Det er ikke godt nok.

Valg til Lyngby Forsynings bestyrelse

Vi er naboer til Hovedstadens næststørste rensningsanlæg ved Mølleåen. Lyngby Forsyning A/S afholder nu valg af forbrugerrepræsentanter. Lyngby Forsyning har i dag samlet de fleste kontoraktiviteter på renseanlægget, men dette er baseret på en dispensation, fordi bygningerne ligger i den fredede Mølleådal. Der er søgt om permanentgørelse, men det er ikke bevilget endnu.

Da vi vil gøre, hvad vi kan for at undgå, at Lyngby Forsynings aktiviteter vokser uhæmmet med tilhørende øget trafik på Hjortekærsbakken og gennem Lundtoftevej/Dybendal, har vi opfordret vores næstformand Jan Steiner til at stille op som kandidat, så vi i Hjortekær forhåbentlig får en repræsentant i Lyngby Forsynings bestyrelse.

I kan læse mere om valget og nu stemme via nettet med NemId på https://ltf.dk/ ,der er én stemme pr. husstand, se guide vedr. afstemningen nedenfor.

Hjemmeside: www.hjortekaer.dk

Mail til foreningen: bestyrelsen@hjortekaer.dk

Novozymes byggeri

Som alle ved selvsyn kan se, er der nu ved at komme facadebeklædning på bygningerne. Byggeriet synes stadig temmelig dominerende, men vi må vel vente med at dømme, til det hele er færdigt og udenomsarealerne er plantet til. Der skal nok komme en del træer.

Mandelgave eller ny i Hjortekær – bøger om Hjortekær

Vi har fået en stak af Lyngby-bøgerne fra 1986 og 2004-05. De har nogle interessante artikler Hjortekær, mht. hvordan her var engang:

 Henrik Mortensen ”Den gamle gartner i Hjortekær” og ”Glimt af butikslivet i det gamle Hjortekær”

 Ingerlise og Flemming Koefoed ” Kunsterbyen i Hjortekær”

 Erik Jeppesen ”Min opvækst i Hjortekær”.

Vi deler dem ud gratis. Skriv til os og aftal afhentning direkte med hende. Der er begrænset antal, så først til mølle!

Fra alle os i bestyrelsen til alle jer medlemmer: Glædelig jul!

Hilsen

 

Bestyrelsen

0 Comments

Wed

22

Nov

2017

Indbrud på Hjortekærsvej

 

Der har været indbrud på Hjortekærsvej nu i dag kl ca. 17:30, mens familien var hjemme. En yderdør var ulåst.

Vort medlem overraskede en fremmed i hjemmet, der flygtede. Intet fjernet.

Der var sandsynligvis flere personer, idet personen talte med en anden på et fremmed sprog.

Der blev straks ringet 112, hvorefter Politiet kom med en hundepatrulje inderfor 5 min.

Husk, straks at ringe 112, hvis der er øjeblikkeligt brug for hjælp.

 

Ring 114, hvis man observerer noget unormalt.

0 Comments

Wed

18

Oct

2017

Private fællesveje: vedligehold og snerydning

Foreningen har stillet disse spørgsmål til LTK, se svaret i vedhæftet fil.

1. Serviceaftaler vedr. vinterbekæmpelse af private fællesveje. Hvad sker der fremover?( Jf. pkt. 18 Teknik- og miljøudvalgets møde d. 16. august 2017)

2. Serviceaftaler vedr. vedligeholdelse af private fællesveje. Fra LTKs hjemmeside "Kommunen tegner pt. ikke nye vedligeholdelsesaftaler". Hvorfor gælder denne klausul og vil den ophøre?

3. Vedligeholdelse af veje og fortove i LTK. Der er stigende kritik af manglende vedligehold. Hvad vil der ske fremover, er der en plan for genoprettelse?

Nyhedsmail fra Novozymes

 

Se vedhæftet fil. 

 

Private fællesveje.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
Novozymes Innovation-Campus - Nyhedsmail
Adobe Acrobat Document 305.6 KB

0 Comments

Sat

16

Sep

2017

Fællesmøde for Grundejerforeningerne øst for Motorvejen

Fælles grundejerforeningsmøde.pdf
Adobe Acrobat Document 151.9 KB
Befæstningsdagen.pdf
Adobe Acrobat Document 203.1 KB

Foreningen har deltaget i et fællesmøde for grundejerforeningerne i Hjortekær og Fortunen.

