Nyhedsmail juni

Kære medlemmer

Kommunens Teknik- og Miljøudvalg (TMU) har møde i morgen den 13. juni, på dagsorden er der to forhold, som foreningen har kommenteret til udvalget:

Krydset Hjortekærsvej-Klampenborgvej

Vi har skrevet til udvalget, at vi mener, at den rigtige løsning for dette vejkryds er lysregulering, både af hensyn til fremkommelighed og ikke mindst af hensyn til trafiksikkerheden, idet der desværre har være en del uheld, hvor cyklister er kommet til skade.

Snerydning af private fællesveje

Nej, det er desværre ikke en vittighed, det er alvorligt nok! Kommunen er blevet pålagt at opsige alle aftaler om snerydning af private fællesveje, hvilket betyder, at stort set hele indre Hjortekær fremover ikke får ryddet sne. I den anledning har vi spurgt TMU, om det ikke var muligt, at kommunen fremover vil rydde alle private fællesveje, da dette kan gennemføres jf. Privatvejsloven efter en politisk beslutning, dog mod betaling hos borgerne. Vi har spurgt hvad det vil koste, og om en sådan ordning er mulig her.

Novozymes

Flere medlemmer med børn på Trongårdsskolen har spurgt om, hvornår den nye skolesti fra rundkørslen på Rævehøjvej til Trongårdsskolen bliver åbnet, det forventes at ske den 3. december i år. Andre oplysninger vedr. byggeriet kan ses i nedenstående nyhedsmail, som netop er kommet fra Novozymes.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Novozymes Innovation-Campus - Nyhedsbrev juni 2018

 

Kære naboer

Så blev det atter tid til, at vi gerne vil dele lidt nyt fra Innovation Campus.

Vores byggeri skrider planmæssigt frem og det går rigtig stærkt! Siden sidst er der derfor også sket meget både på byggepladsen og rundt i de nærliggende arealer. For blot at nævne nogle:

                Rundkørslen åbnede den 26. april og der er netop blevet malet striber/fodgængerovergang mv. i sidste uge

                Stenlægning af den officielle gangsti op til Campus er påbegyndt

                Naturstien er blevet anlagt og den asfalterede cykelsti på bagsiden af Innovation Campus er blevet koblet sammen for enden af begge stier

                Stort set alle udvendige store glaspartier er monteret på bygningen

                Vores facader er nu alle beklædt

                Parkeringshuset er slutmonteret

Indenfor murene sker der også rigtig meget og vi ser dag for dag, at der er sket nyt. Vi er næsten færdige i hele huset med at lægge gulvtæpper og fliser, de første laboratorier er ved at blive monteret og i sidste uge er en af vores første såkaldte ’kaffeøer’ ved at blive opsat. Ligeledes har vi fejret, at vi har fået hul igennem til vores bygningsstyringsanlæg i Bagsværd, hvilket betyder, at vi fra vores hovedkontor i Bagsværd kan kontrollere og overvåge hvad der sker i bygningerne, hvilket giver store energibesparelser.

I starten af april måned blev der udsendt en pressemeddelelse om læringscentret LIFE, som kommer i stedet for Novozymes læringscenter. I kan nedenfor finde links til pressemeddelelse, video og hjemmesiden, hvor I kan læse meget mere om projektet og kan tilmelde jer et nyhedsbrev. Det bliver en fantastisk bygning med stor betydning for undervisning i naturvidenskab.

·        Introduktionsfilm om LIFE: https://youtu.be/jaAD_XxbNP8 

·        Hjemmeside: life.dk

·        Pressemeddelelse: http://novonordiskfonden.dk/da/content/nyt-nationalt-laeringscenter-skal-faa-flere-boern-og-unge-til-interessere-sig-naturvidenskab

Vi afventer nu med spænding indvielsen af vores nye vejnavn, Biologiens Vej.

Som altid er I velkommen til at kontakte os på mail skulle I have spørgsmål eller kommentarer. Vi sætter stor pris på dialogen med vores naboer.

Med ønsket om en rigtig god sommer.

På vegne af Novozymes,

Pia Botting Degn og Linda Helene Løvenhøj

Borgmestersvar til grundejerforeninger H
Adobe Acrobat Document 328.3 KB
Referat borgerdialog Hjortekær.pdf
Adobe Acrobat Document 134.5 KB

Write a comment

Comments: 0

 

Ikke medlem endnu? 

Bliv medlem nu og få adgang til alt.

Kodeordsbeskyttede områder på hjemmesiden, nyhedsmails og email-service er forbeholdt medlemmer.

 

Husk at meddele foreningen ændret e-mailadresse og ejerskifte: Klik her

 

 

 Vedrørende beskæring af træer og buske. Beskæring er grundejerens ansvar. Se Lyngby/Taarbæk Kommunes hjemmeside: Bo og Byg. Beskæring af beplantning langs veje og stier

 

 

Fejlmelding af gadebelysning

tlf. 70255002, eller:

Klik her

 

 

Døgnvagt: Vandforsyningen:

Ring tlf. 72 28 33 60

Klik her for Lyngby Forsyning

 

 

Læs om vore nyhedsmails og  mailservice her.