INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

TORSDAG DEN 18. APRIL 2013 KL. 19.00

 

Sted: Skoletorvet på Trongårdsskolen

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent - bestyrelsen foreslår Helge Saxtorph Kofod.

 

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2012 til godkendelse.

 

4. Fremlæggelse af budget for 2013 til godkendelse.

 

5. Fastsættelse af kontingent.

 

6. Behandling af evt. forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være skriftligt hos formanden senest den 3. april 2013.

 

7. Afholdelse af valg i henhold til vedtægternes § 7.

 

Formand: Arne Kraglund. Modtager genvalg. 2 bestyrelsesmedlemmer: Jan Steiner og Elisabeth Wagner. Begge modtager genvalg.

 

4 suppleanter: Rosemary Bohr, Helle Bendorff, Hans Kierkegaard og Hans Aagesen. Alle modtager genvalg. Revisor: Erling Winther Hansen trækker sig som revisor. I stedet foreslås Helge Saxtorph Kofod. Revisorsuppleant: Karen Kümmel modtager genvalg.

 

8. Eventuelt.

 

Foredrag: Efter generalforsamlingen vil arkitekt Annette Straagaard fortælle om restaureringen af Eremitageslottet i 2012-13. Annette Straagaard er chef for den afdeling i Slotte og Kulturejendomme som har ansvaret for restaureringen.

 

Aftenen afsluttes som de sidste år med noget godt at spise og drikke. Arrangementet slutter kl. 22.00.

 

Af hensyn til arrangementet er det nødvendigt med tilmelding senest den 3. april 2012. I alt max. 2 personer pr. medlem kan deltage.

 

På bestyrelsens vegne­­­

 

Arne Kraglund

 

Tilmelding kan foretages pr. e-mail til bestyrelsen@hjortekaer.dk

 

Husk navn og adresse.

Write a comment

Comments: 0

Passwordbeskyttede områder på hjemmesiden, e-

mailordning og nyhedsmails er forbeholdt medlemmer.

 

Husk at meddele foreningen ændret e-mailadresse og ejerskifte: Klik her

 

 

Vedrørende beskæring af træer og buske. Læs her: Bo og Byg. Beskæring af beplantning langs veje og stier

 

 

Fejlmelding af gadebelysning

tlf. 70255002, eller:

Klik her

 

 

Døgnvagt til Vandforsyningen:

Ring tlf. 72 28 33 60

Klik her for Lyngby Forsyning

 

Læs om vore nyhedsmails og  e-mailordning her.