Vilkår for anvendelse af Hjortekær Grundejerforenings hjemmeside og e-mails fra foreningen

 

Når man anvender oplysninger fra Hjortekær Grundejerforenings hjemmeside og oplysninger fra modtagne e-mails fra Hjortekær Grundejerforening, accepterer man nedenstående betingelser:

 

Hjortekær Grundejerforening fralægger sig i videst muligt omfang ansvaret for indholdet i afsendte e-mails og indholdet af denne hjemmeside.

 

Derfor er afsendere, modtagere og brugere af informationer af Hjortekær Grundejerforenings hjemmeside og modtagne e-mails selv ansvarlige for at kontrollere rigtigheden og lovligheden af alle oplysninger og skadesløsholde Hjortekær Grundejerforening i enhver henseende. Dette gælder også materiale De sender til offentliggørelse på denne hjemmeside.

 

Hjortekær Grundejerforening kan således ikke gøres ansvarlig for noget krav opstået fra hjemmesiden eller e-mails fra foreningen, herunder nogen skade som følge af udeladelser, computervirus, fejl, forkerte, ulovlige, eller mangelfulde oplysninger.

 

Indhold fra hjemmesiden og e-mails må ikke kopieres eller offentliggøres uden Bestyrelsen for Hjortekær Grundejerforenings godkendelse.

 

Adgangskoden for medlemmer til de kodebeskyttede sider er personlig og må ikke distribueres eller deles med andre.

 

Det er tilladt oprette link til forsiden: Hjortekær Grundejerforening.

 

Mailservice

Sender man e-mails til Foreningen og bliver noteret på foreningens mailingliste, vil man automatisk modtage nyheder af lokal karakter, indkaldelse til Generalforsamling mv. via e-mail.

 

Brug kontaktformularen ved til/framelding til mailservice:  klik her.

 

E-mails til Formanden, bestyrelsen og foreningen

 

Kontaktformular for e-mail til foreningen:  klik her.

Beskyttede områder på hjemmesiden, nyhedsmails og email-service er forbeholdt medlemmer.

 

Husk at meddele foreningen ændret e-mailadresse og ejerskifte: Klik her

 

 

 Vedrørende beskæring af træer og buske. Beskæring er grundejerens ansvar. Se Lyngby/Taarbæk Kommunes hjemmeside: Bo og Byg. Beskæring af beplantning langs veje og stier

 

 

Fejlmelding af gadebelysning

tlf. 70255002, eller:

Klik her

 

 

Døgnvagt: Vandforsyningen:

Ring tlf. 72 28 33 60

Klik her for Lyngby Forsyning

 

Læs om vore nyhedsmails og  mailservice her.