Besøg hos kunstneren Jeppe Eisner. Fra mødet med Borgmester Sofia Osmani

Medlemsarrangement: Besøg hos kunstneren Jeppe Eisner, flere ledige pladser

Søndag den 23. september arrangerer foreningen et besøg hos kunstmaler Jeppe Eisner.

Besøget finder sted kl. 14.00 på Enghavevej 4 ved Klampenborgvej og varer ca. 2 timer, hvor Jeppe vil fortælle om sit liv som Dyrehavens maler. Der vil blive budt på et glas vin eller vand. 

Der er stadig ledige pladser.

Ønsker man at deltage, send da en mail til bestyrelsesmedlem Elisabeth Wagner og oplys venligst navn, adresse og antal personer, der ønsker at deltage.

Arrangementet koster 25 kr. pr. person. Betaling skal først ske, når Elisabeth har bekræftet din tilmelding.

Betaling er til foreningens konto reg. nr. 1551 konto. nr. 4260175122

Man kan læse mere på Jeppe Eisners hjemmeside: www.eisner.dk

 

Referat fra mødet med Borgmester Sofia Osmani

Hjortekær Grundejerforening var repræsenteret ved formand Arne Kraglund og næstformand Jan Steiner. 

Alle grundejerforeninger øst for motorvejen deltog, fra kommunen deltog ud over Borgmesteren kommunaldirektøren og den tekniske direktør.

Der blev diskuteret følgende emner:

Vinterbekæmpelse:  Et af vore medlemmer, der er jurist, har udfærdiget et detaljeret notat, der dokumenterer, at det er muligt at finde en ordning, hvorefter LTK lovligt kan fortsætte med snerydning på de private fællesveje, der måtte ønske dette.

LTK har lovet at sagsbehandle notatet grundigt. Dette betyder, at det skal vurderes bl.a. af Vejdirektoratet, der er den myndighed, der har med disse forhold at gøre. Det betyder desværre, at det sikkert ikke kan nås for LTK at udføre snerydning på de private fællesveje i år, men først fra 2019/20. Kommunalbestyrelsen skal desuden vedtage en sådan ny ordning.

Støj, især fra Motorvejen: Vi fik sat fokus på at det er et problem, og fremhævet, at det er nødvendigt at være proaktive. Det drejer sig især om problematikken omkring støj i Hjortekær Nord, dvs. nord for Vejporten. Svaret fra LTK er, at Motorvejen er Vejdirektoratets ansvar, men at man arbejder for sagen. LTKs støjhandlingsplan (udkast) er på vej, men ingen løfter her.

Trafikproblematikken: Der skal afholdes et nyt møde med LTK og grundejerforeningerne senere i oktober om dette emne.

Vedligeholdelsesstandard af veje og fortove: LTK fik bl.a. vist eksempler på uklippede hække og overgroede fortove. Det aftaltes, at der planlægges en kampagne, og at LTK ville se på, om der kunne laves en ny pjece, som vi kunne rundsende.

Kommunikation med forvaltningen: Der blev nævnt eksempler på, at borgere ikke havde fået svar fra LTK på henvendelser – trods LTKs forpligtelse til dette. Det blev aftalt, at LTK ville se på sagen.

Kriminalitet: Mere fokus ønskes: Indbrud, skyderier og anden kriminalitet. LTK henviser til Politiet.

Det grønne område på Dyrehavegaard uden for Novozymes (NZ) matrikel: Bekymringer vedr. om den nye udbygningsaftale mellem NZ og LTK, vil sikre at arealet forbliver grønt i fremtiden. LTK forklarede, at aftalen gælder 20-årig, dvs. at der kan ikke bygges på markerne i 20 år.

Div.: Vi gjorde opmærksom på, at der stadig er problemer med vejkrydset Klampenborgvej/Hjortekærsvej, idet der har været flere uheld, hvor cyklister er blevet kørt ned. Punktet skal diskuteres senere ved mødet omkring trafikproblemerne.


Write a comment

Comments: 0

Del os på

 

Ikke medlem endnu? 

Bliv medlem nu og få adgang til alt.

Kodeordsbeskyttede områder på hjemmesiden samt email-service er forbeholdt medlemmer.

 

Læs om mailservice her.