Nyheder 2018

Sun

23

Dec

2018

Nyhedsmail med julehilsen

Kære medlemmer

Året rinder ud og her er de sidste meldinger fra bestyrelsen.

Snerydning:

Takket være grundigt arbejde fra et af vores medlemmer fik vi ændret beslutningen om, at kommunen kunne rydde sne som en (betalt) service på private fællesveje. Noget, som ikke kun er relevant for os i Lyngby-Taarbæk, men som også angår mange andre kommuner.

Kommunens midlertidige ordning for denne vinter blev ikke særlig attraktiv, men den blev også hastet igennem, og derfor var det heller ikke en nem opgave for forvaltningen. Så tak de ildsjæle, som fik lavet en konkurrencedygtig aftale herude i Hjortekær. Dejligt når nogen tager fat til gavn for mange.

Vi har initiativer i gang for at hjælpe forvaltningen med at etablere en ordning for kommende vintre, som er enkel at administrere, og derfor også burde være mere konkurrencedygtig. Vi vender tilbage om dette i januar.

Støj:

Vi har etableret en støjgruppe, som fokuserer på at få nedbragt støjen fra motorvejen, specielt i den nordlige ende af Hjortekær. Det bliver ikke nemt, men der er god gejst. Kommunens støjhandlingsplan er netop sendt i høring, og den vil vi nærstudere og kommentere. Meget overraskende er Hjortekær nord for Vejporten slet ikke nævnt på trods af, at vi har gjort opmærksom på det, og fremhævet bl.a. at børneinstitutionen (Eremitageparken) er særligt udsat. I kan se udkastet på kommunens hjemmeside, og hvis I har kommentarer, så lad os høre, så vi kan tage det med – hvilket ikke skal forhindre individuelle svar i høringsfasen også. Link til støjhandlingsplanen

Vi vender tilbage om dette i det nye år.

Tyveri:

Julen er tyvenes fest…

Her er et par tips:

-          Fortæl naboen, hvis I er bortrejst.

-          Tænd/sluk-ur på lamper, så der ”nok” er nogen hjemme.

-          Fyld affald i naboens skraldespand – hvis de er bortrejst😊

-          Få nogen til at rydde sne for jer – også smart, hvis I er hjemme 😊

-          Og det seneste ”rygte” vi har hørt er, at forbryderne placerer f.eks. en dåse i indkørslen eller et sted, hvor man naturligt ville fjerne den, hvis man er hjemme. Så spark til dåsen, hvis der ligger en hos dig eller hos naboen – eller lad dåsen være og sæt rotweileren på vagt. 😊

Ring 112, hvis I er vidner til indbrud og 114, hvis skaden er sket og skurken over alle bjerge.

Novozymes:

Vi har lige fået en julehilsen fra Novozymes, som er ved at retablere arealerne og færdiggøre stierne. Hilsenen er vedlagt.

Vi har forsøgt at organisere et besøg før de er flyttet ind, men de har af sikkerhedsgrunde sagt nej. Til gengæld bliver der afholdt åbent hus i foråret.

Generalforsamling: Vi har en dato: torsdag den 11. april kl. 19:00, reserver den.

Bestyrelsen ønsker alle i Hjortekær en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Hjortekær Grundejerforening

 

Julehilsen fra Novozymes
Novozymes.pdf
Adobe Acrobat Document 115.2 KB

0 Comments

Fri

02

Nov

2018

Vinterbekæmpelse / Novozymes / Dyrehaven

Kære medlemmer

Kommunalt tilbud om vinterbekæmpelse

Vi er opmærksomme på, at de fleste private fællesveje nu har tegnet en kontrakt med en entreprenør om vinterbekæmpelse.

LTK har netop udsendt dette tilbud om kommunal vinterbekæmpelse, se her:

http://www.ltk.dk/faellesveje.vinter

Novozymes og Dyrehaven

Se vedhæftede filer vedr. nyheder sendt fra Novozymes og Dyrehaven.

