Trafikforhold og -debat

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2017

Trafikdebat

Trafik Hjortekær: Forslag til Lyngby-Taarbæk Kommune.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06-04-2005: Lotte Haubroe:

 

kære forening

familien haubroe-methmann på hestegangen 5 er meget

glad for at trafikforholdene er forbedret i området.

Vi er fem i alderen 11 til 51, som hver dag cykler op

og ned ad hjortekærsvej.

Der er stadig biler, som kører lige lovlig tæt forbi

og i lige lovlig stærk fart. Men farten er nu lavere

end den gang, der ikke var bump og indsnævringer.

Jeg fornemmer også lidt forvirring om, hvordan man

skal forholde sig i rundkørslen i T-krydset

Hjortekærsvej-Lundtoftevej, men igen: Farten nedsættes

til gavn for os bløde trafikanter og det giver bedre

mulighed for at se hinanden og bremse op.

 

 

med venlig hilsen lotte haubroe, hestegangen 5, 2800

kgs. Lyngby

 

 

06-04-2005: Lena Østerholm:

 

Dejligt at der endeligt blev gjort noget for at forbedre trafikforholdene her i Hjortekær.

 

Dog vil jeg sige at vi ikke kan se nogen synderlig forbedring på vores vej - Bjælkevangen.

 

Vi har stadig mange store lastbiler til og fra Brugsen - som alle kører alt for stærkt.

Og vi har selvfølgelig også stadig mange private biler og motorcykler som kører alt alt for stærkt. Vi frygter dagligt for vores lille søns liv når han er ude at lege!!

Jeg mener ikke at rundkørslen på Bjælkevangen / Kærparken virker hastighedsnedsættende. Mange biler bruger den ikke som rundkørsel men stryger lige igennem som om den ikke fandtes.

Kan man evt. forbedre rundkørslen?

 

Hvad med lastbilers adgang til Brugsen? Man kan jo også tydeligt se på Bjælkevangens belægning at de tunge køretøjer tærer på vejen. Vi har bl. a et nyt stort hul udenfor vores grund.

Hvem betaler for disse udbedringer?

 

Med venlig hilsen

 

Lena Østerholm

Bjælkevangen 21 B

 

 

08-04-2005: Steffen Weinreich:

 

Jeg mener at de hastighedsnedsættende tiltag er meget positive, dog mener jeg ikke at de er helt effektive nok. Da mine børn dagligt krydser Rævehøjvej på vej til skole, er jeg mest opmærksom på Rævehøjvej.

Her er jeg ikke overbevist om den helt store effekt af vejindsnævringerne.

Selv om der nu kun er ét spor kan bilerne jo sagtens køre stærkt, og det er der også mange der gør. Det eneste rigtigt effektive er vejbump eller fodgængerfelter ud for Skovsvinget og Bjælkevangen.

Rundkørslen på Bjælkevangen er lidt komisk og de fleste kører lige igennem. Det eneste effektive på Bjælkevangen er ligeledes vejbump. Men alt i alt: Hellere de nuværende "svage" reguleringer end ingenting.

 

Med venlig hilsen

 

Steffen Weinreich

Skovmærkevej 6

 

 

08-04-2005: Niels Martin Methmann:

 

 

Jeg er meget begejstret for den lille rundkørsel

Hjortekærsvej/Lundtoftevej. Trafikafviklingen foregår smidigt og de høje

hastigheder på Lundtoftevej er mindsket. Det er blevet mere trygt at færdes

omkring krydset.

 

Chikanerne på bivejene - dem med en pæl - er i bedste fald ligegyldige, og

de har en svaghed, idet de i mørke er vanskelige at se fra en cykel med

"blive set" lygte foran. Kunne løses med en bred hvid stribe foran.

 

Udformningen af de tre nordlige chikaner på Hjortekærsvej er ikke optimal.

Som cyklist kommer man for tæt på bilerne, når man forlader chikanen

samtidigt.

Det er nok et tilvænningsproblem, og jeg er overordnet tilfreds med, at

hastigheden er sat ned på vejen.

 

Ændringerne på Rævehøjvej er et stort fremskridt.

 

Alt i alt er jeg yderst tilfreds, og jeg undrer mig over, at myndighederne

fastholder 60 km/h ud for en af kommunens største skoler. Jeg kan ikke se

nogen grund til, at hastigheden skal være højere end 50 km/h på den sydlige

del af Hjortekærsvej. Lavere hastighed ville måske endda flytte trafik til

motorvejen, hvor bilerne hører hjemme.

