Nytårshilsen

Kære medlemmer

Hermed bestyrelsens ønske om et godt nytår. Vi glæder os over, at det nu går imod lyse tider.

Nogen af jer har måske spottet, at der ikke er samlet storskrald i denne uge. Ordningen er ændret, og det har Lyngby Forsyning for længst oplyst på deres hjemmeside (som næppe mange læser, og i Det Grønne Område (det havde vi ikke lige bemærket).

Anyway, der afhentes nu kun storskrald hver 4. uge, første gang er mandag i næste uge, og papir/glas er fremover ikke med, men skal i 4-kammerbeholderen. Se hvornår der afhentes storskrald her: https://ltf.dk/nye-tommedage-pa-storskrald/

Skulle nogen være i tvivl om reglerne for rydning efter snefald, så skal man rydde uden for egen grund: http://www.ltk.dk/regler-snerydning

På linket er også et link til et udmærket kort, hvor man kan se prioriteringen af kommunens snerydning.

Opkrævningen af kontingentet for 2017 sendes ud her i januar til betaling 1. februar. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig betaling via Nets. Så slipper vi for at sende rykkere ud. Det koster både penge og vores tid, tid som kunne bruges til mere fornuftige aktiviteter.

I 2017 holdes generalforsamlingen allerede den 6. april, og denne gang flytter vi til Lyngby Gymnasium på Trongårdsvej 44. Vi har aftalt, at der kommer en repræsentant for Kroppedal Museum, som vil fortælle lidt om områdets arkæologiske fund, herunder om der er fundet noget i forbindelse med Novozymes byggeriet. Officiel indbydelse udsendes omkring 1. marts med flere detaljer, men reserver allerede nu dagen.

Rosemary arbejder på at lave et besøg til foråret på værkstederne i Brede. Mere om dette kommer også senere.

2017 vil også bringe igangsætning af arbejdet med at forbedre trafikforholdene. Formentlig starter det til maj, dvs. forbedring af krydset Hjortekærsvej/Klampenborgvej, af den brede del af Hjortekærsvej og af krydset Rævehøjvej/Eremitageparken. Flere ændringer er planlagt i 2018. Vedlagt til orientering oplistningen af de kommentarer, der blev fremsendt efter dialogmødet den 1. november. Heri kan man se, at der kan være forskellige – nogen gange modstridende – interesser, og hvorledes de har påvirket løsningsvalget.

På gensyn i 2017.

Bestyrelsen

Hjortekær Grundejerforening

 Arne Kraglund

Bemærkninger til skitseprojekter
Bemærkninger til skitseprojekter.pdf
Adobe Acrobat Document 4.4 MB

Write a comment

Comments: 0

Del os på

 

Ikke medlem endnu? 

Bliv medlem nu og få adgang til alt.

Kodeordsbeskyttede områder på hjemmesiden samt email-service er forbeholdt medlemmer.

 

Læs om mailservice her.