Hilsen Bestyrelsen

Novozymes.pdf
Adobe Acrobat Document 709.1 KB
Dyrehaven.pdf
Adobe Acrobat Document 265.2 KB

0 Comments

Fri

12

Oct

2018

Besøg hos kunstneren Jeppe Eisner. Fra mødet med Borgmester Sofia Osmani

Medlemsarrangement: Besøg hos kunstneren Jeppe Eisner, flere ledige pladser

Søndag den 23. september arrangerer foreningen et besøg hos kunstmaler Jeppe Eisner.

Besøget finder sted kl. 14.00 på Enghavevej 4 ved Klampenborgvej og varer ca. 2 timer, hvor Jeppe vil fortælle om sit liv som Dyrehavens maler. Der vil blive budt på et glas vin eller vand. 

Der er stadig ledige pladser.

Ønsker man at deltage, send da en mail til bestyrelsesmedlem Elisabeth Wagner og oplys venligst navn, adresse og antal personer, der ønsker at deltage.

Arrangementet koster 25 kr. pr. person. Betaling skal først ske, når Elisabeth har bekræftet din tilmelding.

Betaling er til foreningens konto reg. nr. 1551 konto. nr. 4260175122

Man kan læse mere på Jeppe Eisners hjemmeside: www.eisner.dk

 

Referat fra mødet med Borgmester Sofia Osmani

Hjortekær Grundejerforening var repræsenteret ved formand Arne Kraglund og næstformand Jan Steiner. 

Alle grundejerforeninger øst for motorvejen deltog, fra kommunen deltog ud over Borgmesteren kommunaldirektøren og den tekniske direktør.

Der blev diskuteret følgende emner:

Vinterbekæmpelse:  Et af vore medlemmer, der er jurist, har udfærdiget et detaljeret notat, der dokumenterer, at det er muligt at finde en ordning, hvorefter LTK lovligt kan fortsætte med snerydning på de private fællesveje, der måtte ønske dette.

LTK har lovet at sagsbehandle notatet grundigt. Dette betyder, at det skal vurderes bl.a. af Vejdirektoratet, der er den myndighed, der har med disse forhold at gøre. Det betyder desværre, at det sikkert ikke kan nås for LTK at udføre snerydning på de private fællesveje i år, men først fra 2019/20. Kommunalbestyrelsen skal desuden vedtage en sådan ny ordning.

Støj, især fra Motorvejen: Vi fik sat fokus på at det er et problem, og fremhævet, at det er nødvendigt at være proaktive. Det drejer sig især om problematikken omkring støj i Hjortekær Nord, dvs. nord for Vejporten. Svaret fra LTK er, at Motorvejen er Vejdirektoratets ansvar, men at man arbejder for sagen. LTKs støjhandlingsplan (udkast) er på vej, men ingen løfter her.

Trafikproblematikken: Der skal afholdes et nyt møde med LTK og grundejerforeningerne senere i oktober om dette emne.

Vedligeholdelsesstandard af veje og fortove: LTK fik bl.a. vist eksempler på uklippede hække og overgroede fortove. Det aftaltes, at der planlægges en kampagne, og at LTK ville se på, om der kunne laves en ny pjece, som vi kunne rundsende.

Kommunikation med forvaltningen: Der blev nævnt eksempler på, at borgere ikke havde fået svar fra LTK på henvendelser – trods LTKs forpligtelse til dette. Det blev aftalt, at LTK ville se på sagen.

Kriminalitet: Mere fokus ønskes: Indbrud, skyderier og anden kriminalitet. LTK henviser til Politiet.

Det grønne område på Dyrehavegaard uden for Novozymes (NZ) matrikel: Bekymringer vedr. om den nye udbygningsaftale mellem NZ og LTK, vil sikre at arealet forbliver grønt i fremtiden. LTK forklarede, at aftalen gælder 20-årig, dvs. at der kan ikke bygges på markerne i 20 år.

Div.: Vi gjorde opmærksom på, at der stadig er problemer med vejkrydset Klampenborgvej/Hjortekærsvej, idet der har været flere uheld, hvor cyklister er blevet kørt ned. Punktet skal diskuteres senere ved mødet omkring trafikproblemerne.