 

Mange hilsner

Niels-Martin

 

_______________________________________________________

 

08-04-2005: Anders Bjørn Langelo:

 

Efter nogen tid, hvor man har kunnet evaluere de forskellige tiltag i

trafiksaneringen i Hjortekær både som bilist, cyklist og fodgænger, har jeg

følgende kommentarer:

 

De små rundkørsler er geniale. Oplever mest den på

Hjortekærsvej/Lundtoftevej, og det virker rigtig godt.

 

Indsnævringerne - især oplevet dem på Vejporten og Hjortekærsvej: Der

mangler i den grad lys på indsnævringerne i den mørke tid. Dette bør man

tage hensyn til, når NESA lægger kabler i jorden og i den forbindelse

fornyer gadebelysningen. Som cyklist på Hjortekærsvej er kun indsnævringen

nærmest Lundtoftevej acceptabel, fordi cykelstien her er jævn og god. De nye

cykelstriber ved de to andre indsnævringer er så ujævne, at jeg og sikkert

andre cyklister vælger bilsporet igennem forhindringen. Asfaltarbejde

påkrævet.

 

Pudebumpene på Lundtoftevej fungerer fint. Mange "fremmede" sætter farten

ned, og det var hensigten. "Kendte" trafikanter sætter ikke nødvendigvis

farten så meget ned, men en forbedring kan i hvert fald spores.

 

Det er en stor mangel, at åbningen af Kærparken i Eremitageparken ikke blev

etableret. Det ville have givet hele området et løft og mere fred på den

sydlige ende af Bjælkevangen. Som cyklist er det nærmest umuligt at vælge

den sydlige ende af Bjælkevangen, fordi der er såmange huller i

belægningen. Kommunen bør tvinge grundejerne til at få udbedret skaderne på

den private vej. Som cyklist må man så vælge hullet ud mod Eremitageparken

for at få en nogenlunde jævn rute. Her er der imidlertid ikke etableret

nogen forbindelse til den dobbeltrettede cykelsti på vestsiden, så man

bliver nødt til at cykle et pænt stykke ude på vejen, før der er adgang til

cykelstien. Den optimale løsning ville være at lave den åbning af Kærparken,

som var med i de oprindelige planer, og at man etablerede en af de små

rundkørsler der også, fordi det samtidig ville få farten ned på

Eremitageparken. Hvis der stadig er for meget modstand mod en åbning for

biler, så bør kommunen i det mindste etablere en cykelstitilslutning på det

sted, så man ikke skal cykle ude på vejen på Eremitageparken.

 

Krydset Vejporten/Lundtoftevej blev sparet bort i projektet, men der blev

fra trafikvejsgruppen bedt om, at der blev sat et ubetinget vigepligt skilt

(trekant på spids) op på stedet, så det er tydeligt for trafikken på

Vejporten, at det skal holde tilbage for trafikken på Lundtoftevej. Dette er

ikke sket, selv om Erling Mønster er blevet bedt om det mindst 3 gange.

Hajtænderne er samme sted ekstremt slidte, og der ses dagligt faretruende

situationer på stedet, fordi trafikken fra Vejporten vælter ud på

Lundtoftevej mod Ravnholm og ser stort på trafikken, der kommer ad

Lundtoftevej fra Hjortekær, og som faktisk har forkørselsret.

 

Mvh

Anders Bjørn Langelo

Lundtoftevej 282

Hjortekær

 

 

 

09-04-2005: Ursula og Knud Wieth-Knudsen

Langs Hegnet 59 D

Hjortekær:

 

 

Tema: "Fordum var der Fred paa Gade"... (sang fra Carl Nielsens opera "Maskerade").

----------

Det er i år 50 år siden vi bosatte os i Lyngby. I de første 47 år kunne man køre fredeligt i sinbil på Lyngbys veje, uden bump, uden siksak kørsel, uden at skulle manøvrere gennem farlige chikaner.

 

Men så overtog Arne Kraglund og Jan Steiner styret i Grundejerforeningen, og dermed var det slut med freden på vore veje.

