Droner og ny rundkørsel

Droner

Flere af vore medlemmer har været generet af droneflyvning over deres ejendom.
Reglerne i forhold til droner er ganske nemme: Droneflyvning er generelt forbudt indenfor bymæssigt område for privatpersoner! Så er den ikke længere. Droner er heller ikke tilladt i Dyrehaven, for ikke at stresse hjortene samt genere de mange gæster: http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/jaegersborg-dyrehave/praktisk/

På nettet er der flere steder med uddybning af reglerne, se fx her: http://droner.dk/regler-for-droneflyvning

 

Ny rundkørsel Eremitageparken-Rævehøjvej-Novozymes.

Foreningen har haft møde med LTKs forvaltning vedr. den kommende rundkørsel og vi har set den detaljerede projektplan, hvoraf det fremgår at:

1. der bliver udført en rundkørsel med en 2 m forhøjning i midten med grøn beplantning af hvidtjørn

2. der bliver fire fodgængerfelter, en ved hver tilkørsel
3. der bliver taget hensyn til cyklister med en særlig afmærket cykelbane.

Foreningen er generelt tilfreds med projektet, idet der bliver taget mest mulig hensyn til de bløde trafikanter samt at rundkørslen bliver beplantet “grøn”. 

Det forventes, at arbejdet med anlæg kan gå i gang allerede i juli måned 2017, forudsat godkendelse af anlægsøkonomien på møde i Kommunalbestyrelsen i slutningen af juni.

 

Write a comment

Comments: 0

Beskyttede områder på hjemmesiden, nyhedsmails og email-service er forbeholdt medlemmer.

 

Husk at meddele foreningen ændret e-mailadresse og ejerskifte: Klik her

 

 

 Vedrørende beskæring af træer og buske. Beskæring er grundejerens ansvar. Se Lyngby/Taarbæk Kommunes hjemmeside: Bo og Byg. Beskæring af beplantning langs veje og stier

 

 

Fejlmelding af gadebelysning

tlf. 70255002, eller:

Klik her

 

 

Døgnvagt: Vandforsyningen:

Ring tlf. 72 28 33 60

Klik her for Lyngby Forsyning

 

Læs om vore nyhedsmails og  mailservice her.