Foreningens formål

Hjortekær Grundejerforenings formål er at varetage medlemmernes interesser i alle anliggender af betydning for medlemmerne såvel i deres indbyrdes forhold som i forhold til andre grundejere og offentlige myndigheder. 

 

Foreningen er stiftet i 1924 og har i dag ca. 480 medlemmer. Vores område ligger tæt på Dyrehaven i Lyngby Taarbæk Kommune.

 

Foreningens område omfatter disse veje:

Bjælkevangen, Boveskovvej, Dannebrogs Allé, Dybendalsvej, Gadevangen, Hestegangen, Hjortehegnet, Hjortekrogen, Hjortekærbakken, Hjortekærskrænten, Hjortekærsvej 101–187/100–200, Hjorthøj, Højløkken, Kærparken, Landmålervej, Langs Hegnet, Langs Sletten, Lundtoftevej 253-297B/ 264-306, Prøvekæret, Rævehøjvej, Skovbovej, Skovfryd, Skovmarken, Skovmærkevej, Skovsvinget, Skovvænget, Slettevej, Ved Hjortekæret, Vejporten.

 

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Indkaldelse med Dagsorden udsendes senest 4 uger før til medlemmerne på e-mail. Har man ikke modtaget en Indkaldelse inden den 1. april, kan man få denne tilsendt ved henvendelse til Foreningen, klik her.

 

 

Børnenes legeplads ved tennisbanerne på Bjælkevangen: 

Hjortekær Grundejerforening er medsponsor af legepladsen på AABs område. Foreningens børn er velkomne til at lege her.

Læringscentret LIFE

Centeret ligger øst for den lille skov ved Novozymes. Hvis I ikke allerede er tilmeldt deres nyhedsbrev, så kan det via på deres hjemmeside:

https://life.dk/brug-life/life-laeringscenter-i-lyngby/

 

 

 

 

 

 

Byudvikling på Dyrehavegårds Jorder og Traceet langs Helsingør-motorvejen.

 

For at læse mere se nedenfor eller klik her.

 


Billedgalleri 

Se flere billeder her


Kastanjetræerne ved Hjortekærindgangen

Nogle har måske undret sig over, hvorfor de store gamle kastanjetræer ved Hjortekærindgangen til Dyrehaven er blevet fældet. Vi refererer følgende forklaring fra skovfolkene:

”Kastanjen nærmest porten og Slettehus havde fået svampelegemer og stammen var revnet formentlig pga. et lynnedslag. Svampene er tegn på nedbrydning indefra, og derfor var det af sikkerhedsgrunde mest forsvarligt at fælde det. Sikkerhed ift. gæsterne og til Slettehus.

 

I konsekvens heraf måtte det andet også ryge, fordi der ville være forøget risiko for, at det i en storm kunne vælte. Mere udsat, når det pludselig står alene.

 

De gamle kastanjer i kastanjealleen, Mandehovedvej, er fra 1850-60, og har således også nået normal maksimal levealder. Vi må jo erkende, at Dyrehavens træer også ældes, og at Dyrehaven derfor konstant forandres. Selvom den naturligvis er smukkest, som den er lige nu, og som den var for 25 år siden..…

 

Om der kommer nye kastanjer vil afhænge at udviklingen. Kastanjer er i disse år plaget af minérmøl: Kastanje minérmøl (Cameraria ohridella) | skoven-i-skolen.dk (skoven-i-skolen.dk) Derfor plantes der ikke nye kastanjer før naturen har fundet sin balance igen. Det kunne være en opfordring til at få lavet nogle mejsekasser sammen med ungerne og sætte dem op inden ynglesæsonen starter. Og så er det måske heller ikke så galt med en rodebunke af gamle grene i et hjørne af haven – et naturligt insekthotel.”


Del os på

 

Ikke medlem endnu? 

Bliv medlem nu og få adgang til alt.

Kodeordsbeskyttede områder på hjemmesiden, nyhedsmails og email-service er forbeholdt medlemmer.

 

Læs om nyhedsmails og  mailservice her.

 

 

Husk at melde flytning til Hjortekær Grundejerforening, medlemskab betales for et år ad gangen.

 

 Vedrørende beskæring af træer og buske. Beskæring er grundejerens ansvar. Se Lyngby/Taarbæk Kommunes hjemmeside: Bo og Byg. Beskæring af beplantning langs veje og stier

  

Fejlmelding af gadebelysning

tlf. 70255002, eller:

Klik her

 

 

Døgnvagt: Vandforsyningen:

Ring tlf. 72 28 33 60

Klik her for Lyngby Forsyning