Grundejerforeningen gør sig nu - i tæt samarbejde med Lyngbys Tekniske Forvaltning - voldsomme anstrengelser for at besværliggøre biltrafikken iHjortekær.

 

For nu skal der bumpes, nu skal der siksakkes, nu skal der kantes, nu skal bilkørselen chikaneres med stolper og indsnævringer.

Og alt dette gennemføres under det ideologisk farvede, men aldeles misvisende slagord fredeliggørelse.

 

Det er troligt, at cyklister og ikke mindst cyklende børn vil have gavn af fartdæmpende foranstaltninger på den nordlige, smalle del af Hjortekærsvej.

Hensyn til børn, javist, men skal der ikke også tages hensyn til pensionister, der er over cykelalderen og derfor er henvist til bilen?

Hvorfor skal også de brede veje, der erflankeret af cykelstier, gøres vanskeligere at køre på?

 

På Rævehøjvej er det nu blevet meget farligere at køre i bil, især om aftenen, hvor den indsnævredekørebane med fremskudte chikaner udgør en betydelig risiko.

Tør vi spørge - hvad er formålet?

Nu erfarer vi, at Grundejerforeningen planlægger nye unødvendige og kostbane chikaneforanstaltninger på den sydlige brede, del af Hjortekærsvej, og de planermå vi tage kraftigt afstand fra.

 

I Jylland har passage af en bilchikane allerede kostet menneskeliv. Efter vor mening bør Grundejerforeningen snarest besinde sig og tøjle sin chikaneiver inden det går galt også i Lyngby.

 

Med venlig hilsen

 

Ursula og Knud Wieth-Knudsen

 

 

 

 

Erik Jeppesen.

 

1.Chikanerne på vores mindre veje som Langs Hegnet, Kærparken m.fl.

synes jeg kunne være udført mindre trafikfarlige.

I mørke og regn kan de være svære at se, da de består af mørke

materialer, pæle og kantsten mv..

Forslag: Forsyn alle steler med en stor reflex på bagsiden. Det tror jeg

vil gavne trafiksikkerheden.

2.Er det ikke en fejl, at flere af de nyplantede træer på

Rævehøjvej er placeret lige under et armatur for vejbelysningen?

Når disse træer vokser til, vil de sandsynligvis skærme af for det lys,

der skal oplyse vejen - og derved mindskes trafiksikkerheden!

 

Venlig hilsen Erik Jeppesen.

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

14-04-2005: Lena Østerholm

 

Kommentar til Anders Bjørn Langelo's indslag d. 8/4 hvor han mener at kommunen bør tvinge grundejerne til at få udbedret skaderne på den private vej - Bjælkevangen.

 

Jeg mener bestemt ikke at vi som beboere skal stå for hele denne udgift da en stor del af trafikken på vejen netop består af kunder og varelevering til Brugsen.

Her tænker jeg selvfølgelig primært på de adskillige daglige tungtlastede lastbiler som benytter den sydlige del af Bjælkevangen.

 

Mener at kunne erindre at der var et forslag omkring at ændre tilkørslen til Brugsen?

 

Med venlig hilsen

Lena Østerholm

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

20-04-2005: Anders Bjørn Langelo

 

Kommentarer til 14-04-2005: Lena Østerholm

 

Jeg kan sagtens få øje på problemet med at grundejerne på sydlige del af

Bjælkevangen skal betale for udbedring af skaderne på deres private

fællesvej, og netop, fordi vejen stort set er ødelagt, og grundejerne på den

del af vejen ikke er i tvivl om, hvad årsagen til skaderne er, ville det

måske være en god idé, om alle grundejere på den del af Bjælkevangen stod

sammen og kæmpede for den eneste oplagte løsning, nemlig åbningen af

Kærparken mod Eremitageparken. Herefter kunne man så evt. med kommunens

hjælp få udbedret skaderne på den ødelagte vejdel og bagefter begrænse den

tunge trafik, idet lastbiler netop kunne køre ind ad den nye åbning.

 

Med venlig hilsen

Anders Bjørn Langelo

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________________________________________________________________________________

21-04-2005: Erling Mønster

 

Park- og Vejafdelingen

Teknisk Forvaltning

Lyngby-Taarbæk Kommune

 

På grundejerforeningens generalforsamling blev der stillet en del

spørgsmål ang. 40 km zonen i Hjortekær.