0 Comments

Wed

10

Oct

2018

Borgerdialog

Kære medlemmer

Vi har deltaget i et dialogmøde med Borgmester Sofia Osmani og forvaltningen.

Vedhæftet referat fra dette møde og brev fra Borgmesteren til grundejerforeningerne.

Hilsen Bestyrelsen

Borgmestersvar til grundejerforeninger H
Adobe Acrobat Document 328.3 KB
Referat borgerdialog Hjortekær.pdf
Adobe Acrobat Document 134.5 KB

0 Comments

Fri

28

Sep

2018

Snerydning. Befæstningsdagen på søndag

Kære medlemmer

Vi har deltaget i et dialogmøde med Borgmester Sofia Osmani og forvaltningen.

Vedhæftet referat fra dette møde og brev fra Borgmesteren til grundejerforeningerne.

Hilsen Bestyrelsen

Snerydning 2018-19

Vi har i Hjortekær Grundejerforening heldigvis nogle meget engagerede medlemmer, der nu har indhentet tilbud på snerydning for den kommende vinter, særlig tak til Cristina Sigvard og Jens Rud og alle, der har hjulpet!

Men, der mangler stadig tilsagn til Cristina om deltagelse i det fælles tilbud fra nogle veje. Hun oplyser, at man allerede nu har et fornuftigt tilbud, men bemærk venligst, at dette tilbud ikke bliver bekræftet før alle har givet tilsagn og den endelige pris dermed er kendt.

Befæstningsdagen nu på søndag den 30. september og Halloween

Se vedhæftede invitation fra Fortunfortets venner til på søndag og opfordring til at medvirke til en UUUUUHYGGELIG Halloweenfest den 31. oktober.

Befæstningsdagen 2018.pdf
Adobe Acrobat Document 79.0 KB

0 Comments

Sat

08

Sep

2018

Dialogmøde med Borgmesteren. Nøgler fundet

Møde med Borgmesteren nu på mandag d. 10 september

Foreningen har bedt om at disse emner kommer på dagsorden på mødet med Borgmester Sofia Osmani:

-          - Vinterbekæmpelse

-          - Støj fra motorvejen

-          - Trafikken i Hjortekær

-          - Vedligeholdelsesstandarden af veje og fortove

-          - Kommunikationen med forvaltningen

Borgmesteren har inviteret flere grundejerforeninger til dette dialogmøde. Hjortekær Grundejerforening er repræsenteret ved Formand Arne Kraglund og næstformand Jan Steiner.


0 Comments

Fri

07

Sep

2018

Snerydning Hjortekrogen, vigtigt!

Kære medlemmer af Hjortekær Grundejerforening

Hvis I vil have ryddet sne ved en entreprenør, så anbefaler vi, at I danner vejlaug og kontakter Jens Rud, Slettevej 8, der vil koordinere en ordning.

Jens e-mail: 

Der er et møde på mandag, som I kan deltage i.

Mhv.

Bestyrelsen


0 Comments

Tue

28

Aug

2018

Medlemsarrangement. Snerydning. Møde med Borgmesteren

Medlemsarrangement: Besøg hos kunstneren Jeppe Eisner

Søndag den 23. september arrangerer foreningen et besøg hos kunstmaler Jeppe Eisner.

Besøget finder sted kl. 14.00 på Enghavevej 4 ved Klampenborgvej og varer ca. 2 timer, hvor Jeppe vil fortælle om sit liv som Dyrehavens maler. Der vil blive budt på et glas vin eller vand.

 Der er begrænset deltagerantal, derfor kan der kun tilmeldes 2 personer pr. medlem, jf. "Først til mølle"-princip.

Ønsker man at deltage, send da en mail til bestyrelsesmedlem Elisabeth Wagner og oplys venligst navn, adresse og antal personer, der ønsker at deltage.

Arrangementet koster 25 kr. pr. person. Betaling skal først ske, når Elisabeth har bekræftet din tilmelding.

