Kabellægning. Kontingent. Generalforsamling

Kabellægning
Kabellægning af luft el-ledninger og udskiftning af gadebelysning i Hjortekær skal gennemføres i 2013. Hjortekær Grundejerforening har derfor sendt detaljerede anbefalinger til DONG og LTK.

 

Læs brevet fra foreningen her: Til DONG og LTK, 27. januar 2013

 

Link til regler for vejbelysning mv.

 

Brevet kan også læses via hjemmesiden, se her Aktiviteter mv.

 

Kontingent
Opkrævning for 2013 på 75 kr. er nu sendt til alle medlemmer.
Har man modtaget et giroindbetalingskort, opfordres man til at tilmelde det til gratis Betalingsservice.

Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes den 18. april.
Efter Generalforsamlingen, kan vi glæde os til et spændende foredrag og fællesspisning.
Vi udsender detaljeret indkaldelse i marts.

Write a comment

Comments: 0

Passwordbeskyttede områder på hjemmesiden, e-

mailordning og nyhedsmails er forbeholdt medlemmer.

 

Husk at meddele foreningen ændret e-mailadresse og ejerskifte: Klik her

 

 

Vedrørende beskæring af træer og buske. Læs her: Bo og Byg. Beskæring af beplantning langs veje og stier

 

 

Fejlmelding af gadebelysning

tlf. 70255002, eller:

Klik her

 

 

Døgnvagt til Vandforsyningen:

Ring tlf. 72 28 33 60

Klik her for Lyngby Forsyning

 

Læs om vore nyhedsmails og  e-mailordning her.