 

Efter aftale med Bjarne Holm Markussen fremsendes hermed Park- og

Vejafdelingens kommentarer.

 

Hvorfor er stelerne så forskellige ?

I projektet for 40 km zoner er der valgt to forskellige typer steler.

Sorte gummisteler er valgt ved indsnævringerne på trafikvejene Vejporten

og Hjortekærsvej. Denne type er valgt på trafikveje, da den er bredere og

derfor er tydeligere. Desuden vil den bedre kunne ”tåle” mindre påkørsler.

 

 

De øvrige steder er anvendt trykimprægnerede træsteler, som normalt

anvendes i lokalområder.

 

 

Hvorfor er bumpene ikke bedre markeret og hvorfor er de forskellige ?

De nye bump på Lundtoftevej er såkaldte ”pudebump”. De er valgt, da HUR

kun vil godkende denne type, der er skånsom over for busserne, som kan

”skræve” over dem. De gamle bump på Hjortekærsvej er den traditionelle

type som normalt anlægges, hvor der ikke er bustrafik.

 

Bumpene er afmærket med hvide ”skak” tern.

Det blev vurderet, at eventuelle steler i siden af vejen ikke vil være

særlig synlige på Lundtoftevej gennem ”slugten”, hvorfor de ikke blev

placeret ud for bumpene.

 

 

Hvorfor er der ikke markeret, om man skal højre eller venstre omkring

bumpene på cykel ?

Der har i projektforløbet ikke været drøftet afmærkning for cyklister ved

de nye bump på Lundtoftevej.

 

Ifølge færdselsloven skal man holde til højre, så det er vel naturligt at

køre højre om bumpene, hvor der er ca. 1 m bred passage.

 

Pudebump giver vibrationer i husene på Lundtoftevej

Undersøgelser viser, at kørsel over bump i nogle tilfælde kan registreres

i nærliggende huse.

Vi har pt. ikke nogen løsning på dette, da pudebumpet var den eneste

hastighedsdæmpende foranstaltning vi ud fra fra et færdselssikkerheds- og

busmæssigt aspekt kunne anvende.

 

Problemer med støj ved kørsel over kloakdæksler på Rævehøjvej.

Vi har d. 19.4.2005 fremsendt følgende e-mail til Hjortekær

grundejerforening:

 

Til:Hjortekær Grundejerforening

 

Som svar på e-mail af den 10.4.2005 kan jeg meddele, at kommunens Vejvæsen

har oplyst, at kloakdækslerne på Rævehøjvej vil blive udskiftet i

forbindelse med udlægning af nyt asfaltlag.

 

De ny dæksler er runde og såkaldte flydende dæksler. Det vil sige, at de

"hænger" i det øverste asfaltlag. Dette gør at de normalt ligger helt

plant med asfalten, så man undgår støj fra kanter omkring dækslerne.

 

 

Kritik af det arkitektoniske valg af foranstaltninger ved 40 km zonen. Det

forskelligt valgte koncept virker forvirrende.

Vi har tilstræbt at tilrette de enkelte foranstaltninger til det

eksisterende vejmiljø. Fx er der ved eksisterende græsrabatter valgt en

løsning med græs i foranstaltningen. Hvor der er flisefortov har vi valgt

chaussésten i foranstaltningen.

Beboerne ved foranstaltningerne har desuden haft mulighed for at fremsætte

ønsker med hensyn til udformningen.

 

Det kan tilføjes, at græsset i foranstaltningerne ikke er kommet frem

endnu.

 

Bortset fra Hjortekærsvej er der alle steder valgt kantsten i

granitmaterialer, der passer så godt som muligt til det eksisterende.

 

Med hensyn til skiltningen har vi – hvor det er muligt - anvendt 40 km

skilte i lav galge. Det har desværre ikke været muligt at anvende denne

skiltetype alle steder, da den er ca. 50 cm bred. Disse steder har vi

placeret skiltet på en høj stander i fortov.

 

Hvorfor må fortove ikke tilsås med græs ?.

Fortove er et færdselsareal til fodgængere og ikke græsrabatter.

 

 

Med venlig hilsen

 

Erling Mønster

 

Park- og Vejafdelingen

Teknisk Forvaltning

Lyngby-Taarbæk Kommune

Direkte nr.45 97 35 86

E-mail:em@ltk.dk

 

22-04-05: Anders Bjørn Langelo

Kære Erling,

har lige læst dit indlæg på http://www.hjortekaer-grf.dk/trafikdebat.htm -

rart med en fortsat debat vedr. de tiltag, der er gennemført herude.