Betaling er til foreningens konto reg. nr. 1551 konto. nr. 4260175122 

Man kan læse mere på Jeppe Eisners hjemmeside: www.eisner.dk

 

Snerydning mv.

Foreningen opfordrer de private veje, der endnu ikke har oprettet et vejlaug med henblik på at få foretaget snerydning mv., at gøre dette snarest. Som vi tidligere har rundsendt, så har et af vore medlemmer, Jens Rud, allerede gjort et stort arbejde med at koordinere snerydning for flere vejlaug – tusind tak for det!

Jens Rud kan kontaktes via mail.

Derudover har LTK udsendt faktura for serviceordningen vedr. snerydning indtil den 31-12-2018. Foreningen er af den opfattelse, at ordningen ophører den 1. november, og at dateringen derfor er fejlagtig.

 

Møde med Borgmester Sofia Osmani

Foreningens formand og et bestyrelsesmedlem er sammen med andre grundejerforeninger inviteret til et uformelt møde med borgmesteren den 10. september. Foreningen vil på dette møde kunne fremlægge emner af lokal interesse som fx snerydning, vedligeholdelse af veje og fortov.

Derfor vil vi bede vore medlemmer om input/emner af fælles interesse til dette møde.

Mange hilsener

Bestyrelsen


0 Comments

Fri

17

Aug

2018

Serviceaftaler om snerydning mv. ophører

Vedr. ophør af Serviceaftaler om vinterbekæmpelse mv. på private fællesveje

Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK) har pr 1. november opsagt alle aftaler vedr. vintervedligeholdelse, renholdelse og tømning af afløbsbrønde på de private fællesveje. Årsagen til dette er, at aftalerne er blevet kendt ulovlige af Ankestyrelsen.

Det drejer sig om de private fællesveje inden for Hjortekær Grundejerforenings område. Fremover påhviler det ejerne at udføre disse opgaver, hvilket betyder, at den enkelte grundejer selv skal udføre vinterbekæmpelse, dvs. udføre forebyggende tiltag ved fx saltning og fjernelse af sne og is og renholde vejbanen til vejmidten ud for ens ejendom. Desuden skal ejeren ud for egen ejendom også tømme afløbsbrønde for urenheder.

Informationsmøde afholdt den 16. august af LTK

Hjortekær Grundejerforening ser meget alvorligt på den situation, der er opstået. I den anledning har Hans Kierkegaard og Jan Steiner fra bestyrelsen deltaget i det informationsmøde, som kommunen har inviteret til om sagen. Kommunen påstår, at der ikke inden for den eksisterende lovgivning kan findes holdbare løsninger til erstatning af de hidtidige aftaler.

Hjortekær Grundejerforening fremførte på mødet den mulighed, at kommunen udførte vinterbekæmpelse jf. § 83 i Privatvejsloven for alle private fællesveje, men denne mulighed blev pure afvist af forvaltningen med den begrundelse, at man ikke kan bruge § 83, uden visse betingelser er opfyldt. Vi mener i bestyrelsen, at den rigtige langsigtede løsning må være at opklassificere alle private fællesveje til kommunale veje, så al vedligehold, vinterbekæmpelse mv. bliver kommunens opgave. Denne mulighed blev også delvis afvist af forvaltningen med den begrundelse, at en del veje ejes af grundejerne ud til vejmidten, dvs. at kommunen skal ekspropriere for at kunne kommunalisere vejene, hvilket så igen vil påvirke grundejernes byggeret.

Kommunen vil senere lægge referat fra informationsmødet ud på LTKs hjemmeside.

Vi er i foreningens bestyrelse som sagt meget bekymrede over denne uheldige udvikling, men hvis der er medlemmer med juridisk ekspertise inden for disse områder, så vil vi i bestyrelsen være meget glade for enhver hjælp.

 

Grundejerne på de private fællesveje står om tre måneder alene med problemet

Foreningen anbefaler, at man på de enkelte veje hurtigst muligt danner vejlaug og får lavet kontrakt med en entreprenør om disse opgaver. Bedst ville det være, hvis flere veje gik sammen om opgaven.

