Update

Borgermøde vedr. byggeri på Dyrehavegårds jorder mv.


Lyngby-Taarbæk Kommune inviterer til borgermøde om den kommende Kommuneplan for Dyrehavegårds jorder samt tracéet vest for Motorvejen.
Denne Kommuneplan skal muliggøre gennemførelse af Lokalplaner for Dyrehavegårds jorder for det her planlagte erhvervsbyggeri.

Borgermødet afholdes nu på mandag den 8. december kl 18.30 til 21.30. Bemærk, at mødet er flyttet til kantinen på K-Nord, Trongårdsvej 44.

Bestyrelsen opfordrer hermed alle til at komme til Borgermødet på mandag!

Trafikale udfordringer
Bestyrelsen for Hjortekær Grundejerforening samt de øvrige grundejerforeningers bestyrelser omkring Dyrehavegård har været inviteret til et møde arrangeret af LTK, hvor et konsulentfirma præsenterede forslag til trafikale ændringer, som byggeriet vil medføre.

Grundejerforeningerne fremførte generelle bekymringer vedr. den forøgede trafik og trafikstøj, idet vi i videst muligt omfang ønsker vort miljø bevaret grønt med færrest mulige trafikale gener.

Bestyrelserne er inviteret til et nyt møde den 5. januar om samme emne, hvor konsulentfirmaet vil præsentere nye forslag til løsninger for trafikproblemerne.

Bestyrelsen for Hjortekær Grundejerforening har allerede fået henvendelser fra interesserede, der vil hjælpe og stille forslag som vi kan bringe videre, men vi ønsker selvfølgelig at alle vore medlemmer deltager med indsigelser og forslag.

 

Write a comment

Comments: 0

Beskyttede områder på hjemmesiden, nyhedsmails og email-service er forbeholdt medlemmer.

 

Husk at meddele foreningen ændret e-mailadresse og ejerskifte: Klik her

 

 

 Vedrørende beskæring af træer og buske. Beskæring er grundejerens ansvar. Se Lyngby/Taarbæk Kommunes hjemmeside: Bo og Byg. Beskæring af beplantning langs veje og stier

 

 

Fejlmelding af gadebelysning

tlf. 70255002, eller:

Klik her

 

 

Døgnvagt: Vandforsyningen:

Ring tlf. 72 28 33 60

Klik her for Lyngby Forsyning

 

Læs om vore nyhedsmails og  mailservice her.