Læserbrev


Hjortekær Grundejerforening ved Arne Kraglund skriver læserbrev i Det Grønne Område:

Har borgerinddragelse reel betydning?

 

Den 22/1 bringer DGO to af vore centrale indsigelser til planerne om at bygge på området langs Helsingørmotorvejen, nemlig omfanget af bebyggelsen samt trafikforholdene.

 

Når vi vil have byggehøjden nedsat fra 28 m - svarende til 8-10 etager - til 12 m, er det fordi vi ikke vil have det unikke udsyn over markerne fra Hjortekær imod Geels skov ødelagt af en 1½ km lang blok af betonklodser. Hvad det kan ende med, kan man se med byggeriet, der har rejst sig overfor Lyngby Storcenter. Der har byplanudvalget tilladt ”kun” 7 etager.

 

At det ikke er tilstrækkeligt at sige ”ikke højere end DTU”, er fordi lokalplanen for DTU tillader byggeri op til 60-70 m over havniveau; dog må skorstene og teknisk udstyr rage højere op efter godkendelse fra kommunalbestyrelsen!

 

Ja, men intet byggeri må være synligt i sigtelinierne fra 1,52 m over øverste trin på Eremitageslottet, vil nogen sige. Eremitageslottet ligger 40 m over havet. Lad os lægge 7 m til for at komme op i sigtelinien, som så er i kote 47. Hvordan gøres byggeri på DTU, der når kote 65, usynligt fra slottet? Traceet ligger ca. i kote 35, altså lægges der op til byggeri, der når kote 63. Det siger vi nej til og det skal blive interessant om de politikere, der er valgt til at tjene borgernes interesser, er villige til at stoppe igangværende byggeri, hvis det bliver synligt i sigtelinien.

 

Det er foruroligende, at formanden for byplanudvalget, Simon Pihl Sørensen (SPS), med sine udtalelser til DGO tilsyneladende allerede har taget stilling til byggehøjden før indsigelsesperioden er slut. Kan man deraf slutte, at borgerinddragelsen ikke har reel betydning?

 

SPS nævner også, at lavt byggeri vil gå udover det grønne. Ikke iflg vores krav, for vi forlanger bebyggelsesgraden sat ned proportionalt med højden fra 225% til 100%. Måske skal man revurdere hvor meget, der skal plastres til for at sikre det grønne.

 

Det er positivt, at SPS signalerer, at vi ikke skal leve med voldsom trafik på almindelige villaveje. Imidlertid viser de trafikanalyser, der er lavet til planforslagene - efter de foreslåede trafikreguleringer og efter etablering af en letbane – at der om 6 år vil være 3525 flere biler på Rævehøjvej og 1725 flere på Hjortekærsvej. Det er mere end en fordobling på Rævehøjvej og over 60% flere biler på Hjortekærsvej. Disse veje er i byplantermer ikke villaveje, men trafikveje, så SPS kommer ikke til at begå løftebrud. Det skal blive interessant at se, hvordan vore politikere vil sikre de 6-700 børn, som dagligt tager turen hjemmefra i Hjortekær til Trongårdsskolen på netop disse to veje.

 

HVIS man overhovedet skal bygge på Dyrehavgårds marker, så anbefaler vi, at man erstatter den foreslåede cykel/gangbro over motorvejen i forlængelse af Anker Engelundsvej med en vejbro med ramper til motorvejen. For dyrt siger ”eksperterne”. Det tror vi ikke på, for med den vil man kunne spare 1-1½ km intern vej mellem den del af Dyrehavegårds marker, man vil udstykke, og Rævehøjvej henholdsvis Klampenborgvej. Samtidig vil man løse rigtig mange af de trafikproblemer, der allerede er eller kommer. Og et større grønt areal kan efterlades. Mere om dette i vores indsigelse imod byplantillæg 11A.


 

Write a comment

Comments: 0

Del os på

 

Ikke medlem endnu? 

Bliv medlem nu og få adgang til alt.

Kodeordsbeskyttede områder på hjemmesiden samt email-service er forbeholdt medlemmer.

 

Læs om mailservice her.

 

 

Husk at melde flytning til Hjortekær Grundejerforening, medlemskab betales for et år ad gangen og kan overgå til den nye ejer resten for af året, send e-mail til Foreningen, brug venligst kontaktformularen.

 

 Ved beskæring af træer og buske. Beskæring er grundejerens ansvar. Se Lyngby/Taarbæk Kommunes hjemmeside: Bo og Byg. Beskæring af beplantning langs veje og stier

  

Fejlmelding af gadebelysning

tlf. 72 10 21 60:

Klik her for DONG

 

 

Døgnvagt Vandforsyningen,tlf. 72 28 33 60.

Klik her for Lyngby Forsyning