Vi anbefaler, at man læser, hvad LTK skriver om de private fællesveje, vejlaug mv.

I pressemeddelelsen fra LTK kan man se, hvilke veje der er berørt:

http://www.ltk.dk/nyheder/2018/serviceaftaler-private-faellesveje-ophoerer-pressemeddelelse-af-5-juli-2018

Detaljer om serviceordningerne og grundejernes pligter:

http://www.ltk.dk/serviceordninger-paa-private-faellesveje

http://www.ltk.dk/grundejers-pligter-ved-private-faellesveje

Vedr. Vejlaug og Private fællesveje:

http://www.ltk.dk/vejlaug-paa-private-faellesveje

http://www.ltk.dk/private-faellesveje


0 Comments

Fri

22

Jun

2018

LTK om Dyrehavegård og tracéet. Sankt Hans

Information fra LTK

Vedhæftet fil fra LTK om Dyrehavegårds Jorder og tracéet.

Sankt Hans i morgen lørdag den 23.

Desværre er der pt. forbud mod bål, men festen gennemføres alligevel.

Festen starter med dejlig musik kl. 17.30.

Som altid vil der være salg af gode pølser med brød eller kartoffelsalat.

I år vil der også være salg af fadøl og slush ice samt sodavand og vin. Alt sammen til små priser.

Som noget nyt vil vi i år lave en hekse konkurrence, så lav en hjemmelavet heks til bålet, den flotteste heks vinder en lille gave. Så håber vi at kunne sende rigtig mange hekse afsted i år.

Det kan jo være, vi desværre ikke kan tænde bålet pga. tørke, men det skal ikke ændre på en festlig aften. Så vi håber, at I alle stadig vil komme og være med til at synge midsommervisen, samt lave det til en dejlig fest. Til børnene vil der være hoppeborg, hvis bålet ikke kan tændes.

Hvis der er et par venlige sjæle, der gerne vil hjælpe i boden, tager vi gerne imod jeres hjælp. Hvis I vil hjælpe så tilmeld jer på mail.


0 Comments

Sat

16

Jun

2018

Sankt Hans Aften i Hjortekær

Kære medlemmer af Hjortekær Grundejerforening

Så er det endnu engang tid til at sende heksen til Bloksberg.

Derfor inviteres I til fest på bålpladsen Bjælkevangen 71 af AAB afd.39, hvor Hjortekær Grundejerforening og Eremitageparken er sponsorer.

Festen starter med dejlig musik kl. 17.30, og bålet bliver tændt kl. 21.30.

Som altid vil der være salg af gode pølser med brød eller kartoffelsalat.

I år vil der også være salg af fadøl og slush ice samt sodavand og vin. Alt sammen til små priser.

Som noget nyt vil vi i år lave en hekse konkurrence, så lav en hjemmelavet heks til bålet, den flotteste heks vinder en lille gave. Så håber vi at kunne sende rigtig mange hekse afsted i år.

Det kan jo være, vi desværre ikke kan tænde bålet pga. tørke, men det skal ikke ændre på en festlig aften. Så vi håber, at I alle stadig vil komme og være med til at synge midsommervisen, samt lave det til en dejlig fest. Til børnene vil der være hoppeborg, hvis bålet ikke kan tændes.

Hvis der er et par venlige sjæle, der gerne vil hjælpe i boden, tager vi gerne imod jeres hjælp. Hvis I vil hjælpe så tilmeld jer på mail.


0 Comments

Tue

12

Jun

2018

Nyhedsmail juni

Kære medlemmer

Kommunens Teknik- og Miljøudvalg (TMU) har møde i morgen den 13. juni, på dagsorden er der to forhold, som foreningen har kommenteret til udvalget:

Krydset Hjortekærsvej-Klampenborgvej

Vi har skrevet til udvalget, at vi mener, at den rigtige løsning for dette vejkryds er lysregulering, både af hensyn til fremkommelighed og ikke mindst af hensyn til trafiksikkerheden, idet der desværre har være en del uheld, hvor cyklister er kommet til skade.

