Trafik og Vinterbekæmpelse

 Trafik

Foreningens bestyrelse er inviteret til et dialogmøde med kommunen om trafikproblemer, især om hvordan krydset Hjortekærsvej/Klampenborgvej skal udformes. Det er foreningens opfattelse, at krydset Hjortekærsvej/Klampenborgvej skal udformes som et lyskryds pga. forbedret trafiksikkerhed og fremkommelighed, med to baner fra Hjortekærsvej til Klampenborgvej.

 

Trafikstøj

Som nævnt i den tidligere nyhedsmail er der en ny høring vedr. trafikstøj. Her er link til høringsportalen, og vi opfordrer alle til at bidrage enten direkte til LTK eller til foreningens støjudvalg.

http://www.ltk.dk/hoering-af-stoejhandlingsplan-2018-2023-trafikken-i-lyngby-taarbaek-kommune

 

Vinterbekæmpelse og renholdelse

Kommunen har også inviteret bestyrelsen til et møde om den fremtidige vinterbekæmpelse og renholdelse af de private fællesveje. Vi vil arbejde hårdt for, at der bliver mulighed for, at kommunen overtager grundejernes pligter mht. til vinterbekæmpelse og renholdelse for de private fællesveje, der ikke har en tilsvarende privat ordning.


Write a comment

Comments: 0

Del os på

 

Ikke medlem endnu? 

Bliv medlem nu og få adgang til alt.

Kodeordsbeskyttede områder på hjemmesiden samt email-service er forbeholdt medlemmer.

 

Læs om mailservice her.