Nedenfor ses de emner der blev berørt, se detaljeret beskrivelse i vedhæftet fil:

- Byggeri i Trongårdens Byområde

- Trafik (herunder krydset Klampenborgvej/Hjortekærsvej)

- Vedligehold og snerydning af private fællesveje

- Generel vedligeholdelse af kommunens veje og fortove

- Parkering i området efter anlæggelse af en letbane

- Fællesskrivelse til Kommunalbestyrelsen om de behandlede emne

 

 

Københavns Befæstningsdag på Fortunfortet søndag den 24. september, se vedhæftet invitation.

0 Comments

Sat

26

Aug

2017

Byudvikling i Lundtofte og traceet

Formula Ferrari-Maserati.pdf
Adobe Acrobat Document 535.4 KB

 

Der afholdes borgermøde på Lundtofte Skole, Nøjsomhedsvej 1, lørdag den 9. september vedr. Forslag til Helhedsplan for Lundtofte mv.

Herudover starter byggeri af erhvervslokaler for Formula Ferrari-Maserati i traceet på Lundtoftegårdsvej.

Begge disse projekter kan påvirke Hjortekær, især mht. trafik.

Interesserede kan deltage i begge arrangementer, se vedhæftet invitation fra Formula og link til LTKs hjemmeside vedr. Lundtofte:

 

http://www.ltk.dk/hoering-forslag-til-helhedsplan-lundtofte-og-kommuneplantillaeg-282013

0 Comments

Fri

02

Jun

2017

Droner og ny rundkørsel

Droner

Flere af vore medlemmer har været generet af droneflyvning over deres ejendom.
Reglerne i forhold til droner er ganske nemme: Droneflyvning er generelt forbudt indenfor bymæssigt område for privatpersoner! Så er den ikke længere. Droner er heller ikke tilladt i Dyrehaven, for ikke at stresse hjortene samt genere de mange gæster: http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/jaegersborg-dyrehave/praktisk/

På nettet er der flere steder med uddybning af reglerne, se fx her: http://droner.dk/regler-for-droneflyvning

 

Ny rundkørsel Eremitageparken-Rævehøjvej-Novozymes.

Foreningen har haft møde med LTKs forvaltning vedr. den kommende rundkørsel og vi har set den detaljerede projektplan, hvoraf det fremgår at:

1. der bliver udført en rundkørsel med en 2 m forhøjning i midten med grøn beplantning af hvidtjørn

2. der bliver fire fodgængerfelter, en ved hver tilkørsel
3. der bliver taget hensyn til cyklister med en særlig afmærket cykelbane.

Foreningen er generelt tilfreds med projektet, idet der bliver taget mest mulig hensyn til de bløde trafikanter samt at rundkørslen bliver beplantet “grøn”. 

Det forventes, at arbejdet med anlæg kan gå i gang allerede i juli måned 2017, forudsat godkendelse af anlægsøkonomien på møde i Kommunalbestyrelsen i slutningen af juni.

 

0 Comments

Thu

06

Apr

2017

Besøg Brede Værks Værksteder

På Brede Værk i Brede kan man får et spændende indblik i, hvordan Nationalmuseets folk arbejder med restaurering og konservering af fund fra museer rundt i Danmark.

De ansatte fortæller gerne om deres arbejde og Hjortekær Grundejerforening vil organisere en omvisning for Foreningens medlemmer i de arbejdende værksteder. Her får vi en enestående mulighed for at se: Farvearkæologiske undersøgelser, bemalet inventar og arkæologiske fund.

Vi kan besøge værkstederne tirsdag den 23. maj kl. 15.00. Omvisningen varer ca. 1 time. Prisen for medlemmer er 100kr p.p. idet Foreningen giver et tilskud på 25 kr. p.p. Besøget kan kun gennemføres i grupper af 20, men der kan være flere grupper.

 

0 Comments

Tue

28

Feb

2017

Novozymes byggeri

Novozymes har sendt fotos af byggepladsen taget fra en drone. Novozymes oplyser ”Byggeriet går som planlagt og vi forventer at starte med elementer i marts og glæder os til at kunne invitere til rejsegilde i aug/september måned”.Aftenen afsluttes som de sidste år med noget godt at spise og drikke. Arrangementet slutter kl. 22.00.

