Julehilsen fra Formanden

Kære medlemmer


Så er det år næsten gået. Derfor en hilsen fra bestyrelsen til alle.


Vi ser frem til

- at Vejdirektoratet kommer i gang med at bygge støjskærmen langs motorvejen. De starter til foråret, det varer hele sommeren, og den afsluttende beplantning vil ske om et år. Der er lige udgivet et nyt informationsbrev, som vi har linket til.

- med nogen bekymring over, hvad der kommer til at ske med Dyrehavegaards marker. Byplantillægget er i høring, og der er frist for indsigelser 8. januar. Planen er, at der allerede næste år skal gennemføres lokalplanarbejde for den del af markerne, som man vil inddrage. Altså at det er der, man vil i gang først, og ikke udbygge det gamle jernbanetrace mellem motorvejen og DTU. Mere info på kommunens hjemmeside, f.eks. om trafik her:

- med betydelig bekymring over, hvad der kommer til at ske i letbaneprojektet. VVM-redegørel-sen skal være klar til foråret, og det skulle undre, hvis ikke den tegner et positivt billede af projektet og nedtoner de negative sider, f.eks. omkostningerne for os alle. Jeg har for nylig haft fornøjelsen af den nye busbane fra Hans Knudsens Plads ind til byen. Effektivt, ingen ledninger, og så kan den jo bruges til biler, f.eks. ambulancer, i nødstilfælde. Det er sværere med skinner.


Vi konstaterer med en vis gru, at ejendomsskattebetalingen atter får et betydeligt vred opad. Det var ligesom da foreningen blev stiftet i 1924, som jeg refererede i vores novemberhilsen.

For at det ikke kun skal være sortsyn og bekymringer, så kan I begynde at glæde jer til vores næste generalforsamling. Som tidligere gjort har vi inviteret den siddende borgmester, Sofia Osmani til at fortælle, hvad hun vil gøre for Hjortekær. Sæt kryds i kalenderen den 9. april 2015.

Og endelig en gentaget anbefaling, som desværre ikke kan gives for tit. Sæt tidsur på lamper, så huset ser ud, som om der er nogen hjemme. Hold øje med naboens hus i denne mørke tid, det er højsæson for de skumle kræfter, der vil stjæle vores julehygge.

Må vi alle ønske jer en glædelig jul og et godt nytår.


På hele bestyrelsens vegne


Arne Kraglund

Write a comment

Comments: 1

Beskyttede områder på hjemmesiden, nyhedsmails og email-service er forbeholdt medlemmer.

 

Husk at meddele foreningen ændret e-mailadresse og ejerskifte: Klik her

 

 

 Vedrørende beskæring af træer og buske. Beskæring er grundejerens ansvar. Se Lyngby/Taarbæk Kommunes hjemmeside: Bo og Byg. Beskæring af beplantning langs veje og stier

 

 

Fejlmelding af gadebelysning

tlf. 70255002, eller:

Klik her

 

 

Døgnvagt: Vandforsyningen:

Ring tlf. 72 28 33 60

Klik her for Lyngby Forsyning

 

Læs om vore nyhedsmails og  mailservice her.