Omvisning hos Hempel den 10. og 13. oktober 2022 

 Omvisningen blev gennemført begge dage.

Flagermusetur

Turen blev gennemført lørdag den 13. august 2022 om aftenen.

 

 

 

 

 

Sankt Hans aften d. 23. juni 2022 afholdtes for foreningens medlemmer på Bjælkevangen med bål mv.

 

Se alle vores arrangementer her.

 


Generalforsamling 2022

Generalforsamlingen afholdtes torsdag den 28. april 2022. Referat kan downloades, klik på "Generalforsamling" i menuen.

 

Et forslag fra et medlem blev behandlet:

I lyset af den nuværende og fremtidige energisituation ønsker jeg at stille forslag om, at Hjortekær Grundejerforening ta’r initiativ til at bearbejde LTK med henblik på at fremme muligheden for medlemmerne at kunne få fjernvarme her i Hjortekær. 

 

Foreningen har derfor nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne mht. varmeforsyning i Hjortekær. Vore medlemmer vil blive orienteret løbende i nyhedsmails.

 

 

 

Foreningens formål

Hjortekær Grundejerforenings formål er at varetage medlemmernes interesser i alle anliggender af betydning for medlemmerne såvel i deres indbyrdes forhold som i forhold til andre grundejere og offentlige myndigheder. 

 

Foreningen er stiftet i 1924 og har i dag ca. 480 medlemmer. Vores område ligger tæt på Dyrehaven i Lyngby Taarbæk Kommune.

 

Foreningens område omfatter disse veje:

Bjælkevangen, Boveskovvej, Dannebrogs Allé, Dybendalsvej, Gadevangen, Hestegangen, Hjortehegnet, Hjortekrogen, Hjortekærbakken, Hjortekærskrænten, Hjortekærsvej 101–187/100–200, Hjorthøj, Højløkken, Kærparken, Landmålervej, Langs Hegnet, Langs Sletten, Lundtoftevej 253-297B/ 264-306, Prøvekæret, Rævehøjvej, Skovbovej, Skovfryd, Skovmarken, Skovmærkevej, Skovsvinget, Skovvænget, Slettevej, Ved Hjortekæret, Vejporten.

Læringscentret LIFE

Centeret ligger øst for den lille skov ved Novozymes. Hvis I ikke allerede er tilmeldt deres nyhedsbrev, så kan det via på deres hjemmeside:

https://life.dk/brug-life/life-laeringscenter-i-lyngby/

 

 

 

 

 

 

Byudvikling på Dyrehavegårds Jorder og Traceet langs Helsingør-motorvejen.

 

For at læse mere klik på billede til venstre eller se her.

 


Billedgalleri 

Se flere billeder her


Kastanjetræerne ved Hjortekærindgangen

Nogle har måske undret sig over, hvorfor de store gamle kastanjetræer ved Hjortekærindgangen til Dyrehaven er blevet fældet. Vi refererer følgende forklaring fra skovfolkene:

”Kastanjen nærmest porten og Slettehus havde fået svampelegemer og stammen var revnet formentlig pga. et lynnedslag. Svampene er tegn på nedbrydning indefra, og derfor var det af sikkerhedsgrunde mest forsvarligt at fælde det. Sikkerhed ift. gæsterne og til Slettehus.

 

I konsekvens heraf måtte det andet også ryge, fordi der ville være forøget risiko for, at det i en storm kunne vælte. Mere udsat, når det pludselig står alene.

 

De gamle kastanjer i kastanjealleen, Mandehovedvej, er fra 1850-60, og har således også nået normal maksimal levealder. Vi må jo erkende, at Dyrehavens træer også ældes, og at Dyrehaven derfor konstant forandres. Selvom den naturligvis er smukkest, som den er lige nu, og som den var for 25 år siden..…

 

Om der kommer nye kastanjer vil afhænge at udviklingen. Kastanjer er i disse år plaget af minérmøl: Kastanje minérmøl (Cameraria ohridella) | skoven-i-skolen.dk (skoven-i-skolen.dk) Derfor plantes der ikke nye kastanjer før naturen har fundet sin balance igen. Det kunne være en opfordring til at få lavet nogle mejsekasser sammen med ungerne og sætte dem op inden ynglesæsonen starter. Og så er det måske heller ikke så galt med en rodebunke af gamle grene i et hjørne af haven – et naturligt insekthotel.”


Del os på

 

Ikke medlem endnu? 

Bliv medlem nu og få adgang til alt.

Kodeordsbeskyttede områder på hjemmesiden samt email-service er forbeholdt medlemmer.

Seneste Nyheder

 

Læs om mailservice her.