 

9 Comments

Tue

28

Feb

2017

Indbrud

Det er heldigvis længe siden, vi har hørt om indbrud i Hjortekær, men der har desværre i sidste uge været et indbrud i villa på Hjortekærsvej.

 

Ser man mistænkelige forhold som fx personer/biler, der ikke passer ind i normalbilledet, ring da straks til Politiet på 114. Husk at skrive signalement/bilnummer ned.

Er der akut brug for hjælp, ring da 112.

Læs her om hvornår man skal ringe 112 eller 114:
https://www.politi.dk/da/ompolitiet/112_114/

Læs mere om indbrudsforebyggelse på:

www.stopindbrud.dk

 

 

7 Comments

Tue

24

Jan

2017

Generalforsamling 06.april 2017 - Sæt kryds i kalenderen

Vores næste Generalforsamling bliver afholdt 06. april 2017. I år kommer en repræsentant for Kroppedal Museum for at fortælle om dyrehavegård udgravningen og nyere arkæologiske undersøgelser der er blevet udført de seneste år i Lyngby-Taarbæk kommune. 

0 Comments

Thu

05

Jan

2017

Nytårshilsen

Kære medlemmer

Hermed bestyrelsens ønske om et godt nytår. Vi glæder os over, at det nu går imod lyse tider.

Nogen af jer har måske spottet, at der ikke er samlet storskrald i denne uge. Ordningen er ændret, og det har Lyngby Forsyning for længst oplyst på deres hjemmeside (som næppe mange læser, og i Det Grønne Område (det havde vi ikke lige bemærket).

Anyway, der afhentes nu kun storskrald hver 4. uge, første gang er mandag i næste uge, og papir/glas er fremover ikke med, men skal i 4-kammerbeholderen. Se hvornår der afhentes storskrald her: https://ltf.dk/nye-tommedage-pa-storskrald/

Skulle nogen være i tvivl om reglerne for rydning efter snefald, så skal man rydde uden for egen grund: http://www.ltk.dk/regler-snerydning

På linket er også et link til et udmærket kort, hvor man kan se prioriteringen af kommunens snerydning.

Opkrævningen af kontingentet for 2017 sendes ud her i januar til betaling 1. februar. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig betaling via Nets. Så slipper vi for at sende rykkere ud. Det koster både penge og vores tid, tid som kunne bruges til mere fornuftige aktiviteter.

I 2017 holdes generalforsamlingen allerede den 6. april, og denne gang flytter vi til Lyngby Gymnasium på Trongårdsvej 44. Vi har aftalt, at der kommer en repræsentant for Kroppedal Museum, som vil fortælle lidt om områdets arkæologiske fund, herunder om der er fundet noget i forbindelse med Novozymes byggeriet. Officiel indbydelse udsendes omkring 1. marts med flere detaljer, men reserver allerede nu dagen.

Rosemary arbejder på at lave et besøg til foråret på værkstederne i Brede. Mere om dette kommer også senere.

2017 vil også bringe igangsætning af arbejdet med at forbedre trafikforholdene. Formentlig starter det til maj, dvs. forbedring af krydset Hjortekærsvej/Klampenborgvej, af den brede del af Hjortekærsvej og af krydset Rævehøjvej/Eremitageparken. Flere ændringer er planlagt i 2018. Vedlagt til orientering oplistningen af de kommentarer, der blev fremsendt efter dialogmødet den 1. november. Heri kan man se, at der kan være forskellige – nogen gange modstridende – interesser, og hvorledes de har påvirket løsningsvalget.

På gensyn i 2017.

Bestyrelsen

Hjortekær Grundejerforening

 Arne Kraglund

Bemærkninger til skitseprojekter
Bemærkninger til skitseprojekter.pdf
Adobe Acrobat Document 4.4 MB
0 Comments

Del os på

 

Ikke medlem endnu? 

Bliv medlem nu og få adgang til alt.

Kodeordsbeskyttede områder på hjemmesiden samt email-service er forbeholdt medlemmer.

Seneste Nyheder

 

Læs om mailservice her.