Snerydning af private fællesveje

Nej, det er desværre ikke en vittighed, det er alvorligt nok! Kommunen er blevet pålagt at opsige alle aftaler om snerydning af private fællesveje, hvilket betyder, at stort set hele indre Hjortekær fremover ikke får ryddet sne. I den anledning har vi spurgt TMU, om det ikke var muligt, at kommunen fremover vil rydde alle private fællesveje, da dette kan gennemføres jf. Privatvejsloven efter en politisk beslutning, dog mod betaling hos borgerne. Vi har spurgt hvad det vil koste, og om en sådan ordning er mulig her.

Novozymes

Flere medlemmer med børn på Trongårdsskolen har spurgt om, hvornår den nye skolesti fra rundkørslen på Rævehøjvej til Trongårdsskolen bliver åbnet, det forventes at ske den 3. december i år. Andre oplysninger vedr. byggeriet kan ses i nedenstående nyhedsmail, som netop er kommet fra Novozymes.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Novozymes Innovation-Campus - Nyhedsbrev juni 2018

 

Kære naboer

Så blev det atter tid til, at vi gerne vil dele lidt nyt fra Innovation Campus.

Vores byggeri skrider planmæssigt frem og det går rigtig stærkt! Siden sidst er der derfor også sket meget både på byggepladsen og rundt i de nærliggende arealer. For blot at nævne nogle:

                Rundkørslen åbnede den 26. april og der er netop blevet malet striber/fodgængerovergang mv. i sidste uge

                Stenlægning af den officielle gangsti op til Campus er påbegyndt

                Naturstien er blevet anlagt og den asfalterede cykelsti på bagsiden af Innovation Campus er blevet koblet sammen for enden af begge stier

                Stort set alle udvendige store glaspartier er monteret på bygningen

                Vores facader er nu alle beklædt

                Parkeringshuset er slutmonteret

Indenfor murene sker der også rigtig meget og vi ser dag for dag, at der er sket nyt. Vi er næsten færdige i hele huset med at lægge gulvtæpper og fliser, de første laboratorier er ved at blive monteret og i sidste uge er en af vores første såkaldte ’kaffeøer’ ved at blive opsat. Ligeledes har vi fejret, at vi har fået hul igennem til vores bygningsstyringsanlæg i Bagsværd, hvilket betyder, at vi fra vores hovedkontor i Bagsværd kan kontrollere og overvåge hvad der sker i bygningerne, hvilket giver store energibesparelser.

I starten af april måned blev der udsendt en pressemeddelelse om læringscentret LIFE, som kommer i stedet for Novozymes læringscenter. I kan nedenfor finde links til pressemeddelelse, video og hjemmesiden, hvor I kan læse meget mere om projektet og kan tilmelde jer et nyhedsbrev. Det bliver en fantastisk bygning med stor betydning for undervisning i naturvidenskab.

·        Introduktionsfilm om LIFE: https://youtu.be/jaAD_XxbNP8 

·        Hjemmeside: life.dk

·        Pressemeddelelse: http://novonordiskfonden.dk/da/content/nyt-nationalt-laeringscenter-skal-faa-flere-boern-og-unge-til-interessere-sig-naturvidenskab

Vi afventer nu med spænding indvielsen af vores nye vejnavn, Biologiens Vej.

Som altid er I velkommen til at kontakte os på mail skulle I have spørgsmål eller kommentarer. Vi sætter stor pris på dialogen med vores naboer.

Med ønsket om en rigtig god sommer.

På vegne af Novozymes,

Pia Botting Degn og Linda Helene Løvenhøj

Borgmestersvar til grundejerforeninger H
Adobe Acrobat Document 328.3 KB
Referat borgerdialog Hjortekær.pdf
Adobe Acrobat Document 134.5 KB

0 Comments

Tue

05

Jun

2018

Mistænkelige forhold. Brandfare. Hækkeklipning

Mistænkelige forhold

For nylig kom et af vore medlemmers barn hjem fra skole og mødte to fremmede mænd i familiens have, de fortrak dog hurtigt og kørte væk i en stor hvid kassevogn. 

