Medlemsarrangement. Snerydning. Møde med Borgmesteren

Medlemsarrangement: Besøg hos kunstneren Jeppe Eisner

Søndag den 23. september arrangerer foreningen et besøg hos kunstmaler Jeppe Eisner.

Besøget finder sted kl. 14.00 på Enghavevej 4 ved Klampenborgvej og varer ca. 2 timer, hvor Jeppe vil fortælle om sit liv som Dyrehavens maler. Der vil blive budt på et glas vin eller vand.

 Der er begrænset deltagerantal, derfor kan der kun tilmeldes 2 personer pr. medlem, jf. "Først til mølle"-princip.

Ønsker man at deltage, send da en mail til bestyrelsesmedlem Elisabeth Wagner og oplys venligst navn, adresse og antal personer, der ønsker at deltage.

Arrangementet koster 25 kr. pr. person. Betaling skal først ske, når Elisabeth har bekræftet din tilmelding.

Betaling er til foreningens konto reg. nr. 1551 konto. nr. 4260175122 

Man kan læse mere på Jeppe Eisners hjemmeside: www.eisner.dk

 

Snerydning mv.

Foreningen opfordrer de private veje, der endnu ikke har oprettet et vejlaug med henblik på at få foretaget snerydning mv., at gøre dette snarest. Som vi tidligere har rundsendt, så har et af vore medlemmer, Jens Rud, allerede gjort et stort arbejde med at koordinere snerydning for flere vejlaug – tusind tak for det!

Jens Rud kan kontaktes via mail.

Derudover har LTK udsendt faktura for serviceordningen vedr. snerydning indtil den 31-12-2018. Foreningen er af den opfattelse, at ordningen ophører den 1. november, og at dateringen derfor er fejlagtig.

 

Møde med Borgmester Sofia Osmani

Foreningens formand og et bestyrelsesmedlem er sammen med andre grundejerforeninger inviteret til et uformelt møde med borgmesteren den 10. september. Foreningen vil på dette møde kunne fremlægge emner af lokal interesse som fx snerydning, vedligeholdelse af veje og fortov.

Derfor vil vi bede vore medlemmer om input/emner af fælles interesse til dette møde.

Mange hilsener

Bestyrelsen


Write a comment

Comments: 0

Beskyttede områder på hjemmesiden, nyhedsmails og email-service er forbeholdt medlemmer.

 

Husk at meddele foreningen ændret e-mailadresse og ejerskifte: Klik her

 

 

 Vedrørende beskæring af træer og buske. Beskæring er grundejerens ansvar. Se Lyngby/Taarbæk Kommunes hjemmeside: Bo og Byg. Beskæring af beplantning langs veje og stier

 

 

Fejlmelding af gadebelysning

tlf. 70255002, eller:

Klik her

 

 

Døgnvagt: Vandforsyningen:

Ring tlf. 72 28 33 60

Klik her for Lyngby Forsyning

 

Læs om vore nyhedsmails og  mailservice her.