Må jeg godt gøre opmærksom på et afsnit i mit første indlæg i denne debat:

Krydset Vejporten/Lundtoftevej blev sparet bort i projektet, men der blev

fra trafikvejsgruppen bedt om, at der blev sat et ubetinget vigepligt skilt

(trekant på spids) op på stedet, så det er tydeligt for trafikken på

Vejporten, at det skal holde tilbage for trafikken på Lundtoftevej. Dette er

ikke sket, selv om Erling Mønster er blevet bedt om det mindst 3 gange.

Hajtænderne er samme sted ekstremt slidte, og der ses dagligt faretruende

situationer på stedet, fordi trafikken fra Vejporten vælter ud på

Lundtoftevej mod Ravnholm og ser stort på trafikken, der kommer ad

Lundtoftevej fra Hjortekær, og som faktisk har forkørselsret.

Jeg ved godt, at stedet ikke er omfattet af projektet, men det er jo

alligevel trafiksikkerheden herude, det drejer sig om ­ også på pågældende

sted. Kunne du ikke endnu engang bede rette vedkommende om at sætte et

³trekant på spids² op på Vejporten ved Lundtoftevej og ligeledes få frisket

hajtænderne op, så trafikanterne kan se det.

På forhånd tak.

Mvh

Anders Bjørn Langelo

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Til Anders Bjørn Langelo

Du har ret i, at du har nævnt forholdet med afmærkning i krydset

Vejporten/Lundtoftevej flere gange.

Fra kommunens side skal vi i gang med afsluttende arbejder i området i nær

fremtid. Bl.a. med opfriskning og nye "hajtænder" i en del kryds.

Jeg vil medtage ny vigepligtstavle og opfriskning af vigelinie i ovennævnte

kryds i dette arbejde.

Med venlig hilsen

Erling Mønster

Park- og Vejafdelingen

Teknisk Forvaltning

Lyngby-Taarbæk Kommune

Direkte nr.45 97 35 86

E-mail:em@ltk.dk

14-06-05

Bjarne Reimer Hansen

andet: pga. af arbejde kunne jeg ikke deltage i generalforsamlingen for her kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om bevæg grunde til noget af trafik saneringen i området

Den nye vej foranstaltning der er lavet på Bjælkevangen med rutschebane (rundkørsel) ved Kærparken + høje standere der skæmmer området og cykler i venstre vognbane.

Så kunne jeg godt tænke mig at der også kom asfalt i de huller der er på Bjælkevangen bla, mellem elementbyen og villaerne-

forhindringerne på Rævehøjvej hvor den højre bane set fra broen stadig er lige ud og hastigheden er høj men nu er der større chance for ulykker for det er svært at dreje til venstre og have nok plads.

er det noget grundrejer foreningen kan hjælpe med.

lidt negativ? ja for løsningerne er ikke gode nokBjarne Reimer

Ps:: hvor bliver man tilmeldt

e-mail ordning

ang: Trafik

tlf: 45887027

Lauge Schäffer

andet: Vejbump er efter min mening en meget fornuftig og effektiv måde at mindske hastigheden lidt for alle biler der passerer.

Indsnævringer derimod er helt idiotiske. De har ingen effekt når der kommer én bil, men når der kommer to må den ene stoppe helt.

I værste fald opstår der farlige situationer når der er uenighed om hvem der skal køre først eller sågar når den ene speeder op for at nå igennem.

Altså: flere bump - væk med chikanerne

Beskyttede områder på hjemmesiden, nyhedsmails og email-service er forbeholdt medlemmer.

 

Husk at meddele foreningen ændret e-mailadresse og ejerskifte: Klik her

 

 

 Vedrørende beskæring af træer og buske. Beskæring er grundejerens ansvar. Se Lyngby/Taarbæk Kommunes hjemmeside: Bo og Byg. Beskæring af beplantning langs veje og stier

 

 

Fejlmelding af gadebelysning

tlf. 70255002, eller:

Klik her

 

 

Døgnvagt: Vandforsyningen:

Ring tlf. 72 28 33 60

Klik her for Lyngby Forsyning

 

Læs om vore nyhedsmails og  mailservice her.