Ser man mistænkelige forhold som fx personer/biler, der ikke passer ind i normalbilledet, ring da straks til Politiet på 114. Husk at skrive signalement/bilnummer ned. Er der akut brug for hjælp, ring da 112. 

 Læs her, hvornår man skal ringe 112 eller 114:

https://www.politi.dk/da/ompolitiet/112_114/

 Læs mere om indbrudsforebyggelse på:

www.stopindbrud.dk

 

Brandfare

Vi glæder os over det fantastisk majvejr, vi har haft. Vi skal dog på den baggrund huske alle på, at det ikke er tilladt at brænde haveaffald og opfordre til, at man pga. brandfaren ikke fjerner ukrudt med gasbrænder.

 

Hækkeklipning

Vi skal igen, igen, igen opfordre til, at man, når nu hækkesæsonen går i gang, klipper hækkene imod fortov helt ind til skel. Retningsgivende er, at lygtepæle står uden for egen skellinje, og at begge række fliser plus et ekstra stykke på fortove skal være fri, derved holder man hækken på egen grund, som man skal.

Reglerne ses på Kommunens hjemmeside:

http://www.ltk.dk/beskaering-af-beplantning-langs-veje-og-stier

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


0 Comments

Tue

22

May

2018

Referat fra Generalforsamlingen. Persondataforordningen

Vedhæftet referat fra Generalforsamlingen den 12. april.

 Persondataforordningen

Lige nu er der stor fokus på den nye Persondataforordning, der snart træder i kraft. Vi kan oplyse følgende:

 I vore vedtægter står der bl.a.: "Det enkelte medlem registreres i Grundejerforeningens medlemsdatabase med navn og adresse, eventuelt også med telefonnummer og e-mailadresse. Oplyser medlemmet sin e-mailadresse til foreningen, vil medlemmet modtage informationer fra foreningen pr. e-mail"

Det betyder, at vi kun registrerer hvad det enkelte medlem selv har oplyst. Databasen ligger hos NETS, der også sørger for at håndtere opkrævning af kontingent. Vi har spurgt NETS, der oplyser, at NETS er dataansvarlig for de data, vi har indtastet.

Referat GF 2018.pdf
Adobe Acrobat Document 209.8 KB

0 Comments

Tue

17

Apr

2018

Generalforsamling 2018

Kære medlemmer

Generalforsamlingen

Den fandt sted torsdag med omkring 170 tilmeldte, og der har aldrig tidligere været så mange. Referatet udsendes i løbet af en måneds tid til dem, som er på e-mail, så derfor vil jeg ikke gå ind i detaljer her. Dog er det nok interessant, hvad der kommer til at ske uden for det område, hvor Novozymes er ved at bygge nu.

Det grønne restareal

Der er lavet en aftale mellem NZ og kommunen om, at NZ skal investere et større millionbeløb i arealerne uden for det, de har købt. Det skal ske i løbet af senest 10 år fra lokalplanens vedtagelse (juni 2016). Investeringerne skal/kan gå til stisystemer, beplantning, folde, aktivitetsting eller lignende. NZ afholdt tidligt i 2017 et åbent borgermøde, hvor de indhentede en masse ideer fra deltagerne om dette areal. Som følge af det, friholdes arealerne for indgreb i yderligere ti år. Altså må vi forvente, arealet forbliver grønt i 20 år. Arealet skal nemlig være åbent for offentligheden, og det er så op til borgerne at tage det i brug, så politikerne ikke føler sig fristet til at plastre det til med yderligere byggeri.

Læringscenter

I stedet for et Novozymes læringscenter har man hævet ambitionsniveauet. Novo Nordisk Fonden skubber 123 millioner kr. i et center, der skal formidle naturvidenskab til unge fra 1. klasse til og med gymnasiet. Det kaldes LIFE læringscenter og dækker hele landet, da det omfatter 10 rullende laboratorier. Udover startinvesteringen vil projektet blive støttet med 1,6 milliarder over 10 år. Det lyder spændende.

