Trafikforbedrende tiltag omkring Dyrehavegårds jorder

Kære medlemmer

 

Jan Steiner og Arne Kraglund deltog i et orienteringsmøde den 1/11 på Rådhuset om de trafikale løsninger, der planlægges i vores område omkring Dyrehavegårds jorder.

Andre inviterede var repræsentanter for øvrige nabo(grund)ejerforeninger, boligforeninger, skoler, institutioner og virksomheder. Desuden deltog medarbejdere fra forvaltningen, Sofia Osmani og Simon Pihl Sørensen samt Viatrafik, der havde lavet forslagene.

Formålet med mødet var gennemgang af forslagene for at få vores feed-back. Der var en livlig debat.

Forslagene, som ikke er endelige, dækkede forbedringer forskellige steder. Hvis I gerne vil vide mere henviser vi til vores lukket området for medlemmer. Se under "Temaer & Arrangementer" og "Dyrehavgård". Der findes nogen slides og supplerende kommentarer fra bestyrelsen.

Ikke medlem endnu ? Så bliv medlem nu og få muligheden til at sende eventuelle bemærkninger til foreningen, hvorefter vi vil samordne dem bedst muligt. 

For at vi kan nå at bearbejde jeres kommentarer, bedes I venligst sende dem senest 10. november.

 

Med venlig hilsen

Hjortekær Grundejerforening

 

 

Write a comment

Comments: 0

Del os på

 

Ikke medlem endnu? 

Bliv medlem nu og få adgang til alt.

Kodeordsbeskyttede områder på hjemmesiden samt email-service er forbeholdt medlemmer.

 

Læs om mailservice her.