Dyrehavegårds jorder

Kære medlemmer

 

Som I sikkert allerede har erfaret, har kommunen solgt 14 ha af Dyrehavegårds jorder til Novozymes, der vil bygge en innovationscampus. Det drejer sig om ”boblen”, den centrale del af markerne længst oppe imod motorvejen.
Vi har linket til omtalen i DGO, men der er faktisk en mere udførlig animation af, hvad Novozymes vil, se deres hjemmeside: http://novozymes.com/en/news/news-archive/Pages/Novozymes-to-establish-a-new-innovation-campus-in-Denmark.aspx  Klik på det første billede.


Byggeriet forventes igangsat ret hurtigt, og den første fase forventes allerede at være færdigt om 2-3 år!

Der har været en positiv dialog imellem på den ene side grundejerforeningerne omkring arealet og på den anden side primært borgmester (Sofia Osmani) og formand for Byplanudvalget (Simon Pihl Sørensen).
Vi har for længst erkendt, at der var politisk flertal for at tage hul på markerne. Det kunne vi allerede se af de planer, der kom frem for 3-4 år siden. Ergo har det handlet om at mindske skaden. Det tror vi, er lykkedes. Imidlertid er der jo ingen garanti, og vi fortsætter derfor den tætte dialog med det formål at sikre imod overgreb på det resterende areal. Der er politisk flertal for bevarelse, men vi skal have fuglen i hånden.

 

På den korte bane har vi her i juni to dialogmøder, det ene er dedikeret til sikring af det grønne areal, det andet har trafikforholdene i fokus. Vi vil arbejde for en model, der i praksis gør det umuligt at inddrage arealet til erhverv eller bolig, så det forbliver grønt for kommende generationer. Vi vil også arbejde for, at anvendelsen bliver til gavn for flest mulige (Lyngby)borgere, uden at det på den anden side tilfører gener for os herude.

M.h.t. trafik fik vi gennemført, at der blev lavet en analyse af muligheden for en bro i forlængelse af Anker Engelundsvej med ramper til motorvejen. Analysen af broen – der godt nok var i den ambitiøse ende – viste, at det var en meget kostbar løsning (175 mio. kr), og samtidig blev der på forhånd signaleret modstand fra både Vejdirektoratet og DTU’s side. Sidstnævnte ejer det areal i traceet, som skulle eksproprieres til en sådan bro.
Hvis der kommer en ny tilslutning til motorvejen, så bliver den knyttet til Rævehøjvej, og derfor skal der arbejdes for at undgå, at den trafik så ender i Hjortekær. Det vil vi fokusere på.

Vi vil forsøge at informere om udviklingen og modtager da gerne input og kommentarer fra medlemmerne. 

 

God weekend

Arne Kraglund

 


 

Write a comment

Comments: 2
  • #1

    anonse kobiet (Tuesday, 17 January 2017 12:14)

    nieprzetrzymujący

  • #2

    sex telefony (Thursday, 19 January 2017 10:38)

    Pomiechówek

Beskyttede områder på hjemmesiden, nyhedsmails og email-service er forbeholdt medlemmer.

 

Husk at meddele foreningen ændret e-mailadresse og ejerskifte: Klik her

 

 

 Vedrørende beskæring af træer og buske. Beskæring er grundejerens ansvar. Se Lyngby/Taarbæk Kommunes hjemmeside: Bo og Byg. Beskæring af beplantning langs veje og stier

 

 

Fejlmelding af gadebelysning

tlf. 70255002, eller:

Klik her

 

 

Døgnvagt: Vandforsyningen:

Ring tlf. 72 28 33 60

Klik her for Lyngby Forsyning

 

Læs om vore nyhedsmails og  mailservice her.