Disse links har vi fået af Novozymes, og der kan man læse mere om projektet, og man kan tilmelde sig et nyhedsbrev.

•  Introduktionsfilm om LIFE

•  Hjemmeside: life.dk

•  Pressemeddelelse

  

Hilsen Bestyrelsen


0 Comments

Fri

26

Jan

2018

Bøger om Hjortekær

Vi har fået en stak af Lyngby-bogen fra 1986 og 2004-05. De har nogle interessante artikler om kunstnerbyen i Gadevangen, butikkerne og gartnerierne, hvis man da er nysgerrig mht. hvordan her var engang. Vi deler dem ud gratis til medlemmer. Skriv til os og aftal afhentning direkte. Først til mølle.


0 Comments

Sat

13

Jan

2018

Nytårshilsen

 

Kære medlemmer

Bestyrelsen ønsker med denne mail alle et godt nytår – her et stykke inde i en grå og regnfuld måned. Dagene bliver dog hurtigt længere, og inden måneden er omme, har vi vundet 1½ time.

Nyttige links

Som mange sikkert allerede ved, er der masser af gode råd at hente hos Bolius, der sendte os en mail med henvisning til deres artikler bl.a. om Kompostering og Rotter; det sidste er desværre et stigende problem, også i vort område. Husk at anmelde rotter til Kommunen her: LTK

Kontingent

Opkrævning udsendes i januar, eller trækkes via betalingsservice 1. februar. Hvis I ikke har tilmeldt jer, så gør det nu. Kontingentet er uændret 100 kr. for 2018. For det får man vores e-mails, samt adgang for 2 til generalforsamlingen inkl. spisningen. Bedre forrentning, end banken giver. 

Efterlysning, medlemmer

Der plejer at falde nogle fra hvert år, mest p.g.a. fraflytning. Spørg lige dine naboer, om de er medlemmer. Hvis ikke, så foreslå, at de melder sig ind f.eks. via www.hjortekaer.dk eller send os blot en mail. Vi skal over 500 medlemmer; der mangler kun ca. 20.

Generalforsamling

Rosemary har en spændende foredragsholder fra den kulturelle verden i kikkerten. Vi håber der bliver bid, og så får I datoen. Ellers har vi en plan B. Det bliver i april.

Efterlysning, støj

Støj mangler vi ikke, men vi har brug for et par stykker, som vil være med til at intensivere arbejdet for at få etableret støjdæmpning langs motorvejen nord for Vejporten. Kommunen skal formentlig i 2018 revidere støjhandlingsplanen, og der er nye politikere på rådhuset at påvirke. Nyttigt link om støj til kommunens hjemmeside: Trafikstøj, hvor der også vises en støjkortlægning fra 2017.

Vigtigt - Valg af forbrugerrepræsentant til Lyngby-Taarbæk Forsyning

Vi opfordrer lige en sidste gang til, at man stemmer på foreningens næstformand Jan Steiner ved det igangværende valg til Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S’ bestyrelse. (Vand og spildevand). En af vore mærkesager er at undgå, at forsyningens aktiviteter udvides på rensningsanlægget. Der er allerede masser af unødvendig (tung) trafik gennem snoede Lundtoftevej og på Hjortekærbakken. Bemærk, at anlægget ved Mølleåen ligger i en fredet zone, hvor man ikke uden dispensation må bygge. F.eks. er kontorerne samlet på en forlænget dispensation trods fredningen.

Sidste frist for at stemme er i morgen søndag den 14. januar. Stem med NemId her: https://ltf.dk/

Godt nytår fra os alle i bestyrelsen. 

 

0 Comments

Del os på

 

Ikke medlem endnu? 

Bliv medlem nu og få adgang til alt.

Kodeordsbeskyttede områder på hjemmesiden samt email-service er forbeholdt medlemmer.

Seneste Nyheder

 

Læs om mailservice her.